close
تبلیغات در اینترنت
تفقد در ادبیات پارسی به چه معناست؟

وب پیک عکس بازیگران و هنرمندان

تفقد در ادبیات پارسی به چه معناست؟
امروز شنبه 04 فروردین 1397

تفقد در ادبیات پارسی به چه معناست؟


تفقد در ادبیات پارسی به چه معناست؟

تفقد
جستجوکردن, جویاشدن, گمشده رابازجستن
1 -( مصدر ) بازجستنواجستنجویا شدن. 2 - دلجویی کردن . 3 - ( اسم ) باز جست واجست . 4 -دلجویی . جمع : تفقدات .

تفقد کردن . [ ت َ ف َق ْ ق ُک َ دَ ] (مص مرکب ) تفقد فرمودن . دلجوئی و غمخواری کردن . (ناظم الاطباء) : مدت دو سال است تا تفقدش میکنم و تعهد واجب می دارم . (سندبادنامه ص 195).
شکرفروش که عمرش دراز باد، چرا
تفقدی نکند طوطی شکرخا را.

حافظ (دیوان چ غنی ص 4).


ای صاحب کرامت شکرانه ٔ سلامت
روزی تفقدی کن درویش بینوا را.

حافظ (ایضاً ص 5).


رجوع به تفقد و دیگر ترکیب های آن شود.
ریشه واژه ادبیّاتذخیره مقاله با فرمت پی دی افبرای « ادبیات » در فرهنگ‌های عربی و فارسی معانی متعدّد بیان شده است.


دسته‌بندی معانی ادب[ویرایش]

ریشه «ادبیات» بی‌گمان «ادب» است؛ امّا خود واژه «ادب» از نظر اصل و ریشه و معنا، سرنوشت چندان روشنی ندارد. برای این واژه در فرهنگ‌های عربی و فارسی معانی متعدّد و متفاوتی یاد‌شده است؛ برای نمونه در لغت‌نامه دهخدا ، نزدیک به ۲۰ معنا برای آن آمده است که البتّه بسیاری از آن‌ها کم‌کم از راه مجاز پدید آمده‌اند. معانی ادب و مشتقّات آن را می‌توان در چند گروه دسته بندی کرد:
۱. ‌مهمانی، فراخواندن به مهمانی، پذیرایی از مهمان.
۲. ‌شگفتی، هر چیز شگفت.
۳. اخلاق و رفتار، خلق و خوی، خلق و خوی پسندیده و نیکو.
۴. ‌راه و روش، شیوه و آیین.
۵. تعلیم و تربیت ، تهذیب و پیراسته سازی.
۶. دانش و معرفت، فنّ و هنر.
۷. ‌ظرافت و زیبایی، خوبی و نیکویی.
۸. ‌سروده و نوشته‌های زیبا و هنرمندانه (ادبیات). [۱] [۲] [۳]

بررسی[ویرایش]

می‌بینیم که برخی از این معانی، آشکارا دور از هم هستند و به‌ویژه با ادب به‌معنای ادبیات بی‌پیوند می‌نمایند و همین، زمینه‌ای شده تا کسانی برای یافتن پیوند «ادبیات» با معانی اصلی «ادب» به ذوق ورزی روی آورند؛ برای نمونه، کسانی گفته‌اند:
معنای اصلی و کهن «ادب» پذیرایی از مهمان و فراخواندن به مهمانی است و آثار ادبی را ازاین‌روی ادب و ادبیات خوانده‌اند که شاعر و نویسنده نیز مانند میزبانی که سفره می‌اندازد و دیگران را به مهمانی و خوردن خوراک‌های نیکو فرا می‌خواند، با سروده‌ها و نوشته‌های خویش سفره‌ای می‌افکند و دیگران را به خواندن و بهره بردن از نکته‌های نغز و نیکو مهمان می‌کند. به دیگر سخن، میزبان، دیگران را به خوراک جسمانی، و شاعر و نویسنده به خوراک معنوی و روحانی مهمان می‌کند. [۴] [۵]
برخی نیز «ادبیات» را با «ادب» به‌معنای تعجب و شگفتی پیوند داده و گفته‌اند:آثار ادبی را از این روی به این نام خوانده‌اند که شگفت‌انگیز، و مانند هر چیز شگفت دیگری دل‌انگیزند. [۶] پیوند «ادبیات» با «ادب» به‌معنای خلق و خوی نیکو را نیز در این می‌توان دید که خواندن و انس با آثار ادبی، آدمی را به اخلاق نیکو فرا می‌خواند و زمینه‌ساز نیکویی خلق و خوی آدمی می‌شود؛ امّا این‌گونه ذوق ورزی‌ها (به‌ویژه امروزه) پژوهشگران زبانی را خرسند نساخته و آنان را برای یافتن اصل و ریشه «ادب» به تکاپوهای دیگری واداشته است؛ به‌ویژه که این واژه در قرآن کریم و نیز در اشعار و آثار دوره جاهلیت به‌کار‌نرفته و چند مورد کاربرد آن در احادیث نبوی و اشعار مُحَضْرَمین تأیید و انکار شده است، [۷] و بسیاری از معانی آن در فرهنگ‌های کهن نیامده است؛ ازاین‌رو کسانی آن را واژه‌ای معرّب پنداشته‌اند که از ریشه یونانی اَدوس (Advas) به‌معنای خوراک یا ریشه ایرانی دِپْ یا دیپ به‌معنای نوشته یا... به عربی راه یافته است. [۸]

پانویس[ویرایش]
 
۱. لغت‌نامه، ج‌۱، ص‌۱۳۱۳.
۲. تاج‌العروس، ج‌۱، ص‌۲۹۶، «ادب».
۳. المعجم‌الوسیط، ص‌۹‌-۱۰.    
۴. لسان‌العرب، ج۱، ص۹۳.
۵. تاج‌العروس، ج۱، ص۲۹۷، «ادب».
۶. دائرة‌المعارف بزرگ اسلامی، ج‌۷، ص‌۲۹۷.
۷. آینده، سال، ۱۱، ش ۱‌۳، ص‌۱۷، ش ۶‌۷، ص‌۴۲۵.
۸. آینده، سال، ۱۱، ش ۱‌۳، ص‌۱۷، ش ۶‌۷، ص‌۴۲۵.
نویسنده: فریبا کیانیان - دوشنبه ۱۷ بهمن۱۳۹۰

حافظ حافظه‌ی ماست و شعر او سرشار از انديشه‌های عميق حكمی ‌و عرفانی و احساس‌ها و عواطف ژرف انسانی است.

                                     دل می‌رود ز دستم

1- دل می‌رود ز دستم صاحب دلان خدا را 

                                       دردا كه راز پنهان خواهد شد آشكارا

دل می‌رود ز دستم: كنايه از عاشق شدن

دردا: ای دريغ، شبه جمله، صوت

خواهد شد آشکارا: مخفی نمی‌ماند

«كه» كه تعليل است

معنی: 1- ای صاحب دلان (عارفان) عاشق شده‌ام دل از دستم می‌رود محض رضای خدا تدبيری كنيد دریغا که سرّعشق نهان من از پرده برون خواهد افتاد حيف است كه راز عشق پنهان من آشكار گردد و رسوا شوم، ای عارفان برای وصلت چاره‌ای كنيد.

معنی: 2- اختيار دلم از دستم خارج شده، ای مردم اهل دل بر من ترحّم كنيد و چاره‌ای بينديشيد

2- كشتی شكستگانيم ای باد شرطه برخيز 

                                           باشد كه بازبينيم ديدار آشنا را

ای باد شرطه: تشخيص (زیرا مورد خطاب واقع شده)

باد شرطه: باد موافق

باشد كه: اميد است كه، انتظار می‌رود که، قید تمنّا و آرزو

معنی: 1- ما که كشتی‌مان شكسته بادی می‌خواهيم كه ما را به گرداب نبرد. ای باد موافق به سوی ما بوز تا به ديدار دوست نايل شويم.

معنی: 2- (همان طور که در بیت اوّل ذکر کرده) ای یاران صاحب دل موافق، من بیش از حد مضطرب و دل تنگم چاره‌ای بکنید و تدبیری بیندیشید شاید که جمال با کمال و مبارک یار را مشاهده نمایم و این اضطراب و دلتنگی از من برطرف شود.

