close
تبلیغات در اینترنت
آیین حمله خوانی از کدام کتاب گرفته شده؟

وب پیک عکس بازیگران و هنرمندان

آیین حمله خوانی از کدام کتاب گرفته شده؟
امروز شنبه 26 اسفند 1396

آیین حمله خوانی از کدام کتاب گرفته شده؟


آیین حمله خوانی از کدام کتاب گرفته شده؟

 

از کدام کتاب گرفته شده ایین حمله خوانی؟ , ایین حمله خوانی از چه کتابی گرفته شده , ایین حمله خوانی از کدام کتاب گرفته شده؟ , حمله خوانی از کدام کتاب گرفته

ایین حمله خوانی از کدام کتاب گرفته شده؟ | حملهٔ حیدری

ایین حمله خوانی از کدام کتاب گرفته شده؟

از کدام کتاب گرفته شده ایین حمله خوانی؟

%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%a7%db%8c%db%8c%d9%86-%d8%ad%d9%85%d9%84%d9%87-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86%db%8c

کتاب حملهٔ حیدری یکی از مشهورترین  سروده‌های مصنوع ادبیات پارسی اثر باذل مشهدی است. وی در سروده های خود به شرح جنگ‌های حضرت محمد و امام علی تا شهادت امام علی پرداخته‌است.

گفته می‌شود که راجی کرمانی ادامه آن و یا کتاب دیگری به همین نام را سروده‌است. به عقیده علی‌اکبر ولایتی برخی دیگر از شعرا نیز در تکمیل حمله حیدری و یا به تقلید از آن اشعاری سروده‌اند.

وی افراد ذیل را از دیگر سرایندگان حمله حیدری می‌داند:

میرزا ابوطالب فندرسکی معروف به ابوطالب اصفهانی از شاعران قرن دوازدهم که در حقیقت ادامه و مکمل کار باذل مشهدی بود.
تکمله حمله حیدری. شاعری به نام نجف با سرودن اشعاری در همین زمینه، دو بخش باذل مشهدی و ابوطالب فندرسکی را بهم وصل کرد و این ۳ بخش یکی شد، ابتدا در هند و سپس ایران به چاپ رسید.

حمله حیدری اثر میرزا آزاد کشمیری متوفی به سال ۱۱۳۴
حمله حیدری اثر صبا در عصر ناصر الدین شاه قاجار، شاعری به نام میرزا آقا مصطفی افتخار العلماءمتخلّص به صبا دنباله اثر باذل را از خلافت علی تا پایان جنگ نهروان ادامه داد.
حمله حیدری اثر مهدی علی خان عاشق هندی شامل غزوات امام علی

تعداد ابیات
شمار ابیات منظومه حمله حیدری در حدود سی هزار بیت است، اما وامق‌ یزدی و رضاقلی خان هدایت، تذکره‌نگاران معاصر راجی، تعداد ابیات آن را حدود بیست هزار بیت دانسته‌اند.

از این تعداد، حدود هفده هزار بیت در چاپ جدید حمله حیدری ذکر شده و بقیه ابیات آن در چاپ سنگی سال ۱۲۷۰ تهران، با عنوان کتاب حمله ملابمونعلی منتشر شده است

ویژگی‌ها
افتخارنامه حیدری نیز همچون اسلاف خود (حمله حیدری باذل مشهدی و راجی کرمانی) به تأثر از شاهنامه فردوسی در بحر متقارب سروده شده و حتی شاعر در آغاز منظومه، از فردوسی استمداد جسته است.
زبان منظومه نیز حماسی است و شاعر کوشش کرده است در حوزه واژگان و ترکیبات از نحوه بیان فردوسی پیروی کند.
در توصیف قهرمانان مذهبی نیز، وی از توصیف‌های حماسی شاهنامه تبعیت کرده است، اما لحن او نشان می‌دهد که جنبه دینی قهرمانان منظومه مذهبی خود را همواره در نظر داشته است.
صهبای آشتیانی نیز براساس آنچه در حمله‌های حیدری پیش از او مرسوم بوده، برای رفع یکنواختی حوادث، در چندین جای منظومه خود ساقی‌نامه‌هایی آورده و دلیل آوردن آنها را «تفریح دماغ و آرایش کتاب» ذکر کرده است.
زبان شعر او برخلاف آثار پیش از خود به سستی نگراییده بلکه استوار و دارای فخامت حماسی است.
زمینه‌های اجتماعی شکواییه‌های او، که در جای‌جای منظومه دیده می‌شود و در آنها از ابنای روزگار شکوه شدهمعلوم نیست، اما او در نهایت از ابنای روزگار به شاه پناه برده و از او استمداد جسته یا به امین السلطان امید بسته است.

ایین حمله خوانی از چه کتابی گرفته شده

 

حمله ی حیدری             بازديد : 19آرشیو نظرات

             شعر پارسي در عهد صفويان از حيث الفاظ و كلمات چندان قابل توجّه نيست . اگر از كنار نام چند شاعر معروف و قوي در اين دوران  بگذريم ، از شاعران ديگر سخني لايق توجّه نمي يابيم . علّت اين امر عدم آشنايي و اطّلاعات وسيع آنان از زبان فارسي و عربي و عدم حمايت دربارها از شاعران بود كه شعر در اختيار عامّه ي مردم قرار گرفت . در شعر دوره ي صفويه مرثيه سرايي و مدح ائمّه ي دين بسيار معمول بود . در اين دوره تشيّع به تدريج در ايران رواج يافت  و علوم ديني  ، فقه و حديث  توسعه يافت و علماي بزرگي در اين ابواب ظهور كردند .

بازمانده های ادبی این دوره تاریخی نمونه های نوپرداز ها شمرده می شوند که خود سر فصلهایی بر تومار ادبیات ایرانی افزوده اند، سروده هایی که با رویکرد مذهبی مردم هماهنگ بوده اند و سوز و گدازی معنوی را در دل خود نهفته داشته اند. بار معنایی اغلب این نمونه های ادبی بر بازتابها و باز خوردهای مذهبی و فرهنگی روزگار شاعران سوار بوده است و به بیان و زبانی رسا ماندگار شده است. همان گونه كه گفته شد یکی از مهمترین باز خوردهای فکری این روزگار رسمیت یافتن آیین تشیع و برتری اندیشه های دینی در این دوره بوده است که هم از سوی دربار صفوی و هم از سوی توده مردم با آغوشی باز پذیرفته می شده است. حمله سرایی و حمله خوانی از جمله سنن و جلوه گاه های تفکر قدسی و ديني در تاریخ هنر و ادب سرزمین ماست . سروده های حماسی با پی رنگ مذهبی یکی از مهمترین این گونه های ادبیست که انگیزه آن از دل جامعه و همانند باز خوردی زمانی بر ذهن و زبان شاعران تاثیر می نهاده است. پیشرفت و درخشش اینگونه ادبی باعث شد ادبا برای آن نام ویژه ای برگزینند؛ این منظومه های ادبی اصطلاحا حیدر نامه و در برخی موارد که مضمونی صرفا معطوف به شرح زنجیره نبردهای امام علی (ع) دارد، حمله حیدری نامیده می شوند که با رهیافتی تازه به گستره جهان پیرامون خود نگریسته و طرحی نو در عرصه ادبیات حماسی آفریده اند.