3- ده روز مهر گردون افسانه است و افسون

                                       نيكی به جای ياران فرصت شمار يارا

ده روز مهر گردون: كنايه از محبّت كوتاه مدّت فلک است.

بيت تأكيد بر نيكی و دم را غنيمت شمردن دارد

افسون: سحر، مکر و حیله، فریب، وردی که زیر لب خوانند و بر روی مریض فوت کنند.

به جای: در حق

معنی: 1- اين ده روزه دنيا مانند افسانه می‌گذرد پس ای يار نيكی كردن در حقّ ياران یعنی نیکی کردن درباره ی یاران را فرصت شمار و تا فرصت در دست است احسان کن و احسان را ازياران دريغ مكن.

معنی: 2- مهر ورزی روزگار داستان دروغينی بيش نيست و موجب غرور تو نگردد پس هنگام موفّقیت و خوشبختی از کار خیر و نیکی کردن در حقّ دوستان دریغ نکن زیرا که كار خير پايدار و جاودان می‌ماند.

4- ای صاحب كرامت شكرانه سلامت

                                     روزی تفقّدی كن درويش بينوا را

ای صاحب كرامت: شخص نيكوكار، شخص کریم و صاحب احسان

شكرانه سلامت: برای شکر سلامتی، دور بودن از بلا

شکرانه: صدقه‌ای است که وقتی انسان از عهده‌ی شکری نتواند برآید برای جبران آن صدقه می‌دهد.

روزی ایهام دارد: 1- یک روز، 2- رزق و روزی

تفقّد: دلجويی، رسیدگی به حال کسی و خاطر او را به دست آوردن

معنی: 1- ای بخشنده و بزرگوار به شكر اين كه وجودت از نعمت سلامتی برخوردار است از بينوايان دلجويی كن.

معنی: 2- ای صاحب احسان و کرم ای شخص کریم و نیکو کار (معشوق) به شكرانه‌ی سلامت خود از جمیع آفات و بلایا حداقل يک روز درويش بينوا (عاشق بیچاره) را مورد تفقّد قرار داده و احوالش را بپرس.

5- آسايش دو گيتی تفسير اين دو حرف است 

                                          با دوستان مروّت با دشمنان مدارا

آسايش دو گيتی: آرامش و استراحت دو دنیا

دو حرف عبارت از مضمون مصراع دوم می‌باشد وقتی کلام از نظر لفظ مختصر و از نظر معنا مفصّل باشد به آن دو حرف گویند به علّت کمی ‌الفاظ آن

دوستان و دشمنان: تضاد

ارسال مثل (ضرب المثل است.)

معنی: 1- سبب راحتی و آسايش دو دنيا تفسیر این دو حرف است، بايد با دوستانت به ملايمت رفتار كنی و با دشمنانت مدارا كنی تا هرگز رنج نكشی.

معنی: 2- آسودگی در اين جهان و جهان آخرت نخست در معاشرت با دوستان انصاف و عدالت را رعايت كنی و در برخورد با دشمنان نرمش و مدارا كنی.

6- هنگام تنگ دستی در عيش كوش و مستی

                                                كاين كيميای هستی قارون كند گدا را

اين بيت تلميح دارد به داستان قارون

قارون و گدا: تضاد

در قرآن مجید چند بار نام قارون آمده است از جمله: آیه‌ی 39 سوره‌ی عنکبوت، 24 مؤمن و آیات 76 تا 82 قصص که به نحوی موجزی داستان او و گنج بد فرجامش را بیان می‌کند که ترجمه‌اش از این قرار است: «قارون از قوم حضرت موسی (ع) بود و بر آن‌ها کبر و ناز می‌کرد و ما گنج‌هایی به او بخشیده بودیم که حمل و نقل کلیدهایش بر گروهی از مردان نیرومند هم گران می‌آمد و قومش به او گفتند سر مستی مکن چه خداوند شادی فروشان را دوست نمی‌دارد و از طریق مال و منالی که خداوند به تو عطا کرده آخرت خود را آبادان ساز و بهره‌ی دنیوی خود را از دنیا هم فراموش مکن، هم چنان که خداوند به تو نیکی کرده تو نیز نیکو کاری پیشه کن و در پی فتنه و فساد مباش چه خداوند تبه کاران را دوست ندارد.

قارون پاسخ داد این ثروت را با علم و تدبیر خود [احتمالاً کیمیا] به دست آورده‌ام آیا نمی‌داند که خداوند بسیاری گروه‌های نیرومندتر و مال اندوزتر از او پیش از او نابود کرده و این گونه گناهکاران بدون پرسش و پاسخ به مکافات عمل خود می‌رسند.

روزی قارون با هیأتی آراسته در میان قوم خویش گذر می‌کرد، دنیاپرستان با دیدن او گفتند: «کاش ما نیز جاه و مالی مانند قارون داشتیم به راستی که چه دستگاهی دارد.» آنان که اهل دل و دانش بودند می‌گفتند: «وای بر شما بهره‌ای که خداوند در آخرت به مؤمنان و صالحان می‌دهد بهتر است و شکیبایان کسی شایسته‌ی آن مقام نیست باری [به کیفر گناهانش] او و خانه‌اش را به اعماق زمین فروبردیم [و از آن همه خدم و حشم] کسی نبود که بتواند در برابر حکم الهی بلاگردان او باشد و بی‌یار و یاور ماند و کسانی که دیروز آرزوی مال و مقام او را داشتند، می‌گفتند: «حقّاً که خداوند روزی هر یک از بندگانش را که بخواهد فراخ یا تنگ می‌گرداند و اگر لطف الهی شامل ما نمی‌شد ما نیز چنین سرنوشتی می‌یافتیم و چنین می‌نماید که کافران روی رستگاری نمی‌بینند. «سوره‌ی قصص / آیات 76 تا 82»

معنی: 1- در تنگدستي به عشق رو بيار و برای خوش دلی و سر مستی بکوش زيرا كه فقير تنگدست را به درجه بی‌نيازی مانند قارون می‌رساند.

معنی: 2- هنگام بی‌چيزی به جای غم خوردن وقت خود را به شادی با حضرت دوست صرف كن و بدان كه دگرگون خواهی شد و همچون قارون بی‌نياز و توا نگر

7- سركش مشو كه چون شمع از غيرتت بسوزد 

                                              دلبر كه در كف او موم است سنگ خارا

چون شمع: تشبيه تو به شمع

از غيرتت: تو را از غيرت خود، «ت» مفعول است.

سنگ خارا، موم: تضاد

شمع، موم و بسوزد: مراعات نظیر

تشبیه تو به شمع

موم است سنگ خارا: کنایه از توانا و قادر بودن

معنی: 1- از حدود الهی از جمله رسم وفاداری عاشقی تجاوز و تعدّی مکن وگرنه خداوند که همه چیز در ید قدرت اوست تو را به آتش غیرت خود خواهد سوزاند. (سنگ سخت یا سخت‌ترین سنگ‌ها در دست او چون موم نرم است.)

معنی: 2- در عشق تسليم بودن شرط است چون عشق با سركشی سازگار نيست و سبب سردی و دوری می‌گردد پس برای وصال جانان ملايمت لازم است كه عاشق در دل معشوق نفوذ كند.

8- آيينه‌ی سكندر جام می‌ است بنگر 

                                    تا بر تو عرضه دارد احوال ملک دارا

تلميح دارد به آيينه ی اسكندر

جام می‌: استعاره از دل پاک (به اعتقاد عارفان دل اگر پاک باشد محلّ تجلّی همه‌ی حقایق است.)

دارا: داريوش سوم

ملک دارا: مجازاً کل عالم

جام می ‌به آیینه تشبیه شده است

معنی: آيينه عجایب نما و غیب نمای اسکندر، قلب انسان پاک و عارف (جام می‌، جام جهان نما) است که اگر با نگاهی ژرف و دقيق به آن بنگری، احوال و سرانجام دارا (داریوش سوم که به دست اسكندر كشته شد) را که با آن همه شکوه و جلال جفاهای بسیاری دید و به طور کلّی بی‌اعتباری جهان را بر تو روشن می‌سازد.

9- خوبان پارسی‌گو بخشندگان عمرند

                                        ساقی بده بشارت رندان پارسا را

خوبان پارسی گو: زیبارویان فارسی زبان

در این بیت حافظ زبان فارسی را ستوده است.