محمدجعفر محجوب معتقد است که اساسا هر نوع داستانی که حضرت علی (ع) را به عنوان قهرمان خود بر میگزیند، خاور نامه نامیده میشود و بر اساس همین نگره است که رموز حمزه و داستانهایی از این قبیل را نیز ذیل مجموعه هايی به نام خاور نامه قرار می دهد که به نظر می رسد عنوان دیگری برای حیدرنامه های معروف در عصر صفویه است. اما ویژگی منحصر به فردی که این گونه ي ادبی در عصر صفویه پیدا کرد آن بود که این حماسه های علوی با شور و حالی بی مانند در محافلی که کانون هم فکری و هم اندیشی مردم بودند، خوانده می شدند و همانند گنجینه ای پر بها پاسداری شده و سینه به سینه منتقل می گردیدند. یکی از مهمترین شاعران روزگار صفوی که به سرودن حیدرنامه ها اهتمام ورزید، ملا فارغ گیلانیست. او با تخلص فارغ شعر می سرود و در سال ۱۰۰۰ ه. ق کتاب خود را به شاه عباس تقدیم داشت. مضمون اصلی این کتاب شرح روزگار و داستانهای امیرالمونین علی (ع) است نوع روایت گویای آن است که شاعر تحت تاثیر زبان داستان گویی مرسوم قرار گرفته است و سروده خویش را با عبارت مرسوم در سرآغاز داستانهای عامیانه« یکی بود یکی نبود است» آغاز کرده است . وي در اثرش در صدد راسخ کردن عقاید دینی و حسن اعتقاد به پیشوایان دین و مذهب است و حاضر است که این هدف را با توسل به اغراقهای داستانی و بزرگ نماییهای خارقالعاده نیز فرا چنگ آورد. خوانساری در مقاله مجزایی در کتاب حمله خوانی و حمله سرایی، مخاطبان اصلی این گونه های ادبی را کودکان و نوجوانان می شمارد

در گنجینه ادب پارسی، حماسه‏های منظوم دینی که به دلاوریهای مولای متقیان، علی، علیه‏السلام، پرداخته‏اند، فراوان‏اند که بسیاری از آنها با نام عام «حمله حیدری‏» سروده و تدوین شده‏اند و در مجالس مذهبی، نقالی‏ها و پرده‏خوانی‏ها و در خانه‏ها و پای کرسیها سالهای سال خوانده و شنیده شده‏اند.

نخستین شاعری که «حمله حیدری‏» سرود و این نام را درباره منظومه‏های حماسی مربوط به حضرت علی، علیه‏السلام، به کار برد «باذل‏» بود.

نام اصلی «باذل‏» میرزا محمد رفیع مشهدی شاهجهان‏آبادی است. نام او را رفیع، رفیع‏الدین و رفعت هم نوشته‏اند و در نسبش هروی و خراسانی هم ذکر شده است. در تذکره‏ها آمده که به «رفیع خان‏» و یا «خان‏» مشهور بوده و در شعر به «باذل‏» (به معنای بخشنده) تخلص می‏کرده است. باذل در شاهجهان‏آباد (دهلی کنونی) به دنیا آمد و مثل بقیه افراد خانواده در دربار پادشاهان گورکانی هند به خدمت مشغول شد. او مدتی در خدمت‏شاهزاده معزالدین (فرزند عالمگیر) بود. باذل پس از فوت عالمگیر (1118 ق.) از خدمت عزل شد سپس او به دهلی بازگشت و عزلت اختیار کرد و به هیچ کار دیگری مشغول نشد. تا اینکه در سال 1123 ق. (و یا 1124 ق.) مصادف با 1711 م. در همان شهر درگذشت.

«حمله حیدری‏»  معروف ترین سروده ي باذل است. او نخستین کسی است که به شیوه شاهنامه فردوسی به سرودن منظومه‏ای حماسی درباره جنگهای تاریخ اسلام پرداخت و نام آن را «حمله حیدری‏» گذاشت. بعدها شاعران بسیاری این شیوه را با همین نام ادامه دادند.

البته قبل از باذل هم حماسه‏های دینی به زبان فارسی فراوان بودند. بیشترین آنها مربوط به دلاوریهای حمزه سیدالشهدا، محمد بن حنفیه، مختار و ابومسلم خراسانی بود که شاعران پارسی‏گوی با حال و هوایی ایرانی و گاهی عرب‏ستیزانه، تاریخ و افسانه با هم آمیخته بودند و حمزه نامه‏ها، مختارنامه‏ها و ابومسلم نامه‏های فراوانی پدید آورده بودند. این قصه‏ها بعضا با مخالفت علمای دینی رو به رو می‏شد. پیش از باذل منظومه‏هایی درباره مولای متقیان هم سروده شده بود، مثل «خاورنامه‏» یا «خاوران‏نامه‏» توسط محمدبن حسام خوسفی در سال 830 ق. که کتابی افسانه‏ای، خیالی و غیر تاریخی است و یا «شاهنامه حیرتی‏» که در سال 953 ق. سروده شده و یا «غزونامه اسیری‏» سروده شده به سال 967 ق. اما هیچکدام اقبال عمومی کتاب باذل را نیافتند.

باذل «حمله حیدری‏» را در قالب مثنوی و به تقلید از وزن شاهنامه در بحر متقارب سروده است. تعداد ابیات این کتاب بايد بين بین 20 تا 30 هزار بیت‏باشد.

باذل منظومه خود را براساس «معارج النبوة فی مدارج الفتوة‏» نوشته ملامعین‏الدین مسکین فراهی (تالیف 907 ق.) نوشته است که کتاب مستندی براساس احادیث‏به شمار می‏رود. محتواي اين منظومه  از بعثت پیامبر آغاز می‏شود و تا پایان خلافت عثمان را در بر می‏گیرد و پس از آن با مرگ باذل ناتمام می‏ماند.

        مطالب کتاب به طور خلاصه به این شرح است: مقدمه، مدح پیامبر ، مدح علي علیه‏السلام، آیه تطهیر، رفتن مولا به یمن، آیه ولایت،  مناجات و توبه، بعثت، ماجراهای سالهای اول اسلام، معراج، هجرت، عروسی حضرت زهرا ، غزوه بدر، غزوه احد، نجات پیامبر در احد، غزوه احزاب، صلح حدیبیه ، فتح مکه ، غزوه حنین، حرکت‏به شام و جانشینی مولا در مدینه، خاتم بخشیدن به سائل، نزول سوره برائت، ، آمدن سوره هل اتی، مباهله، آیه اول سوره عنکبوت، وصی نمودن مولا، ساقی‏نامه، خم غدیر، خطبه غدیر، بیماری پیامبر، فوت پیامبر، صلی‏الله‏علیه‏وآله، وداع با پیامبر ، دفن پیامبر،  خلافت عمر،  قتل عمر ، خلافت عثمان،محاصره خانه عثمان و قتل عثمان و....

در کتاب او برخلاف همه شاعران هم عصرش و برخلاف سایر نسخه‏های بعدی «حمله حیدری‏» خبری از مدح پادشاهان نیست. او با وجودی که خود به کار دولتی و دیوانی مشغول بوده، مدح مولا را با ستایش غیرمعصومان نیامیخته است.

پس از باذل چندین نفر به تقلید باذل خود مستقیما حمله حیدری سروده‏اند. مثل راجی کرمانی، گل احمد، فقیر قهدریجانی، مهدی علی خان عاشق هندی، محب علی‏خان حکمت، عیانی، افتخار العلمای صهبا و...

کتاب باذل بسرعت مورد استقبال قرار گرفت و حتی به زبانهای دیگر ترجمه شد. برخی ترجمه‏های کتاب حمله حیدری عبارتند از: «حرب حیدری‏» از محمد نوروز حسن بلگرامی (پس از 1252 ق.)، از سید ذوالفقار صفا (م. 1260 ق.)، «هیبت‏حیدری‏» از واجد علی اختر شاه اوده (م. 1265 ق.)، سید ابرار حسین (م. 1300 ق.)، «حربه حیدری‏» از حیدر میرزا (چاپ لکنهو)، «غلبه حیدری‏» از محمد میرزا بن تجلی علی‏شاه (همگی به اردو)، میرمحمد حسن علی خان حسن سندی (م. 1324 ق.) به سندی. همچنین ترجمه‏هایی از این کتاب به پشتو، گجراتی، بنگالی و ترکی گزارش شده است.

منابع:

1. حماسه سرایی در ایران، ذبیح‏الله صفا

2. فهرستواره کتابهای فارسی،احمد منزوی، جلد سوم

3. دائرة‏المعارف تشیع، جلد ششم

 

حمله مجازی به یک بازیگر بخاطر مقتل خوانی

کد خبر:۴۵۰۹۲۰
تاریخ انتشار:۲۹ آبان ۱۳۹۳ - ۱۲:۴۴20 November 2014
 
بهاره رهنما در صفحه ی فیس بوک خود نوشت: نمي دونستم هنوزم آدمايی هستن كه بخاطر اعتقاد مذهبي كه خيلي شخصيه توهين ميكنن و به اسم دموكراسي فحاشي ميكنن و آنقدر وقاحت دارن كه علمداري امام حسين ع رو تحجر بدونن. بازم تاكيد ميكنم من افتخار مي كنم به خواندن مقتل حضرت رقيه در محرم سال هزار و سيصد و نود و سه شمسي و نذر كردم تا زنده ام برأي همه كودكان مظلوم در جنگ و به عنوان سفير انجمن حمايت از حقوق كودكان مقتل حضرت رقيه رو برأي مردم بخوانم.
به گزارش پارسینه، در پی تسلیت نگفتن فوت مرتضی پاشایی، کاربران دنیای مجازی صفحه شخصی هانیه توسلی را مورد عنایت قرار دادند تا جایی که وی مجبور به بستن صفحه خود شد، اکنون بهاره رهنما مورد لطف کاربران دنیای مجازی قرار گرفته است.
چندی پیش بهاره رهنما با انتشار تصویری در صفحه شخصی اش نوشت: 
 
« ديشب اجازه گرفتم و رورانس نموندم دقيقه نود رسيدم اما بالاخره رسيدم ميان خيمه هايي كه به تبرك نام حسين (ع)بر پاشده بود دعوت بودم به عنوان سفير انجمن حمايت از كودك به خوانش مقتل خواني حضرت رقيه (س) تمام طول راه گفتم اگر نرسم لابد لياقت نداشتم اما بالاخره شكر رسيدم رسول نجفيان عزيز با ساز ديوان همراهي ام كرد و اشك اما مكث هاي طولاني انداخت ميان كلمات مقتل خواني ام ، حس ميكردم موج قضاوت ها و نيز محيت ها را اما خواندم بي ترس از اينكه چقدر برچسب بخورم يا نخورم از عزيزترين و پر لذت ترين اجراهاي عمرم بود اين برنامه مقتل خواني تا شنبه در محوطه برج ميلاد ادامه دارد با برنامه هاي متنوع از دستش ندهيد ! و قسمتي از اين مقتل خواني كه أمامك وا بريد ياد كودكان غزه را زنده كرد اين بود : مرز يك كودك ا ست ،اگر كودكي را دوست نداري از سپاه محمد نيستي كه از ياد برده اي مصطفي افرينش نمار جماعت را در گرو كودكانگي كودكي كرده بود بر شامه هايش به وقت سجده...»، در پی این اقدام کاربران دنیای مجازی وی را به باد انتقاد گرفته و مطالبی را علیه وی عنوان کردند.
در پی انتقادات و حملات به صفحات شخصی بهاره رهنما در شبکه های مجازی وی چنین واکنش نشان داد:
«من كه جز يك فن پيج صفحه اي در فيس بوك ندارم اما شنيدم تو فيس بوك حال خيلي ها خرابه سر مقتل خوني من از بي بي سي و نادر فتوره چي بگير تا خيلي از روشنفكر نماهاي ديگه جوابم فقط به اين آدما اينه زير پرچم حسين ع سينه زدن لياقت ميخواد افتخار ميكنم كه از بچگي اين ارادت رو داشتم و دارم جالبه كه حتي مصاحبه با تلوزيون رو بخاطر همين حواشي بعد برنامه حذف كردم و انجام ندادم اما نميدونستم هنوزم ادماي هستن كه بخاطر اعتقاد مذهبي كه خيلي شخصيه توهين ميكنن و به اسم دموكراسي فحاشي ميكنن و آنقدر وقاحت دارن كه علمداري امام حسين ع رو تحجر بدونن بازم تاكيد ميكنم من افتخارميكنم به خواندن مقتل حضرت رقيه در محرم سال هزار و سيصد و نود و سه شمسي و نذر كردم تا زنده ام برأي همه كودكان مظلوم در جنگ و به عنوان سفير انجمن حمايت از حقوق كودكان مقتل حضرت رقيه رو برأي مردم بخوانم /يا حسين»

 

 حمله خوانی، آیین نکوداشت مقام امیرالمومنان حضرت علی(ع)


۲۱ تیر ۱۳۹۴ ه‍.ش. - تهران - ایرنا - حمله خوانی شیوه ای از نقالی ملی و شیعی است و نمایشگران این گونه آیینیکه به حمله خوانان شهرت دارند درونمایه نقالی خود را از دو حماسه ...

فن بیان،اصول سخنرانی و هنرگویندگی وگفتگو - اصول هنر ...


فن بیان،اصول سخنرانی و هنرگویندگی وگفتگو - اصول هنر حمله خوانی و تعزیه خوانی ... برای اجرای این آیین، دسته‌های سنج و دمام، قطعه خود را از نقطه‌ای مشخص در محل آغاز ...

«حمله خوانی»، آیینی برای عرض ارادت به ساحت حضرت علی(ع)، ...

«حمله خوانی»، آیینی برای عرض ارادت به ساحت حضرت علی(ع)، حیدر کرار.

حمله خوانی، آیین نکوداشت مقام امیرالمومنان حضرت علی(ع) - تی ...

۲۱ تیر ۱۳۹۴ ه‍.ش. - تهران - ایرنا - حمله خوانی شیوه ای از نقالی ملی و شیعی است و نمایشگران این گونه آیینیکه به حمله خوانان شهرت دارند درونمایه نقالی خود را از دو حماسه ...

آیین های دیرین عزاداري در قزوين درماه محرم - باشگاه خبرنگاران ...


۱۸ آبان ۱۳۹۲ ه‍.ش. - آیین طشت گذاری به مناسبت آغاز ماه محرم الحرام در برخی از مساجد و تکایای .... در دورهٔ شکوفایی تعزیه، با رواج تشیع و دلایلی مانند روضه‌ خوانی و حمله‌ ...

[PDF]ﺧﻮاﻧﯽ ﻫﺎي ﻧﻘﺎﻟﯽ و روﺿﻪ ﻧﻘﺶ ﺻﻮﻓﯿﻪ در ﮔﺴﺘﺮش آﯾﯿﻦ - پرتال جامع علوم ...


۲۰ آبان ۱۳۹۲ ه‍.ش. - ص. 185-214. ﻧﻘﺶ ﺻﻮﻓﯿﻪ در ﮔﺴﺘﺮش آﯾﯿﻦ. ﻫﺎي ﻧﻘﺎﻟﯽ و روﺿﻪ. ﺧﻮاﻧﯽ. ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺸﻬﺪي ﻧﻮش. آﺑﺎدي .... ﻣﻌﻤﻮل ﺧﻮد ﺑﺎ ﺻﻮﻓﯿﻪ و ﻧﻮع اﻓﮑﺎر و ﻋﻘﺎﯾﺪ ﻏﺎﻟﯽ ﺻﻮﻓﯿﺎن ﻗﺰﻟﺒﺎش ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﻗﺼﻪ. ﮔﻮﯾﯽ،.