رندان پارسا: پارادوكس

پارسا ایهام دارد:1- اهل پارس، ایرانی ؛ 2- زاهد و پرهیزگار

پارسی، پارسا: جناس ناقص اختلافی

رند: 1- (گفتگو) زیرک، سودجو و بی‌توجّه به اصول اخلاقی؛ مرد رند: می‌ترسم ... روزی چشمت باز شود که پلت آن طرف آب باشد و رندان کار خود را کرده باشند و کلاه ... به سرت گذاشته باشند. (جمال‌زاده 177) 2- بی‌باک و و لاابالی و بی‌قید: طایفه‌ی طایفه‌ی رندان به انکار درویشی به درآمدند و سخنان ناسزا گفتند. (سعدی 105)* که باری بر این رند ناپاک مست / دعا کن که ما بی‌زبانیم و دست (سعدی 247) 3- پست و فرومایه؛ بی‌سر و پا؛ ولگرد: چندان رند و دزد و اوباش آن جا گِرد آیند. (احمد جام 290)* رسنی در پای او بستند رندان و غوغا و گِرد شهر می‌کشیدند (بیهقی 937) 4- ، در ادبیّات عرفانی، شخص پاک‌دل، نیک سیرت، آزاد اندیش، حقیقت‌جو، و بی‌اعتنا به ظواهر: ناز پروردِ تنعّم نَبَرَد راه به دوست / عاشقی شیوه‌یرندان بلاکش باشد (حافظ 326) [فرهنگ سخن، به سرپرستی دکتر حسن انوری، 1386، چاپ سوم، جلد 4، صفحه‌ی3682]

معنی: زیبارویان فارسی زبان جان تازه می‌بخشند ای ساقی به پيران راهنما مژده بده كه دل به عشق زنده دارند و بیایند و ملازم و همراه خدمت شريفشان باشند و با شنیدن کلمات روح افزای آنان جوانی را از سر بگيرند كه از زهد خشک كاری بر نيايد.

10- حافظ به خود نپوشيد اين خرقه می‌آلود

                                         ای شيخ پاک دامن معذور دار ما را

به خود: به اختيار خود، قید

ای شيخ پاک دامن: به طنز ای شيخ آلوده دامن است

معذور دار ما را: عذر ما را بپذیر

معنی: 1- زاهدان ريایی به حافظ خرده می‌گيرند و او می‌گويد اگر فکر می‌کنی که من آلوده دامنم این به میل و اراده‌ی من نیست تقدير الهی است؛ باطن در آميخته با معرفت چیزی نیست که حافظ از سر خود بدان رسیده باشد از وديعه‌ی الهی است. ای شیخ پاکیزه جامه و پرهیزگار عذر ما را در آلوده دامنی بپذیر و بیش از این خرده مگیر.

معنی: 2- حافظ به اختيار خويش خود را به باده خواری نيالوده است و تمايلات درونی از اختيارش خارج بوده است پس ای شيخ پاک دامن به تقوای ظاهری دلخوش هستی عذر او را بپذير و سرزنشش نكن.

انحراف و گناه خود را معلول خواست خداوند دانسته است و جبر هم همین اعتقاد است که همه چیز بسته به خواست خداست.

 


 
نقد ادبی چیست؟ (قسمت اول) /مقاله/هدی صادقی مرشت

نوشته‌ای كه پيش رو داريد به نيت آشنا شدن دوستداران وادی ادبيات داستانی و بويژه محافل ادبی و ايجاد الفت و انس ميان ايشان و اقيانوس بی ‌انتها و شگفتی ‌آفرين نقد ادبی است.

در اين سطور سعی بر اين بوده است كه مشتاقان قلم ـ بطور خلاصه و به زبانی ساده اما علمی ـ با نقد ادبی آشنا شوند:

 

تعريف نقد ادبی در نزد قدما با آنچه امروزه از آن استنباط می شود متفاوت است. در نزد قدما مراد از نقد معمولاً براين بوده است كه معايب اثری را بيان كنند و مثلاً در اين كه الفاظ آن چه وضعی دارد يا معنی آن برگرفته از اثر ديگری است و بطور كلی از فراز و فرود لفظ و معنی سخن گويند. و اين معنی از خود لغت نقد فهميده می ‌شود زيرا نقد جدا كردن سره از ناسره است. توضيح اينكه در ايام باستان پول كلاً دو نوع بود. پول نقره (درم) و پول طلا (دينار). گاهی در دينار تقلب می ‌كردند و به آن مس می ‌آميختند و در اينصورت عيار طلا پايين می ‌آمد. در روزهای نخست تشخيص مس ممزوج با طلا با چشم ميسر نبود. البته بعد از گذشت مدتی، مس اندک اندک سياه می‌شد، چنان كه حافظ گويد:

خوش بود گر مِحَکِِ تجربه آيد به ميان

تا سيه روی شود هر كه در او غِش باشد

به سكه تقلبی زر مغشوش و ناسره و امثال اين می ‌گفتند، چنان كه حافظ فرموده است:

يار مفروش به دنيا كه بسی سود نكرد

آنكه يوسف به زرِ ناسره بفروخته بود

بدين ترتيب چنانكه اشاره شد، كار منتقدان باستان بيشتر نشان دادن نقاط ضعف بوده است. جامی در «سبحه الابرار» به منتقدان می ‌گويد:

عيب جويی هنــر خود كردی                               عيب ناديده يكی صد كردی

گاه برراســت ‌كشی خط گزاف                             گاه بر وزن زنی طعن زحاف

گاه برقافيه كــان معـلول است                             گاه برلفــظ كه نامقبول است

گاه نـابرده ســـوی معنــی پی                             خرده گيری ز تعصب بــروی

 

اما در دوران جديد مراد از نقد ادبی نشان دادن معايب اثر نيست (هر چند ممكن است به اين امر هم اشاراتی داشته باشد) زيرا نقد ادبی به بررسی آثار درجه يک و مهم ادبی می ‌پردازد و در اينگونه آثار بيش از اينكه نقاط ضعف مهم باشد نقاط قوت مطرح است. لذا منتقد ادبی می ‌كوشد با تجزيه و تحليل آن اثر ادبی اولاً ساختار و معنی آن را برای خوانندگان روشن كند و ثانياً قوانينی را كه باعث اعتلای آن اثر ادبی شده است توضيح دهد. لذا نقد ادبی از يک سو بكار گرفتن قوانين ادبی در توضيح اثر ادبی است و از سوی ديگر كشف آيين‌های تازه ممتازی است كه در آن اثر مستتر است.

 

بدين ترتيب می ‌توان به اهميت نقد ادبی در گسترش ادبيات و متعلقات آن پی برد زيرا با نقد ادبی اولاً همواره ادبيات و علوم ادبی متحول و زنده می ‌ماند زيرا منتقد در بررسی آثار والا از آن بخش از ابزارهای ادبی استفاده می ‌كند كه كارآمد است و خود به خود برخی از ابزارهای علمی و فنی فرسوده از دور خارج می ‌شوند و ثانياً با بررسی آثار والا معايير و ابزارهای جديدی را كشف می ‌كند و به ادبيات كشور خود ارزانی می ‌دارد. خوانندگان به كمک منتقدان ادبی معاييری بدست می آورند كه آثار والا را بشناسند و بدين ترتيب به آثار سطحی وقعی ننهند و اين باعث می ‌شود كه جريانات فرهنگی و ادبی در مسير درست خود حركت كنند و صاحبان ذوق و انديشه و رای و نبوغ مقام شايسته خود را بازيابند.