حمله خوانی، آیین نکوداشت مقام امیرالمومنان حضرت علی(ع) ...

۲۱ تیر ۱۳۹۴ ه‍.ش. - تهران - ایرنا - حمله خوانی شیوه ای از نقالی ملی و شیعی است و نمایشگران این گونه آیینیکه به حمله خوانان شهرت دارند درونمایه نقالی خود را از دو حماسه ...

آیین سنتی نوروز خوانی (عکس) - عصر ایران


آیین سنتی نوروز خوانی (عکس). همزمان با نزدیک شدن سال نو نوروز خوانان با خواندن شعر های .... گریه مجری زن شبکه المیادین برای قربانیان حملات عربستان به یمن (فیلم) ...

فیلم/ آیین شاهنامه خوانی در عشایر کهگیلویه و بویراحمد - ...


۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۴ ه‍.ش. - یاسوج – آیین شاهنامه خوانی از گذشته های دور تاکنون در بین مردم ایلات وعشایر زاگرس ... ائتلاف عربی در حمله به صنعا حقوق بشر را نقض کرده است ...

حمله حیدری گونه ادبی‌ - مهمترین اخبار ایران و جهان


بی‌تردید یکی از مهمترین باز خورد‌های فکری این روزگار رسمیت یافتن آیین تشیع و ... حمله سرایی و حمله خوانی از جمله سنن و جلوه گاه‌های تفکر قدسی در تاریخ هنر و ادب ...

تصاویر/ آیین قرآن خوانی در حافظیه - صراط


۱۶ تیر ۱۳۹۳ ه‍.ش. - تصاویر/ آیین قرآن خوانی در حافظیه. تصاویر/ آیین قرآن خوانی در حافظیه. برچسب ها: قرآنخوانی ، حافظیه ، تصاویر ، رمضان ، صراط. آخرین اخبار ...

عکس/آیین سنتی نوروز خوانی - مشرق


نوروز خوانان روستای ییلاقی پنجاب آمل در آیین سنتی نوروز خوانی ، مژده آمدن عید و بهار را می دهند. ... حملهموشکی یمن به پایگاه سعودی‌ها در جیزان · ادامه پشتیبانی ...

حمله به بهاره رهنما بخاطر مقتل خوانی در برج میلاد


۱ آذر ۱۳۹۳ ه‍.ش. - اجتماع آیینی اصحاب فرهنگ و هنر با نام «سوگ چامه‌ها» با مقتل‌خوانی بهزاد فراهانی، فرزاد حسنی، بهاره رهنما و با مرثیه خوانی حسام‌الدین سراج و رسول ...

حمله مار به ماشین در حال حرکت +تصاویر | پایگاه خبری ...


۲۳ شهریور ۱۳۹۵ ه‍.ش. - آئین سنتی شبیه خوانی نیر به روایت تصویر · آیین شاخسی ... نیریمیز: یک مار به خودرویی که با سرعت بالا حرکت می‌کرد، حمله کرد و از آن بالا رفت.

آیین جزء خوانی قران کریم در مساجد فراشبند+ تصاویر - شیرازه


۲۱ خرداد ۱۳۹۵ ه‍.ش. - آیین جزء خوانی قرآن کریم همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان در مساجد شهرستان فراشبند آغاز شده است.

جــــــــــام ادب - حمله ی حیدری


جــــــــــام ادب - حمله ی حیدری - پایگاه آموزش زبان و ادبیات فارسی. ... روزگار رسمیت یافتن آیین تشیع و برتری اندیشه های دینی در این دوره بوده است ... حمله سرایی و حمله خوانی از جمله سنن و جلوه گاه های تفکر قدسی و ديني در تاریخ هنر و ادب سرزمین ماست .

آیین تعزیه خوانی در شهرستان چرام/تصاویر - صبح زاگرس


۱۹ مهر ۱۳۹۵ ه‍.ش. - پایگاه تحلیل و اطلاع رسانی صبح زاگرس-آیین تعزیه خوانی در شهرستان ... شهرستانی و همچنین جمعی از مردم آیین تعزیه خوانی در شهرستان چرام برکزار شد. ... حمله به ساختمان هیئت فوتبال دیشموک از سوی افراد ناشناس+ تصاویر ...

افشاگري عجيب از برنامه ريزي اسراييل برای حمله به ايران+ ...


۲۷ مهر ۱۳۹۵ ه‍.ش. - آیین شبیه خوانی محله قره قباق شهر اصلاندوز/تصویری · آیین شبیه خوانی محله ... افشاگري عجيب از برنامه ريزي اسراييل برای حمله به ايران+ جزييات.

نسیم آنلاین | بیست و سومین سال اجرای آیین تعزیه خوانی


۱۴ مهر ۱۳۹۵ ه‍.ش. - همزمان با فرا رسیدن ماه محرم الحرام، بیست و سومین سال اجرای آیین تعزیه خوانی ویژه ایام سوگواری حضرت سیدالشهدا امام حسین علیه السلام و یاران با ...

آيين تغزیه خوانی در پارس آباد مغان+ تصاویر | پایگاه خبری و ...


۲۲ مهر ۱۳۹۵ ه‍.ش. - حمله خمپاره‌ای تروریست‌ها به اطراف حرم حضرت رقیه(س) در روز تاسوعا ... آیین تعزیهخوانی هر سال همزمان با روز عاشورا در شهرستان پارس آبادمغان برگزار می شود. به گزارش آران مغان، آیینتعزیه‌خوانی از جمله رسوم ویژه در شهرستان پارس آباد ...

ابوطالب اصفهانی پیشگام در پیدایش منظومه‌های حماسیِ حمله حیدری


توسط طاهری برزکی - ‏2013
با رسمیت یافتن آیین تشیّع و عنایت ویژه به اندیشه‌های دینی در دوره صفویه و حمایت دربار از ... کاشفی خوانساری، سیدعلی، (1385ش ) حمله سرایی و حمله خوانی، تهران.

سوختگی سه تن در آیین تعزیه خوانی - دبلیوخبر

سوختگی سه تن در آیین تعزیه خوانی ... حمله تروریستی کامیون به مردم در فرانسه · آخرین تحولات در نیس فرانسه: تکذیب گروگانگیری در نزدیکی محل حمله کامیون/ ...

برگزاری آیین معنوی تعزیه خوانی در شهر سوق+ تصاویر


۱۹ مهر ۱۳۹۵ ه‍.ش. - شبکه اطلاع رسانی راه دانا-برگزاری آیین معنوی تعزیه خوانی در شهر سوق+ ... حمله به ارزش‌های حسینی و انقلابی در صدر برنامه‌های استکبار است.

نسخه قابل چاپ


برخی پژوهشگران نیز پیشینه آن را به آیین هایی چون مصائب میترا و یادگار زریران ... در دوره شکوفایی تعزیه، با رواج تشیع و روضه خوانی و حمله خوانی، تعزیه از حمایت ...

آیین تعزیه خوانی در جاجرم - قطره


۲۳ مهر ۱۳۹۵ ه‍.ش. - مطالب مرتبط: تعزیه خوانی در روستای تلاوک دودانگه ... آیین تعزیه خوانی در جاجرم ...حمله بی سابقه «هفت» به کارنامه تلویزیون در تولید آثار دینی ...

آئین خطبه خوانی شب عاشورا در حرم مطهر امام رضابرگزار شد ...


۲۱ مهر ۱۳۹۵ ه‍.ش. - شفقنا (پایگاه بین المللی همکاری های خبری شیعه) -آیین خطبه خوانی شب ... نیجریه: اوباش با حمایت پلیس و علمای سلفی به عزاداران عاشورا حمله کردند ...

آیین جزء خوانی قرآن کریم در آرامگاه محمد هلال بن علی - ...


۲۶ خرداد ۱۳۹۵ ه‍.ش. - آیین جزء خوانی قرآن کریم در طول ماه مبارک رمضان، هر روز بعد از سحری درآرامگاه محمد هلال بن علی آران و بیدگل برگزار می شود. ( Fatemeh Bahrami ...

صفویان - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد


صفویان، آیین شیعه را مذهب رسمی ایران قرار دادند و آن را به عنوان عامل همبستگی ملّی ..... عواملی چون نابسامانی ناشی از حمله مغولان و گرایش به درونگ‌رایی مردم و آسان‌گیری دینی .... دیگر فعالیت‌های مذهبی رایج عبارت بودند از: شبیه خوانی، راه افتادن هیئت ...

برگزاری آیین های عاشورایی و تعزیه خوانی اقوام ایرانی در ...


۲۵ مهر ۱۳۹۵ ه‍.ش. - برگزاری آیین های عاشورایی و تعزیه خوانی اقوام ایرانی در محوطه مجموعه تئاتر .... مغز متفکر حمله سایبری به تاسیسات هسته‌ای ایران به زندان می‌رود ...

گزارش تصویری: آیین تعزیه خوانی روز عاشورا در شهر جم - آینه ...


۲۱ مهر ۱۳۹۵ ه‍.ش. - آینه جم، ظهر چهارشنبه همزمان با روز عاشورا آیین تعزیه خوانی شهادت امام حسین علیه السلام در شهر جم اجرا شد. این آیین توسط هیات تعزیه خوانی شاه نشین جم با حضور عزاداران سید و ... + عکس ·حمله عجیب به اتوبوس قهرمانان شطرنج ایران!

آیین مقتل خوانی روز عاشورا - طاها پخش


۲۱ مهر ۱۳۹۵ ه‍.ش. - عاشورا، مقتل خوانی، مقتل امام حسین، حرم رضوی، خراسان رضوی، مشهد آیین مراسم خطبه ... آیین مقتل خوانی شهادت حضرت اباعبدالله الحسین(ع) صبح روز عاشورا در حرم مطهر امام ... افزایش شمار شهدایحمله به عزاداران حسینی در کابل به 16 نفر ...

گزارش تصویری (3): آیین تعزیه خوانی هییت شاه نشین جم در ...


۱۰ آبان ۱۳۹۴ ه‍.ش. - آیین تعزیه خوانی مراسم شهادت سیدالشهدا و یاران باوفایش هر ساله در دهه اول محرم ... های هفتم تا دهم محرم توسط هیئت تعزیه خوانی شاه نشین در شهر جم برگزار شد. ... زاخاروا: آمریکا باید حمله هوایی در نزدیکی حلب را محکوم کند · نبرد در موصل، ...

آیین خطبه خوانی و گلباران مضجع شریف کریمه اهل بیت ...


۱۴ مرداد ۱۳۹۵ ه‍.ش. - آیین خطبه خوانی و گلباران مضجع شریف کریمه اهل بیت حضرت معصومه (س) جشن های دهه کرامت ... شهادت چهار تکنسین ایرانی در حمله انتحاری کرکوک ...

حمله افراد مسلح به خودروهای حامل فرماندار دالاهو و نماینده اسلام ...


۲۰ تیر ۱۳۹۵ ه‍.ش. - آیین تعزیه و شبیه خوانی روز سوم در روستای فش برگزار شد ... حمله افراد مسلح به خودروهای حامل فرماندار دالاهو و نماینده اسلام آباد غرب/ فرماندار و مدیر ...

«تعزیه خوانی و آیین های عاشورایی» در محوطه تئاتر شهر ...


۲۷ مهر ۱۳۹۵ ه‍.ش. - ویژه برنامه "تعزیه خوانی و آیین های عاشورایی " مجموعه تئاتر شهر ، طی روزهای .... اینترپل: در حملات جهانی 460 میلیون دلار و 300 قبضه سلاح مصادره شد.

آیین"تعزیه خوانی" و سوگواری سالار شهیدان در دهه دوم محرم | ...


۱ آبان ۱۳۹۴ ه‍.ش. - آیین"تعزیه خوانی" و سوگواری سالار شهیدان در دهه دوم محرم · آیین. مجموعه تئاتر شهر ...حمله تروریستی به عزاداران حسینی در افغانستان · حمله به عزاداران ...

نقالی؛ میراث کهن ایرانی و هم داستان با دعای روزه داران


۲۰ تیر ۱۳۹۴ ه‍.ش. - نقالی به عنوان نمایشی ترین آیین کهن و باستانی ایران که از دوران ساسانی ... خوانی های ایرانیان پیش از اسلام و تبدیل آنها به حمله خوانی، شروه خوانی و ...

خبرگزاری هرانا | » هتک حرمت آخرین جم‌خانه اقلیت یارسان در ...


۱۰ اسفند ۱۳۹۴ ه‍.ش. - همزمان با حمله به جم خانه اسلام آباد، این افراد شماری از شهروند یارسان را که به ... آئینو نذر و نیازهای مردم به همراه مراسم فاتحه خوانی برای در گذشتگان در ...

آیین تعزیه خوانی و سوگواری سالار شهیدان در دهه دوم محرم - ...


۳۰ مهر ۱۳۹۴ ه‍.ش. - خبرگزاری میزان - مجموعه تئاتر شهر از روز سه شنبه 5 آبان میزبان آیین های عاشورایی و تعزیه خوانی می شود.

دعوت به آيين «قهرمان» خواني/ چهار ركعت من يك رباعي ناب است! ...


۳ شهریور ۱۳۹۲ ه‍.ش. - تفاوتهای اس300 و اس400 جزئی است · حمله بی سابقه هکری دهها سایت مشهور آمریکایی ... دعوت به آيين «قهرمان» خواني/ چهار ركعت من يك رباعي ناب است!

شعر خوانی شعرای آیینی در رثای ام المومنین خدیجه کبری (س) ...


۲۹ خرداد ۱۳۹۵ ه‍.ش. - شعر خوانی شعرای آیینی در رثای ام المومنین خدیجه کبری (س) + گزارش تصویری. دومین سوگواره ... شد حمله ور به گلبن دین لشکر خزان. تو رفتی و بهار ...

تصاویر: آیین قرآن خوانی در آرامگاه حافظ - Tik.ir


۱۶ تیر ۱۳۹۳ ه‍.ش. - ایران حمله تروریستی در پاکستان را به شدت محکوم کرد · وزیر کشور : روحانی قطعا نامزد انتخابات 96 می ... تصاویر: آیین قرآن خوانی در آرامگاه حافظ ...

حمله مسلحانه به یک هیئت عزاداری - ساوالان خبر


۱۶ مهر ۱۳۹۵ ه‍.ش. - دقایقی پیش فردی ناشناس با در دست داشتن تفنگ با حمله به هیئت علقمه در شهرستان ساری واقع در بلوار کشاورز حمله ور شد. ... آیین شاه حسین گویان در استان اردبیل/تصاویر · نظر دایی درباره معرفی بازیکن اردبیلی به سایپا · یک عکس تاثیر گذار از شبیه خوانی اردبیل ...

نگاهی به آغاز و انجام آیین تعزیه در ایران - خبرگزاری ایمنا


به گزارش ایمنا، به موازات بیان نام تعزیه، ترکیب شبیه خوانی نیز حتما به گوش شما ... ادیبان در ترجیح ترکیب شبیهخوانی به جای تعزیه دلایلی آورده اند که دو مورد از آن ... دانلود مداحی جدید مهدی اکبری شب پنجم محرم 95 · لحظهحمله موشکی آمریکا به سامانه ...