 

 

نقد ادبی هميشه به معنی ديگرگونه خواندن اثر نيست. گاهی به معنی دقيق‌تر خواندن يا هوشيارانه‌تر مطالعه كردن اثر است. فرماليست‌ها1 می ‌گفتند دقت در متن و ژاک دريدا می ‌گويد: تأكيد در دقت. در همان حال و هوای سنتی هم دقيق‌تر خواندن اثر مهم است. هنرهای نهفته در آن را بازنمودن و اهميت اثر را نشان دادن و گاهی ارتباط آن را با مسائل اجتماعی وسياسی دوران متن بازنمودن (گرايشی كه در نحله‌های جديد نقد مطمح نظر نيست). به هرحال، در مورد نقد ادبی آنقدر سخن گفته‌اند كه امروزه يكی از شاخه‌های مطالعات ادبی، نقدشناسی و و بحث در مورد خود نقد است. عيب اثری را گفتن، اثری را وصف كردن، تجزيه و تحليل اثر ادبی، ديگرگونه خواندن اثری، تأثر خود را از اثری بيان كردن و... اين تلقيات و انتظارات اولاً در هر دوره‌ای فرق می ‌كند و ثانياً بستگی به فلسفه يا سليقه منتقد دارد. مثلاً ميشل فوكو در مقاله معروف «مؤلف چيست» نقد را چنين تعريف می ‌كند: «كار نقد، آشكار ساختن مناسبات اثر با مؤلف نيست و نيز قصد ندارد تا از راه متون، انديشه يا تجربه‌ای را بازسازی كند، بلكه می ‌خواهد اثر را در ساختار، معماری، شكل ذاتی و بازيِ مناسبات درونی ‌اش تحليل كند. در اينجا، مسأله‌ای پيش می ‌آيد: اثر چيست؟»

 

در مورد نثر نقد ادبی بد نيست به این نکته اشاره شود که بايد ساده و روشن و علمی باشد. در ايران مرسوم است كه در ستايش از نثرهای ادبی و انشايی و در عيب‌جويی از طنز استفاده می ‌كنند. حال آنكه نقد ادبی اولاً در اساس ربطی به ستايش و عيب جويی ندارد و گاهی هدف فقط تحليل اثر است و ثانياً در مواقع مدح و هجو هم بايد سخن روشن و جنبه استدلالی داشته باشد. فرنگيان به نثر نقد ادبی،  Expository prose می ‌گويند يعنی نثری كه توصيفی و ارتباطی است و جنبه استدلالی دارد يعنی با ذكر جزئيات مطلب را قدم به قدم جلو می ‌برد.

 

نقد ادبی كاری خلاق است و گاه منتقد ادبی به اندازه صاحب اثر بايد دارای ذوق و خلاقيت باشد، با اين فرق كه نويسنده و شاعر ضرورتآ اهل فضل و بصورت خود آگاه آشنا به همه فوت و فن ‌های علوم ادبی نيست. حال آنكه منتقد ادبی بايد دقيقاً به علوم ادبی آشنا باشد تا از آنها بعنوان ابزاری در تجزيه و تحليل عوامل علوّ آن اثر ادبی بهره گيرد. از سوی ديگر منتقد گاهی به عنوان واسط‌ بين نويسنده و خواننده عمل می ‌كند و باعث می ‌شود تا خواننده متون طراز اول را به سبب برجستگی و تازگيشان كه معمولاً با ابهام و اشكال همراهند فهم كند. معمولاً آثار ادبی والا را فرهيختگان می ‌ستايند و عوام ‌الناس به تبع ايشان به آن آثار و نويسندگانشان احترام می ‌نهند. اما خود دليل ارزش آنها را نمی ‌دانند. منتقد در تجزيه و تحليل‌های خود علل برجستگی اين آثار را براي مردم توضيح می ‌دهد و در اين صورت گويی غير مستقيم به مردم می ‌فهماند كه چه آثاری فاقد ارزشند. در نتيجه در كشورهايی كه نقد ادبی رواج و اهميت بيشتری دارد وضع نويسنده و شاعر و نشر و مطبوعات و جريانات فرهنگی معمولاً بسامان است، معمولاً حق به حقدار می ‌رسد و متقلبان فرهنگی كمتر مجال سوء استفاده می ‌يابند.

 

منتقد ادبی علاوه بر آشنايی با نحله‌های مختلف نقد ادبی و علوم ادبی بايد فرد كتاب خوانده‌ای باشد و با بسياری از دانش‌های ديگر چون سياست و مذهب و جامعه شناسی و روانشناسی و تاريخ آشنا باشد زيرا آثار بزرگ ادبی ـ برخلاف آنچه امروزه مي‌گويند ـ فقط به لحظ ادبی بودن نيستند كه شهرت و قبول می‌ يابند. بلكه هزار نكته باريک ‌تر از مو اينجاست. به قول اليوت (در مقاله مذهب و ادبيات) معيارهای ادبی فقط مشخص می كند كه اثری ادبی است ولی عظمت يک اثر فقط با معايير ادبی مشخص نمی ‌شود. آيا اهميت شاهنامه فقط به لحاظ مسائل ادبی است؟

 

نقد ادبی كلاً بر دونوع است:

1ـ نقد نظری

2ـ نقد عملی

 

نقد نظری  (Theoretical criticism )

كه مجموعه منسجمی از اصطلاحات و تعاريف و مقولات و طبقه‌بندی ‌هايی است كه می ‌توان آنها را در ملاحظات و مطالعات و تفاسير مربوط به آثار ادبی بكار برد. همينطور محک ‌ها و قواعدی را مطرح می ‌كند كه با استعانت از آنها می ‌توان آثار ادبی و نويسندگان آنها را مورد قضاوت و ارزيابی قرار داد و به اصطلاح ارزش ‌گذاری كرد.

نقد نظری در حقيقت فقط بيان قواعد و فنون ادبی و نقد ادبی است اما ممكن است آن را در اثری پياده نكنيم. مثلاً می گوييم در نقد بايد توجه داشت كه متن تحت‌الشعاع زندگی و آرای نويسنده قرار نگيرد، اما از اين ديدگاه خاص به بررسی اثری نمی ‌پردازيم و فقط بيان نظريه كرده‌ايم.

 

كتاب آی.ا.ريچاردز موسوم به اصول نقد ادبی  (Principles of Literary Criticism)كه در سال 1924 نگاشته شد و كتاب نورتروپ فرای موسوم به تشريح نقد ادبی  (Anatomy of Criticism)كه به سال 1957 نوشته شد از آثار معتبر در نقد نظری هستند.

 

 نقد عملی يا تجربی  (Practical criticism)

اين نوع نقد به بررسی تقريباً تفصيلی اثر خاصی می ‌پردازد؛ يعنی استفاده عملی از قواعد و فنون ادبی براي شرح و توضيح و قضاوت اثری. در نقد عملی بايد از اصول نظری نقد ـ كه طبيعتاً بر تجزيه و تحليل‌ها و ارزشگذاری منتقد نظارت و حاكميت دارند ـ بطور ضمنی و غير صريح استفاده كرد. به زبان ساده در عمل از مفاد آنها استفاده شود نه اين كه بصورت نقل قول، نقد را تحت‌الشعاع قرار دهند. بعبارت ديگر بايد بصورت توصيه‌هايی، گاه به گاه و مناسب مقام مورد رجوع و استفاده قرار بگيرند. در نقد ادبی بحث اين است كه «فلان اثر (شعر) تا چه حد خوب‌است؟». اما برای اينكه متوجه شويم فلان اثر (شعر) تا چه حد خوب است بايد مسائل مختلفی را در مد نظر داشته باشيم. مثلاً بايد نسبت به صحت متن مطمئن باشيم و لذا وارد مباحث زبان شناسی و تاريخی شويم. و اليوت هم اشاره كرده است كه عظمت آثار فقط با معايير ادبی تبيين نمی ‌شود. پس اشراف به نظام‌های ديگر علوم انسانی چون روانشناسی و جامعه شناسی و تاريخ و امثال اينها برای منتقد بصير لازم است.

 

در ميان آثار بزرگ نقد ادبی انگلستان در اين حوزه، می ‌توان از مقالات درايدن، دكتر جانسون، برخی از فصولی كه كالريج در كتاب تراجم ادبی  (Biographia Literaria) در باب شعر وردزورث نوشته است. سخنرانی او در باب شكسپير، كتاب ماتيو آرنولد موسوم به مقالاتی در نقد ادبی  (Essays in Criticism) و سرانجام از گزيده مقالات  (Selected Essays ) تي.اس.اليوت نام برد.