حمله به «بهاره رهنما» به خاطر مقتل‌خوانی/ استبداد شبه ...


۲ آذر ۱۳۹۳ ه‍.ش. - حمله به «بهاره رهنما» به خاطر مقتل‌خوانی/ استبداد شبه‌روشنفکرها در قالب دموکراسی! ... و مراسم‌های آیینی-عاشورایی برپا کرد و بازیگران نیز هر شب با حضور در این ... و قسمتی از این مقتل خوانی که أمامک وا برید یاد کودکان غزه را زنده کرد ...

تصاویر: آیین گهنبار خوانی زرتشتیان - سایت خبری ...

۲۰ مهر ۱۳۹۰ ه‍.ش. - آیین گهنبار خوانی زرتشتیان صبح امروز چهارشنبه در معبد زرتشتیان تهران برگزار شد. گهنبار در فرهنگ ... حمله عوامل مجتمع تجارت جهانی به ماموران!

حمله به بهاره رهنما بخاطر مقتل خوانی در برج میلاد - اخبار ...


۱ آذر ۱۳۹۳ ه‍.ش. - حمله به بهاره رهنما بخاطر مقتل خوانی در برج میلاد ... تابناک:به گزارش «تابناک»، اجتماعآیینی اصحاب فرهنگ و هنر با نام «سوگ چامه‌ها» با مقتل‌خوانی ...

از نمایشگاه‌های هنری تا آیین تعزیه‌خوانی در ... - خبرگزاری دانشجو


۱۸ مهر ۱۳۹۵ ه‍.ش. - دومین شب عزاداری محرم در حسینیه امام خمینی (ره); عربستان در حمله به صنعا از یک بمب .... چهار مجلسه تعزیه خوانی از ۱۴ تا ۱۷ مهر از ساعت ۱۶ تا ۱۷:۳۰ در ...

فانوس زاگرس | نگاهی به آیین مراسم ختم و فاتحه خوانی در ...


۱۳ مهر ۱۳۹۵ ه‍.ش. - فانوس زاگرس؛ پدیده مراسم های فاتحه خوانی امروزی وآسیب های آن بهانه ای بود تا سراغ حجت الاسلام سید جواد خاضع مدیرکل شورای هماهنگی تبلیغات ...

آیین قرآن خوانی و فاتحه اموات در استان هرمزگان - خبرگزاری ...


۲۵ تیر ۱۳۹۲ ه‍.ش. - برای برگزاری آیین قرآن خوانی و فاتحه اموات، خانواده برگزار کننده پس از اقامه ... ۱۶۰ کشته و زخمی در پی حمله تروریستی به دانشکده پلیس «کویته» ...

حمله به یک بازیگر بخاطر مقتل خوانی | فرهنگ نیوز


۲۹ آبان ۱۳۹۳ ه‍.ش. - فرهنگی · آیین و اندیشه ... و قسمتي از اين مقتل خواني كه أمامك وا بريد ياد كودكان غزه را زنده كرد اين بود : مرز يك كودك ا ست ،اگر كودكي را ... در پی انتقادات و حملات به صفحات شخصی بهاره رهنما در شبکه های مجازی وی چنین واکنش نشان داد:.

آیین نخل برداری نوا و تعزیه خوانی در رینه/تصاویر - پایگاه ...


۱ آبان ۱۳۹۴ ه‍.ش. - خانه مازندران آیین نخل برداری نوا و تعزیه خوانی در رینه/تصاویر ... عکس/ ۵۹کشته درحمله به دانشکدۀ پلیس پاکستان · تغییر فرمانداران کلید خورد.

تاریخ تئاتر ایران و یونان - هر آنچه در صحنه نیست ... - blogfa.com


امروزه اکثریت منتقدان و مـورخان توافق دارند که آیین یکی از خاستگاه های تئاتر .... که می توان به:حمله خوانی، روضه خوانی، پرده داری، صورت خوانی، و سخنوری اشاره کرد.

آیین خطبه خوانی شب عاشورا در حرم رضوی /گزارش تصویری - ...


۱۲ آبان ۱۳۹۳ ه‍.ش. - آیین خطبه خوانی شب عاشورای حسینی شامگاه دوشنبه در صحن انقلاب ... حمله نماینده پایداری به دولت:سرداران آمپول و الکل در کار سرداران علم دخالت ...

درباره شمایل گردانی


۲۵ آبان ۱۳۹۲ ه‍.ش. - «شمایل گردانی» را «پرده خوانی» و «پرده داری» نیز می گویند. ... «شمایل گردانی» هنریآیینی و برآمده از نقالی و نقاشیِ مردمی است. ... که انواع نقالی مذهبی (روضه خوانی، حمله خوانی، پرده داری، صورت خوانی و سخنوری) شکل گرفته است.

آیین شاهنامه خوانی در مروست برگزار شد - سایت خبری یزدفردا


۹ خرداد ۱۳۹۵ ه‍.ش. - آیین زیبای شاهنامه خوانی با حضور شاعران و جمعی از مسئولین مروست و اعضای انجمن شاهنامه یزد در محل اداره فرهنگ و ارشا اسلامی مروست برگزار شد .

آئین باستانی نوروز و فتاوای جدید خامنه‌ای درباره سنت‌های عید - ...

۲۹ اسفند ۱۳۹۴ ه‍.ش. - این آیین در کشورهای مختلف از جمله ایران، تاجیکستان، افغانستان و ... نوروز خوانی یا بهار خوانی، گونه ای از آواز خوانی است که در گذشته در ایران رواج ...

آیین خطبه خوانی و بازسازی واقعه غدیر در اراک برگزار می شود | ...


اراک امروز: محمد قدیری مسئول اجرایی جشن بزرگ هلهله قدسیان در گفتگو با اراک امروز گفت: فرا رسیدن عید ولایت و سالروز واقعه غدیر مراسم بزرگ خطبه خوانی و بازسازی ...

PressTV-عکس‌خبر: رمضان؛ ماه بهار قرآن


۲۳ خرداد ۱۳۹۵ ه‍.ش. - آیین ترتیل خوانیِ قرآن کریم در حرم حضرت معصومه (س) در شهر مقدس قم. برگزاری آیینترتیل‌خوانیِ قرآن کریم و برپایی سفره‌های نذری افطار در اماکن ...

آیین لأله خوانی دختران و نوعروسان ترکمن - پایگاه خبری ...


۹ بهمن ۱۳۹۲ ه‍.ش. - سرویس فرهنگی نیلکوه: آیین لأله خوانی دختران و نوعروسان ترکمن. چکیده: .... مثلاً در اثرحمله روسها به ایران لأله زیر سروده شده است: ترکمنی: اورس لار ...

عکس/آیین نخل برداری نوا و تعزیه خوانی در رینه - دولت بهار :: ...


۳۰ مهر ۱۳۹۴ ه‍.ش. - حمله به دفاتر حزب «الوفاق» بحرین و مصادره دارایی‌های آن ... دولت بهار: آیین نخل برداری نوا و تعزیه خوانی در رینه استان مازندران امروز پنجشنبه با ...

عکس/ آیین خطبه خوانی در شب شهادت امام رضا (ع) - شهدای ایران


۲۱ آذر ۱۳۹۴ ه‍.ش. - عکس/ آیین خطبه خوانی در شب شهادت امام رضا (ع). عکس/ آیین خطبه خوانی در ... شهادت 4 تکنسین ایرانی در حمله "داعش"+عکس · پاسخ رئیس جمهور به نامه ...

آداب و سنن مردم قزوین در محرم الحرام - نمایشگر دسته ای مطالب


آیین طشت گذاری به مناسبت آغاز ماه محرم الحرام در برخی از مساجد و تکایای استان قزوین .... در دوره شکوفایی تعزیه، با رواج تشیع و دلایلی مانند روضه خوانی و حمله خوانی ...

آیین شبیه خوانی عاشورای حسینی در ارومیه برگزار شد - ...

۳ آبان ۱۳۹۴ ه‍.ش. - آیین شبیه خوانی عاشورای حسینی در شهر ارومیه با حضور عاشقان اباعبدالله الحسین (ع) برگزار شد.

خبرهای خبرگزاری مهر | خبر فارسی


آیین سنتی خطبه خوانی امام سجاد(ع) در ورامین برگزار شد. +0. به گزارش خبرنگار مهر ، آیین خطبه خوانیحضرت سجاد(ع) شامگاه چهارشنبه و همزمان با شب شهادت سید ...

تصاویر / آیین خطبه خوانی در شب شهادت امام رضا (ع) - نکته ...


۲۱ آذر ۱۳۹۴ ه‍.ش. - آیین خطبه خوانی شب شهادت حضرت امام رضا(ع) در حرم مطهر رضوی برگزار شد. ...حمله داعش به یک شهر مرزی عراق با اردن · هافبک استقلال همچنان در بند ...

برگزاری تعزیه خوانی اقوام ایرانی در محوطه تئاتر شهر - فردا


۲۵ مهر ۱۳۹۵ ه‍.ش. - ... خوانی خواهد بود. کلمات کلیدی: آیین های عاشورایی ، تعزیه خوانی ، اقوام ایرانی ، تئاتر شهر ... ابراز نگرانی ایران از حمله به مراکز جمعیت الوفاق ...

آیین ترتیل خوانی قرآن کریم در حرم حضرت معصومه(س) | ...


۲۳ خرداد ۱۳۹۵ ه‍.ش. - آیین ترتیل خوانی قرآن کریم همه روزه در ایام ماه مبارک رمضان در حرم حضرت معصومه( سلام الله ... حمله انتحاری به کاروان نظامیان آمریکایی در شمال کابل.

حمله به قاسم‌خانی و بهاره رهنما بابت شکایت قضایی!


به گزارش «تابناک»؛ اجتماع آیینی اصحاب فرهنگ و هنر با نام «سوگ چامه‌ها» با مقتل‌خوانی بهزاد فراهانی، فرزاد حسنی، بهاره رهنما و با مرثیه خوانی حسام‌الدین سراج و رسول ...

تصاویر/ آیین خطبه خوانی شب شهادت امام رضا(ع) - تدبیر و امید


۲۱ آذر ۱۳۹۴ ه‍.ش. - آیین خطبه خوانی خادمان حرم مطهر رضوی بر اساس سنت دیرینه (از سال 1160 هجری قمری)همزمان با شب ... حمله افراد مسلح به مرکز پلیس در کویته پاکستان.

آیین خطبه خوانی شب عاشورا در بارگاه رضوی - جوان


۱۳ آبان ۱۳۹۳ ه‍.ش. - آیین خطبه خوانی شب عاشورای حسینی شامگاه دوشنبه در صحن انقلاب اسلامی حرم مطهر رضوی برگزار شد.

(تصاویر) آیین خطبه‌خوانی شب شهادت امام رضا(ع) - صدای ایران


۲۱ آذر ۱۳۹۴ ه‍.ش. - صدای ایران - آیین خطبه خوانی خادمان حرم مطهر رضوی بر اساس سنت دیرینه (از سال ...حمله "رحیم پور ازغدی" به "جواد هاشمی" بخاطر نظرش درباره گلشیفته ...

آیین ترتیل خوانی قرآن کریم در حرم حضرت معصومه (س)

آیین ترتیل خوانی قرآن کریم در حرم حضرت معصومه (س) ... برگزاری آیین بزرگداشت روز جهانی قدس در بلغارستان ... حمله معترضان کروات به منزل راکیتیچ · توس لیونل ...

آیین کهن "حسن حسین خوانی" در گالیکش + عکس و فیلم - ...


۳ آبان ۱۳۹۴ ه‍.ش. - آیین کهن "حسن حسین خوانی" در گالیکش + عکس و فیلم ... اباعبدالله الحسین (ع) هیئت روستای فارسیان فرنگ در روز تاسوعا، حسن، حسین خوانی است. ... + عکس · شهادت 4 تکنسین ایرانی در حملهداعش به کرکوک عراق · پایگاه‌های هوایی ...

آیین خطبه خوانی حضرت زینب .س. در روز اربعین در ...


۱۲ آذر ۱۳۹۴ ه‍.ش. - کمربند دفاعی ایران فضای عملیاتی ناتو را قطع کرده/دفاع برابر حملات ... آیین خطبه خوانیحضرت زینب (س) در روز اربعین در گیلانغرب برگزار شد.

شاعر آیینی یزد از اسطوره نوحه خوانی ایران حکایت می کند - ...


۱۳ مهر ۱۳۹۵ ه‍.ش. - احمد محبی اذعان کرد: شعرایی که در زمینه مرثیه سرایی فعالیت می کنند باید قبل از هرچیز شناخت کامل از واقعه کربلا داشته و در موسیقی اصیل نیز ...

آتش‌سوزی در آیین تعزیه‌خوانی در نوش‌آباد - فرارو


۳ آبان ۱۳۹۴ ه‍.ش. - ... آران و بیدگل از سوختگی سه نفر در آیین حرکت نمادین کاروان کربلا و تعزیه خوانی شهر نوش آباد خبر داد. ... جزییات حمله دزدان به خانه تاجر زعفرانیه ...

خطبه خوانی شب عاشورا در حرم رضوی + عکس - شبکه خبر


۲ آبان ۱۳۹۴ ه‍.ش. - همزمان با شب دهم محرم الحرام، آیین سنتی و دیرینه خطبه خوانی شب عاشورای حسینی به ... رویترز: دولت اوباما فردا حمله نظامی به سوریه را بررسی می کند.

نمایش در ایران - شناخت عوامل نمایش


سوگ سیاوش را می‌توان با مراسم آیینی مربوط به فصل زراعی در بعضی از روستاهای .... در دوره‌ی صفویه به تدریج انواع نقالی‌های رسمی مذهبی مانند: حمله خوانی، روضه خوانی، ...

عکس/آیین سنتی نوروز خوانی - - اخبار - قائم آنلاین


۱ فروردین ۱۳۹۴ ه‍.ش. - نوروز خوانان روستای ییلاقی پنجاب آمل در آیین سنتی نوروز خوانی ، مژده آمدن ... کشته و زخمی شده‌اند · چرا حامیان اصلاح‌طلب فانی ناگهان به وی حمله کردند؟

«مقابله» آیین سنتی قرآن خوانی مردم بوشهر در ماه مبارک رمضان ...


۶ روز پیش - «مقابله» آیین سنتی قرآن خوانی مردم بوشهر در ماه مبارک رمضان ... ۲ فرمانده کل سپاه: سال‌های 84 تا 86 احتمال حمله به کشور وجود داشت · ۳ تحلیل هیلاری ...

درس و مدرسه - تحقیق درمورد نقالی

salahi6-3.blogfa.com/post/13/تحقیق-درمورد-
۱۵ دی ۱۳۹۴ ه‍.ش. - ... انواع ادبی و نمایشی به عنوان یک آیین ملی و مذهبی نیز قابل بررسی است . ... پرده داری(پرده خوانی) ، شمایل خوانی(شمایل گردانی)، صورت خوانی،حمله خوانی، ... نیز اهمیت ویژه ای دارد به خصوص در حمله خوانی که بر اساس حمله ی حیدری بازل ...