 

 

درس عروض و قافیه و نقد ادبی( ادبیات 1) پیش به صورت خلاصه

درس اول
شعر، وزن، قافيه
دانستني‌هاي مربوط به درس
1-نظر منطقيان درباره ي شعر چيست؟ سخن خيال‌انگيز داراي وزن و قافيه
2-عبارت «گل خورشيد شكفت» چه ويژگي‌هايي است؟ خيال انگيز و موزون است.
3-چرا عبارت «گل خورشيد شكفت» موزون است؟ چون هجاهاي آن با نظمي كنار هم نشسته‌اند.
4- شاعر چگونه به سرودن شعر و آفرينش زيبايي مي‌پردازد؟ با واژه
5براي شناختن قافيه و وزن شعر از كجا بايد شروع كرد؟ حرف
6-حروف ملفوظ چندگونه است؟ دو گونه
7- زبان فارسي چند (مصوت) دارد؟ شش(سه مصوت‌كوتاه، سه‌مصوت بلند)
8-زبان فارسي چند (صامت) دارد؟ بيست و سه صامت دارد.
9-حروف قافيه در بيت «به نام خداوند جان آفرين / حكيم سخن در زبان آفرين» كدام است؟ (ان)
10-واژه‌هاي قافيه چيست؟ واژه‌هايي است كه حرف يا حروف قافيه در آخر آن‌ها مشترك باشد.
11-در بيت «شد موسم سبزه و تماشا / برخيز و بيا به سوي صحرا» حرف قافيه كدام است؟ الف
12-حداقل حروف مشترك لازم براي قافيه تابع چند قاعده است؟ دوقاعده
13-قافيه در بيت «سال‌ها دل طلب جام جم از ما مي‌كرد / و آنچه خود داشت ز بيگانه تمنا مي‌كرد» تابع كدام قاعده است؟ قاعده‌ي يك
14-قاعده‌ي يك در قافيه چيست؟ هر يك از مصوت‌هاي (ا، و) به تنهايي اساس قافيه قرار مي‌گيرند.
15-در بيت «كسي دانه‌ي نيك مردي نكاشت / كزو خرمن كام دل برنداشت» حروف قافيه كدام است؟ اشت
16-در واژه‌هاي (نُو، درو) قافيه كدام است؟ - ‍ُ و (مصوت + صامت)
17-مصوت‌هاي بلند زبان فارسي كدام‌اند؟ ا ، و ، ي
18«رديف» چيست؟ كلمه يا كلماتي است كه در پايان مصراع‌ها عيناً تكرار مي‌شود.
19-كلمات درست و مناسب براي اين عبارت كدام‌اند؟ «در قافيه و وزن شعر صورت . حرف مورد نظر است نه شكل» ملفوظ، مكتوب

درس دوم
قواعد قافيه
دانستني‌هاي مربوط به درس
1-
استثناهاي قافيه در چند مورد طبقه‌بندي شده است؟ هفت مورد
2-
حروف الحاقي در قافيه چه وضعيتي دارند؟ جزء حروف مشترك قافيه‌اند و رعايت آن‌ها لازم است.
3-
قدما آخرين حرف اصلي قافيه را چه مي‌ناميدند؟ حرف روي
4-
براي مشخص كردن قافيه ي هر شعر چه بايد كرد؟ ابتدا روي را مشخص مي‌كنيم بعد حروف الحاقي را و سپس حروف اصلي را
5-
حروف الحاقي در بيت «اي پادشه خوبان داد از غم تنهايي / دل بي‌تو به جان آمد وقت است كه بازآيي» كدام‌اند؟ يي
6-
حروف الحاقي كدام‌اند؟ شناسه‌ها، ضماير متصل، پسوندها، مخفف صيغه‌هاي زمان حال بودن، (ي) آخر بعضي از واژه‌هاي مختوم به (ا، و)
7-
واژه‌هاي «منظر و تصور» در چه صورتي با هم قافيه‌ي مي‌شوند؟ در صورت افزوده شدن حرف الحاقي
8-
وضع پيشوند و پسوند در قافيه‌ي شعر چگونه‌اند؟ گرچه واژه نيستند اما گاهي در قافيه‌ي شعر در حكم واژه‌ي قافيه قرار گرفته‌اند.
9-
چرا در بيت «شب سياه بدان زلفكان تو ماند / سپيد روز به پاكي رخان تو ماند» قافيه درست نيست؟ چون (ان) در هر دو واژه نشانه‌ي جمع است و تكرار شده است.
10-
كلمات درست و مناسب براي جاهاي خالي كدام است؟ «اگر واژه‌هاي قافيه لفظاً يك‌سان ولي در ....... متفاوت باشند، قافيه ..... است و جناس هم دارد.» معنا، درست
11-
تعداد واژه‌هاي هم‌قافيه در زبان فارسي چگونه است؟ نسبتاً زياد
12-
اگرشعر داراي دوقافيه‌ي‌پاياني باشد، آن را چه مي‌نامند؟ ذوقافيتين
13-
قافيه ي دروني چيست؟ گاهي قافيه تنها در پايان مصراع يا نيم‌مصراع نيست بلكه درون مصراع هم قافيه دارد.
14-
چرا قافيه كردن واژه‌هاي (حضيض، لذيذ، مشك بيز) درست نيست؟ چون شكل خطي آن‌ها از نظر ديداري متفاوت است.
15-
علماي بلاغت تكرار واژه‌هاي قافيه را چگونه مي‌دانند؟ عيب فاحش مي‌شمرند.
16-
تكرار واژه‌هاي غير ساده، در چه صورت جايز است؟ در صورتي كه جاي اجزاي سازنده‌ي آن‌ها چندان آشكار نباشد.
17-
قافيه در (شعر نو) چگونه است؟ بستگي به مطلب دارد و در آخر بيت‌ها نمي‌آيد.
18-
تكرار واژه‌هاي قافيه در مصراع چهارم، چه صنعتي را به وجود مي‌آورد؟ رَدُّ القافيه
19- «
قافيه بر مبناي زبان شناخته مي‌شود.» به چه معناست؟ يعني به صورت ملفوظ شناخته مي‌شود.
20-
بيت «گزيد از غنيمت ظرايف بسي / كز آن سان نبيند طرايف كسي» چه نوع قافيه‌اي دارد؟ چه نوع قافيه‌اي دارد؟ ذوقافتين

درس سوم
حرف، هجا، وزن
دانستني‌هاي مربوط به درس
1- «
حرف» چندگونه است؟ دو گونه
2- «
مصوت»ها چند نوع‌اند؟ مصوت‌كوتاه ـَـِـُ / مصوت‌بلند: آـ اي ـ او
3- «
هجا» چيست؟ يك واحد گفتار است كه با هر ضربه‌ي هوا ريه به بيرون رانده مي‌شود.
4-
در وزن شعر فارسي چند نوع هجا داريم؟ سه نوع
5-
هجاي كوتاه چند حرف دارد؟ دو حرف
6-
واژه‌ي (سر) چه هجايي دارد؟ هجاي بلند
7- «
هجاي‌كشيده» چگونه‌هجايي است؟ داراي چهار يا پنج حرف است
8-
در چه حالتي (ن) در وزن شعر به حساب نمي‌آيد؟ (ن) ساكن بعد از مصوت‌هاي بلند به‌حساب نمي‌آيد.
9-
وزن شعر چيست؟ نظمي است در اصوات گفتار
10-
وزن شعر فارسي بر چه مبنايي است؟ كميت هجاها، نظم ميان هجاهاي بلند
11- «
علمي كه قواعد تعيين وزن شعر و طبقه‌بندي آن را از جنبه‌ي نظري و عملي» به دست مي‌دهد، چه نام دارد؟ عروض
12-
واحد وزن در شعر فارسي چيست؟ مصراع
13-
واحد وزن شعر عرب چيست؟ بيت
14-
چند قاعده براي تعيين وزن يك شعر بايد رعايت شود؟ چهارقاعده
15- «
خط عروضي» چگونه خطي است؟ صورت ملفوظ نه مكتوب شعر
16-
حرفي كه مشدد باشد به چه صورت نوشته مي‌شود؟ به صورت دو حرف نوشته مي‌شود.
17- «
تقطيع»دراصطلاح به‌چه معناست؟ تجزيه ي شعر به هجاها و اركان عروضي
18-
هجاي دو حرفي به چه صورتي نشان داده مي‌شود؟ U
19-
علامت هجاي بلند كدام است؟ -
20-
هجاي پاياني اوزان شعر فارسي، چگونه هجايي است؟ هميشه بلند است.

درس چهارم
تقطيع به اركان
دانستني‌هاي مربوط به درس
1-
مصراع «مرنجان دلم را كه اين مرغ وحشي» از تكرار كدام ركن حاصل شده است؟ فعولن
2-
از تكرار كدام ركن در مصراع «اي ساربان آهسته ران كارم جانم مي‌رود» حاصل شده است؟ مستفعلن
3-
در صرف زبان عربي كلمات را به چه مي‌سنجد؟ (ف ع ل)
4-
هم وزن (فعولن) چه ركني است؟ U - -
5-
ركن (مفاعيلن) چگونه نشان داده مي‌شود؟ U - - -
6-
مهم‌ترين اركان عروضي فارسي چندتاست؟ نوزده تاست
7- (
مفاعلن) در كجاي مصراع مي‌آيد؟ آغاز و ميان و پايان
8-
اركان غيرپاياني كدام‌اند؟ اركاني كه در آخر مصراع قرا نمي‌گيرند چون آخرين هجاي آن كوتاه است.
9-
چند ركن غيرپاياني داريم؟ شش
10-
اركاني كه فقط در آخر مصراع مي‌آيند چه ناميده مي‌شوند؟ اركان پاياني
11-
براي آشكار شدن نظم هجاهاي يك شعر آن‌ها را چگونه از هم جدا مي‌كنيم؟ بايد هجاهاي آن را چهار تا چهار تا يا سه تا سه تا يا چهار تا و سه تا جدا كنيم.
12-
در تقطيع كدام نظم ترجيح دارد؟ نظم تكراري
13-
ركن معادل - U - - چيست؟ فاعلاتن
14-
اركان پاياني چند ركن است؟ دو ركن
15- (
بحر) به چه معناست؟ واحد بزرگ‌تر از وزن

درس پنجم
چگونگي تقطيع شعر به اركان
دانستني‌هاي مربوط به درس
1-
براي تقطيع شعر به اركان، ابتدا چه مي‌كنيم؟ آن را تقطيع هجاي مي‌كنيم.
2-
معادل U - - كدام ركن است؟ فعولن
3-
ركن پاياني در مصراع «خدايا به خواري مران از دَرَم» چيست؟ فَعَّل (درم)
4-
مصراع «تو همچون گل ز خنديدن لبت با هم نمي‌آيد» از تكرار كدام ركن حاصل شده است؟ مفاعيلن
5-
اگر از (فاعلاتن) يك هجا حذف شود، به چه صورت در مي‌آيد؟ فاعلن
6-
براي پيدا كردن وزن يك شعر چند نكته را بايد رعايت كرد؟ هشت
7-
چرا تقطيع يك مصراع از شعر براي تبيين وزن شعر كافي نيست؟ چون از اختيارات شاعري استفاده شده است.
8-
اختيارات شاعري چندگونه است؟ دو
9-
اختيارات زباني به چه معناست؟ برخي از واژه‌ها دو يا چند گونه تلفظ دارند، كه شاعر مي‌تواند هر كدام را كه بخواهد به كار برد.
10-
اختيارات زباني چند نوع است؟ دو
11-
در چه صورت امكان حذف همزه وجود دارد؟ اگر قبل از همزه‌ي آغاز هجا، حرف صامتي بيايد.
12-
در كدام هجاي بيت «نبيني باغبان چون گل بكارد / چه مايه غم خورد تا گل برآرد» مصوت كوتاه بلند تلفظ شده است؟ هجاي سوم
13-
در چه صورتي مصوت بلند، كوتاه تلفظ مي‌شود؟ پس از كلمات مختوم به مصوت‌هاي بلند (و ، ي) شاعر مي‌تواند اين مصوت‌ها را كوتاه تلفظ كند.
14- (
ي) ميانجي چيست؟ اگر دو مصوت كنار هم بيايند. معمولاً (ي) بين آن‌ها ظاهر مي‌شود كه به آن (ي) ميانجي گويند.
15-
در بيت «راستي آموز بسي جو فروش / هست درين كوي كه گندم نماست» در كدام هجا مصوت بلند، كوتاه تلفظ شده است؟ سوم
16-
تقطيع مصراع (به تو حاصلي ندارد، غم روزگار گفتن) چگونه است؟ فعلات فاعلاتن فعلات فاعلاتن
17-
مصراع «گفت اي موسي دهانم دوختي» چند هجا دارد؟ يازده
18-
اگر واژه‌ي (مردافكن) به اين صورت (- - -) تقطيع شود، از كدام اختيار شاعري استفاده شده است؟ حذف همزه
19-
در بيت «توانا بود هركه دانا بود / ز دانش دل پير برنا بود» در هجاي پنجم ازكدام‌اختيار شاعري استفاده‌شده‌است؟مصوت‌كوتاه بلند تلفظ شده است.
20- (
و)دركلمات(مو،رو،جو وبو)چگونه‌تلفظ‌مي‌شود؟هيچ‌گاه‌كوتاه‌تلفظ نمي‌شود.

درس ششم
اختيارات وزني
دانستني‌هاي مربوط به درس
1- «
اختيارات وزني» چه امكاني را به شاعر مي‌دهد؟ امكان تغييراتي كوچك در وزن را به شاعر مي‌دهد.
2- «
اختيارات وزني» چندگونه است؟ دو
3-
هجاي پاياني مصراع، چه هجايي است؟ هميشه هجاي بلند است.
4-
كدام اختيار وزني بسيار رايج است؟ به جاي فعلاتن اول و زن مي‌تواند فاعلاتن بياورد.
5-
از مقايسه دو مصراع «از دل و جان شرف صحبت جانان غرض است / همه آن است وگرنه دل و جان اين همه نيست» چه نتيجه‌اي مي‌توان گرفت؟ در ركن اول به جاي فعلاتن از فاعلاتن استفاده شده است.
6-
كلمات درست و مناسب براي جاهاي خالي عبارت كدام است؟ «شاعر مي‌تواند به جاي دو هجاي ........ يك هجاي ....... بياورد.»كوتاه، بلند
7-
در بيت «هرچه داري اگر به عشق دهي / كافرم گر جوي زيان بيني» در كدام هجاها، به جاي دو هجاي كوتاه، از يك هجاي بلند استفاده شده است؟ دوهجاي ماقبل آخر
8-
آيا مي‌توان به جاي (فاعلاتن) فعلاتن آورد؟ خير
9- «
قلب» در اصطلاح عروضي به چه معناست؟ جابه‌جا كردن يك هجاي بلند و يك هجاي كوتاه كنار هم
10-
كاربرد (قلب) در كدام اركان رخ مي‌دهد؟ مفتعلن و مفاعلن
11-
يكي از راه‌هاي تشخيص استفاده از (اختيارات شاعري) چيست؟ استفاده از گوش
12-
مقايسه‌ي هجاهاي دو مصراع به چه معناست؟ ترتيب و تعداد هجاهاي كوتاه و بلند يك مصراع در تمام مصراع‌هاي ديگر رعايت مي‌شود.
13-
اختيارات زباني، چه تسهيلاتي را براي شاعر فراهم مي‌كند؟ تسهيلاتي در تلفظ براي شاعر فراهم مي‌كند.
14-
كلمه‌ي (كشت) در كجاي مصراع با كلمه‌ي (كش) برابر است؟ در آخر مصراع
15-
استفاده از هجاي بلند به جاي دو هجاي كوتاه در كدام هجاهاي بيت بسيار رايج است؟ دو هجاي ماقبل آخر
16-
در چه صورتي، شاعر مي‌تواند از (قلب) استفاده كند؟ به ضرورت وزن
درس هفتم
طبقه بندي اوزان
دانستني‌هاي مربوط به درس
1-
طبق سنت، اصل هر گروه وزني، چند ركني است؟ چهار ركني
2-
از هر وزن چهار ركني، از آخر چند ركن را مي‌توان حذف كرد؟ يك ركن و به ندرت دو ركن
3-
هر مصراع بيت از چند «مستفعلن» تشكيل شده است؟ «درياي هستي دم به دم / در چرخ و تاب و پيچ و خم» دو، مربع سالم
4-
از تكرار «مفاعيلن» كدام وزن حاصل مي‌شود؟ هزج
5-
وزن حاصل از تكرار «فاعلاتن» چه نام دارد؟ رمل
6-
وزن «متقارب» از تكرار كدام ركن حاصل شده است؟ فعولن
7-
اوزانش شعر فارسي به چند دسته تقسيم مي‌شوند؟ سه دسته
8-
از تكرار «مستفعلن» چه وزني حاصل مي‌شود؟ رجز
9-
تعداد اوزان پر كابرد شعر فارسي چندتاست؟ بيست و نه
10-
بيت «روزگار است اين كه گه عزت دهد گه خوار دارد / چرخ بازيگر از اين بازيچه‌ها بسيار دارد» كدام وزن را دارد؟ رمل مثمن سالم
11- (
الول ساتن) تعداد وزن‌هاي شعر فارسي را چند تا دانسته است؟ صد و پانزده
12-
پر كاربردترين وزن شعر فارسي كدام است؟ مفاعلن فعلاتن مفاعلن، فعلن
13-
وزن رباعي چيست؟ مستفعلن، مستفعلن، مستفعل، فع
14-
تقطيع مصراع «هر كسي از ظن خود شد يار من» به اركان چگونه است؟ فاعلاتن، فاعلاتن. فاعلن
15-
وزن« فعولن فعولن فعولن فعل» در كدام نوع از مثنوي، كاربرد بسيار دارد؟ مثنوي حماسي
16- «
تك وزن» هاي شعر فارسي چندتاست؟ دويست و پنجاه
17-
بيت «با من بگو تا كيستي مهري بگو، خوابي، خيالي، چيستي؟ اشكي بگو، آهي بگو» چه وزني دارد؟ رجز مثمن سالم