مراسم خطبه خوانی و گلباران حرم حضرت معصومه(س) برگزار شد ...


۲۵ مرداد ۱۳۹۴ ه‍.ش. - مراسم خطبه خوانی و گلباران حرم حضرت معصومه(س) صبح امروز با حضور اقشار ... می بینیم یک اسرائیلی به منزل مسلمان فلسطینی حمله ور می شود و خانه آنها را ... تمامی شرکت کنندگان در آیینخطبه خوانی پس از برگزاری این آیین به سمت ...

عکس: آیین ترتیل خوانی قرآن کریم در حرم حضرت معصومه | ...


۱۹ خرداد ۱۳۹۵ ه‍.ش. - آیین ترتیل خوانی قرآن کریم همه روزه در ایام ماه مبارک رمضان در حرم حضرت معصومه( سلام الله ... ∘چرا روحانی امروز به شهرداری تهران حمله مستقیم کرد؟

تصاویر امضاء سند ثبت ملی آیین خطبه خوانی حضرت زهرا ...


۱۳ خرداد ۱۳۸۹ ه‍.ش. - تصاویر امضاء سند ثبت ملی آیین خطبه خوانی حضرت زهرا (سلام الله علیها) توسط مراجع معظم .... حمله نظامی که ایران را به قرون وسطی برمی گرداند!

جوابیه ی/ کبنانیوز به وکیلی حمله می کند؟


۱۴ دی ۱۳۹۲ ه‍.ش. - این البته اولین بار نیست که این سایت این چنین دقت و صحت و آیین حرفه ای ... از مصادیق این قشری گری و تیتر خوانی آنجاست که او نام کتاب را هم به ...

شروه خوانی، آیینی کهن در رثای امام حسین(ع) - سایت خبری ...


۱۹ مهر ۱۳۹۵ ه‍.ش. - شروه خوانی، آیینی کهن در رثای امام حسین(ع) شروه خوانی (نوای جان سوز) زنان ایلی کهگیلویه وبویراحمد در رثای مظلومیت امام حسین (ع) و یاران با وفای آن ...

عصر ما | آیین شبیه خوانی شهر حر شوش ثبت ملی می شود


۲۵ اسفند ۱۳۹۲ ه‍.ش. - شمار قربانیان حمله تروریستی در کویته پاکستان به ۶۰ نفر رسید ... شهردار حر از تلاش برای ثبت ملی آیین شبیه خوانی این شهر با قدمتی بیش از ...

کهن یاد گار سرزمین آزر در شهر استکهلم اکران می شود


۱۵ آذر ۱۳۹۳ ه‍.ش. - ... داستانی به کارگردانی سمیع الله عطایی،با موضوع آیین ها ورسوم عامیانه ... عامیانه ،موسیقی وآوازهای محلی، مراسم مثل منقبت خوانی، حمله خوانی و…

عکس/ آیین خطبه خوانی در شب شهادت امام رضا (ع) - مشرق نیوز - ...


۲۱ آذر ۱۳۹۴ ه‍.ش. - آیین خطبه خوانی شب شهادت حضرت امام رضا(ع) در حرم مطهر رضوی برگزار شد. - مشرق نیوز. ... تروریست ها آماده حمله به حلب می شوند · تاسیس دفتر ...

تعزیه خوانی شوش دانیال و حمله پليس - خبر ایرونی


تعزیه خوانی شوش دانیال و حمله پليس. آئین تعزیه خوانی و تجلیل از تعزیه خوانان و شاعران اهل بیت(ع). 10-12-2015 ... آیین تعزیه خوانی در جزیره کیش. 11-12-2015 ...

آیین نوروز خوانی در زیراب+تصاویر - اخبار سوادکوه - اخبار - ...


۲۹ اسفند ۱۳۹۴ ه‍.ش. - آیین نوروز خوانی در زیراب+تصاویر. در آستانه فرارسیدن بهار آیین نوروز خوانی در زیراب برگزار شد. آیین نوروز خوانی در ... حمله سفته‌بازان به «آپ» ...

آئین مقتل خوانی روز عاشورا در شهرستان حمیدیه برگزار شد+عکس


آیین مقتل خوانی روز عاشورا در شهرستان حمیدیه برگزار شد+عکس همزمان با فرا ... همزمان با فرا رسیدن عاشورای حسینی آئین مقتل خوانی با حضور مردم حمیدیه و مداحان اهل ... خنثی سازی یک حمله تروریستی در فرانسه · پایان دور نخست سفرهای نوروزی و آغاز دور ...

عکس: آیین تعزیه خوانی حضرت حمزه (ع) - آکاایران


عکس: آیین تعزیه خوانی حضرت حمزه (ع) تعزیه خوانی,مراسم,شهادت حضرت فاطمه. ... جدیدترین مطالب سرگرمی.حمله نظامی به کمک حیوانات! – · کارگر ساختمانی که ستاره ...

آتش‌سوزی در آیین تعزیه‌خوانی در نوش‌آباد کاشان - ایسنا


۳ آبان ۱۳۹۴ ه‍.ش. - ... و بیدگل از سوختگی سه نفر در آیین حرکت نمادین کاروان کربلا و تعزیه خوانی شهر نوش آباد خبر داد. ... حمله‌ مگس‌های مدیترانه‌ای به باغات انار مهریز.

کتاب رأفت و مهرت پر از حکایتهاست... - قدس آنلاین | پایگاه ...


۱۵ مهر ۱۳۹۰ ه‍.ش. - نگاهی به جلوه های رضوی در هنر آیینی «پرده خوانی» ؛ ... که انواع نقالی مذهبی (روضهخوانی، حمله خوانی، پرده داری، صورت خوانی و سخنوری) شکل گرفت.

آیین قصه خوانی برای کودکان عضو کتابخانه های نظرآباد - ...


۲۸ آبان ۱۳۹۳ ه‍.ش. - برنامه قصه خوانی ویژه اعضای کودک کتابخانه های عمومی شهرستان نظرآباد در کتابخانه امام محمد باقر ع محله رسالت با حضور جمع کثیری از این اعضا ...

- آیین خطبه خوانی در شب شهادت امام رضا (ع) - گیلان آنلاین


۲۱ آذر ۱۳۹۴ ه‍.ش. - گیلان آنلاین: آیین خطبه خوانی شب شهادت حضرت امام رضا(ع) در حرم مطهر رضوی ...حمله به احمدی نژاد این بار به بهانه سفارش کدو تنبل و آب گوشت!

شبیهه خوانی فارسیان، آیینی که به خاطرغفلت مامنقرض شد(1) ...


۲۰ مهر ۱۳۹۵ ه‍.ش. - نیلکوه شبیهه خوانی فارسیان، آیینی که به خاطرغفلت مامنقرض شد(1) شبیهه خوانی فارسیان،آیینی که به خاطرغفلت مامنقرض شد(1) شبیهه خوانی ...

عکس: آیین تعزیه خوانی حضرت حمزه (ع) - برترین ها


۱۳ اسفند ۱۳۹۳ ه‍.ش. - اجرای مراسم تعزیه خوانی حضرت حمزه در سالروز ایام شهادت حضرت فاطمه الزهرا(س) ... آیین کهن نوروز صیاد ... دفاع برابر حملات رعدآسای ایران مشکل است.
 

برای اطلاع رسانی زودتر از قرار گیری لینک ها و جواب مسابقات و دیگر اخبار عضو کانال زیر شوید

به کانال تلگرام سایت ما بپیوندید

دسته بندي: مسابقه پیامکی,
برچسب ها : مسابقه ,

تبلیغات

مطالب مرتبط :

ارسال نظر

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:):(;):D;)):X:?:P:*=((:O@};-:B/:):S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟[حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتی

مطالب تصادفي

مطالب پربازديد