درس هشتم
نكاتي ديگر .....
دانستني‌هاي مربوط به درس
1-
نام ديگر (وزن دوري) چيست؟ متناوب
2-
وزن دوري چيست؟ وزني است كه هر مصراع آن از دو قسمت تشكيل مي‌شود و قسمت دوم تكرار قسمت اول است.
3-
اوزان دوري چند مشخصه دارد؟ چهار
4-
وزن دوري از كدام اركان ساخته مي‌شود؟ اركان متناوب
5-
مصراع «بار غمت مي‌كشم و ز همه عالم خوشم» از تناوب كدام ركن ساخته شده است؟ مفتعلن فاعلن
6-
هجاي پاياني نيم مصراع اول در وزن دوري چگونه است؟ هميشه بلند است.
7-
هجاهاي هر نيم مصراع در وزن دوري چندتاست؟ پنج يا پنج هجا
8-
مصراع «دل مي‌رود ز دستم صاحب دلان خدا را» در تناوب كدام ركن حاصل شده است؟ مستفعلن فعولن
9-
كدام وزن از خوش‌ترين وزن‌هاي شعر فارسي است؟ رباعي
10-
براي سرودن مثنوي‌ها از چند وزن، استفاده شده است؟ هفت وزن
11-
شاهنامه‌ي فردوسي در كدام وزن سروده شده است؟ فعولن فعلون، فعلون فعل
12-
وزن (مفاعيلن مفاعيلن فعولن) براي چه داستان‌هايي مناسب است؟ داستان‌هاي عاشقانه
13-
منطق‌الطير عطار و مثنوي مولوي در كدام وزن سروده شده است؟ فاعلاتن فاعلاتن فاعلن
14-
ويس و رامين فخرالدين گرگاني و خسرو شيرين نظامي در چه وزني سروده شده‌اند؟ مفاعيلن مفاعيلن فعولن
15-
صورت منظم (مستفعل مستفعل مستفعل فع) اصل كدام وزن است؟ وزن رباعي
16-
از وزن اصلي رباعي، از طريق ابدال چند وزن حاصل مي‌شود؟ ده وزن
17-
نيما يوشيج كدام وزن را تند و رقص‌آور مي‌داند؟ مفتعلن مفتعلن مفتعل
18-
وزن انتخابي (وقار شيرازي) درباره‌ي مصايب زلزله چگونه وزني است؟ سخت نامناسب، چون وزني شاد و طرب‌انگيز دارد.درس نهم
گونه‌هاي وزن شعر فارسي
دانستني‌هاي مربوط به درس
1-
وزن شعر فارسي به سبب ثابت بودن شماره‌ي مصوت‌هاي كوتاه و بلند، چگونه وزني است؟ وزن كمّي
2-
اوزان شعر فارسي به چند دسته تقسيم مي‌شود؟ دو (رسمي و غير رسمي)
3-
اوزان شعر رسمي چند گونه است؟ دو گونه
4-
تا چه زماني شعر فارسي اوزان مبتني بر نظم و تساوي هجاها در هر مصراع بوده است؟ تا زمان نيما يوشيج
5-
اوزاني كه نظم ميان هجاها را دارد، اما طول مصراع‌ها يك‌سان نيست، چند نوع‌اند؟ سه نوع
6- «
مستزاد» چگونه شعري است؟ شعري است كه در پايان هر مصراع آن مصراع كوتاهي مي‌آيد.
7-
شعري كه «هر مصراع آن از تكرار نامعين اركان عروضي فعلاتن يا مفاعيلن ساخته مي‌شود» چه نام دارد؟ بحر طويل
8-
قالب شعري «هر لحظه به شكلي بت عيار برآمد / دل برد و نهان شد» چيست؟ مستزاد
9-
وزن غالب‌ شعرهاي زبان فارسي تاكنون از نظر نظم هجايي، چگونه بوده است؟ مبتني بر نظم و تساوي هجاها در هر مصراع بوده است.
10-
مصراع‌هاي كوتاه در انتهاي مستزاد، چه وزني دارد؟ هم وزن هستند، در وزن مصراع‌هاي اصلي
11- «
مستزاد» از چه زماني رونق و رواج يافت؟ از دوره ي مشروطيت
12-
چه كسي ابتدا «قيد تساوي» را از شعر فارسي برداشت؟ نيما يوشيج
13-
چرا فكر يافتن وزني جديد در شاعران پيدا شد؟ چون نظم و تساوي هجاهاي شعر، با مفاهيم و احساسات روزگار متناسب نبود.
14- «
وزن نيمايي» به چه مفهوم است؟ شاعر در اين وزن مجبور نيست جمله‌هايش را مساوي بياورد.
15-
مصراع در«شعر نيمايي» به چه مفهومي به كار مي‌رود؟ در اين گونه وزن مصراع جايي تمام مي‌شود كه كلام خاتمه يابد.
16-
شعر «مي‌تراود مهتاب» در كدم وزن است؟ رمل مخبون
17-
تقطيع مصراع «مي‌درخشيد شب‌تاب» چگونه‌است؟ فاعلاتن فع‌لن
18- «
تكيه»به‌چه‌معناست؟برجستگي‌اي كه‌فقط‌به يك‌هجاي كلمه داده مي‌شود.
19-
در كدام زبان‌ها، زير و بمي نقش مهمي دارد؟ زبان‌هاي چيني و ويتنامي
20-
وزن شعر زبان‌هاي (فرانسوي و ژاپني) چه نوع وزني است؟ وزن عددي

درس دهم
تعارف و انواع نقد 1
دانستني‌هاي مربوط به درس
1- «
نقد» در لغت به چه معناست؟ جدا كردن دينار و درهم سره از ناسره
2- «
نقد» در اصطلاح ادب چيست؟ تشخيص محاسن و معايب سخن
3- «
نقد ادبي» به چه معناست؟ شناخت ارزش و بهاي واقعي آثار ابداعي و آفرينش‌هاي ادبي
4-
كدام نويسنده نقادان را چون خرمگس‌هايي مي‌داند كه روي پيكر اسب مي‌نشينند و او را نيش مي‌زنند.... چخوف، نويسنده‌ي روسي
5- «
نقد» در زبان گفتار به چه چيزي اطلاق مي‌شود؟ به بهاي مال و غيره
6- «
تكنيك» در نوشته به چه معناست؟ خصوصيات فني‌اي كه داستان‌نويس يا نمايش‌نامه نويس در اثر خود به كار مي‌گيرد.
7-
منظور از «نقد لغوي» چيست؟ بررسي و ارزيابي كاربرد زبان و اصول و قواعد آن
8- «
كلمه» چه موقع مي‌تواند معني و مفهوم خود را القا كند؟ زماني كه درست و در جاي خود به كار رود.
9-
مسئله‌ي مترادفات در كدام حوزه‌ي نقد قرار مي‌گيرد؟ نقد لغوي
10- «
بحث در چگونگي كاربرد فنون بلاغي در شعر و نثر و ارزش اعتبار آن» چه نوع نقدي است؟ نقد فني
11- (
نقد فني) را در چه كساني پايه ريزي كردند؟ ارسطو و اريستاك
12-
مهم‌ترين نوع نقد در ادب عربي و فارس، چه نقدي است؟ نقد فني
13-
در ادب فارسي قديم چه كساني به بحث در اصول و قواعد نقد فني پرداخته‌اند؟ رشيدالدين وطواط و شمي قيس رازي
14-
چه‌چيزي موسيقي‌دركلام‌را به‌وجودمي‌آورد؟كميّت‌و ريتم، هماهنگي حروف
15- «
ارتفاع»به‌چه‌معناست؟ عبارت است از واحدهاي متقارن و متكرّر يك وزن
16-
چه كسي (نقد فني) را در روم باستان بنيان نهاد؟ هوراس
17- «
بررسي كامل بلاغت، اعم از معاني، بيان و بديع» در حوزه‌ي كدام نوع نقد است؟نقد فني
18-
چه كساني در ادب عرب به بحث اصول و قواعد نقد فني پرداختند؟ قدامّه بن جعفر، ابو هلال عسكري و عبدالقادر جرجاني

درس يازدهم
تعارف و انواع نقد 2
دانستني‌هاي مربوط به درس
1- «
نقد زيبايي شناسي» چه نوع نقدي است؟ بررسي جوهر هنر دور از محتواي خاص آن است.
2-
ريشه‌ي «نقد زيبايي شناسي» را در اروپا، در آثار چه كساني مي‌توان يافت؟ كالريج و ادگار آلن‌پو
3-
عبارت «انشاي آثار ادبي در حكم بنايي است كه معمار مي‌سازد و آن‌چه اهميت دارد، هماهنگي و توازن است» از كيست؟ ادگار آلن‌پو
4-
مكتب ادبي «پارناس» در كجا به وجود آمد؟ فرانسه
5-
اصطلاح «هنر براي هنر» را نخستين بار چه كسي اعلام كرد؟ ويكتور هوگو
6-
از بزرگ‌ترين نمايندگان مكتب هنر پارناس- چه كسي را مي‌توان نام برد؟ لوكنت دوليل
7-
نقد كدام شاعران در قرن بيستم تا حدي با نقد زيبايي شناسي هم ريشه است؟ ريجاردز عزرا پوند وتي اس اليوت
8-
اصول نظريه‌ي ريچاردز مبتني بر چيست؟ توجه منتقد به دلالت الفاظ و اوزان شعر و استعارات و لحن كلام
9-
از قديم‌ترين شيوه هاي نقد، كدام است؟ نقد اخلاقي
10-
نظر (ارسطو) راجع به شعر چيست؟ حدف شعر، خاصه تراژدي بايد تصفيه يا تزكيه‌ي نفس باشد.
11-
اهل كليسا در قرون وسطي، شعر را چه مي‌ناميدند؟ غذاي شيطان
12-
عبارت «هدف يك اثر ادبي اين است كه به آدمي عشق به تقوا و وحشت از نابكاري را القا كند» از كيست؟ ديدرو
13- «
نقد اجتماعي» چيست؟ نشان دادن ارتباط ادبيات با جامعه تأثير جامعه در ادبيات
14-
كدام منتقد ادبيات را محصول «رمان، محيط اجتماعي و نژاد مي‌داند»؟ هيپوليت تن
15-
عبارت «هنر جهان پسند همواره ملاك ثابت و معتبري با خويشتن دارد و آن ملاك، معرفت ديني و روحاني است.» درباره ي كدام نوع نقد است؟ نقد اخلاقي
16- «
هوراس» ارزش شعر را در چه مي‌داند؟ در سودمندي وز يبايي ان
17-
از ميان تجدد خواهان و مشروحه خواهان كه براي شعر، شرايط اخلاقي قابل بودند، چه كساني را مي‌توان نام برد؟ آخوندزاده، ميرزا آقاخان كرماني و اديب الممالك فراهاني
18-
در ميان اثار شاعران و نويسندگان ايران، آن چه متعلق به جنبه‌هاي اجتماعي است، چگونه بيان شده است؟ يا رنگ ديني و اخلاقي دارد و يا انگيزه‌ي ملي و ميهني
19- «
نقد روان‌شناسي» به چه معناست؟ بيان جريان باطني و احوال دروني شاعر يا نويسنده

درس دوازدهم
تحليل آثار مهم نظم و نثر
دانستني‌هاي مربوط به درس
1-
كدام كتاب، شاهكار آثار حماسي ملي ايران، است؟ شاهنامه‌ي فردوسي
2-
شاهنامه‌ي فردوسي به كدام سبك سروده شده است؟ سبك خراساني
3-
شاهنامه‌ي فردوسي چند دوره را شامل مي‌شود؟ سه دوره
4-
از عهد كيومرث تا ظهور فريدون مربوط به كدام دوره است؟ دوره‌ي اساطيري
5-
دوره‌ي پهلواني حماسي از زماني كدام پادشاه شروع مي‌شود؟ فريدون
6-
كشف آتش و جدا كردن آهن از سنگ در كدام دوره صورت مي‌گيرد؟ دوره‌ي اساطيري
7-
ظهور زرتشت پيغمبر در زمان كدام پادشاه است؟ گشتاسب
8-
كدام كتاب در درجه‌ي اول مأخذ تدوين شاهنامه بوده است؟ شاهنامه‌ي منثور ابومنصوري
9-
شاهنامه‌ي فردوسي چند بيت دارد؟ شصت هزار
10-
نظم «شاهنامه» چند سال طول كشيد؟ سي و پنج يا چهل سال
11- «
ضحاك» در پايان كدام دوره به حكومت مي‌رسد؟ عهد اساطيري
12-
نام برادر رستم كه او را از بين مي‌برد، كيست؟ شغاد
13- «
جمله‌ي اسكندر مقدوني به ايران در زمان كدام پادشاه است؟ دارا
14-
هدف فردوسي از تدوين شاهنامه گذشته از احياي زبان فارسي، چه بوده است؟ تقويت روحيه‌ي مبارزه‌جويي با بيگانگان و بيگانه پرستان
15- «
خيام» در چه قرني زيسته است؟ اواخر قرن پنجم و اوايل قرن ششم
16- «
رباعيات خيام» را چه كسي به زبان انگليسي ترجمه كرده است؟ فيتز جرالد
17- «
شيوه‌ي عراقي» را چه كسي در قالب مثنوي و داستان در ادب فارسي وارد كرد؟ نظامي گنجه‌اي
18-
مهمترين اثر «نظامي گنجوي» كدام كتاب است؟ خسرو و شيرين
19-
قديمي‌ترين كسي كه از «خيام» به عنوان شاعر ياد كرده است، كيست؟ شهروزي در اواخر قرن ششم
20-
موضوع كتاب «هفت پيكر» چيست؟ داستان شادخواري‌ها و كامروايي‌هاي بهرام گور

درس سيزدهم
تحليل آثار مهم 2
دانستني‌هاي مربوط به درس
1- «
مثنوي معنوي» چند بيت و چند دفتر است؟ بيست و شش هزار بيت در شش دفتر
2-
چه كسي از مولوي خواست كه به شيوه‌ي سنايي و عطار، مثنوي‌اي به نظم درآورد؟ حسام‌الدين چلبي
3-
چه نامي بر مثنوي نهاده‌اند؟ قرآن عجم
4-
مبناي كتاب مثنوي بر چيست؟ حكايت و تمثيل
5- «
ني» در مثنوي مولوي به چه معناست؟ روح سرگشته‌ي انسان كه از اصل خود دور مانده است.
6-
چرا مثنوي را (قرآن عجم) ناميده‌اند؟ چون نزديك 745 حديث نبوي تفسير شده و 528 آيه، در كتاب آمده است.
7- «
حافظ» در چه قرني زيسته است؟ قرن هشتم
8-
حافظ لقب «محتسب» را به كدام حاكم شيراز داده است؟ محمد مبارز‌الدين
9-
زمان كدام حاكم، دوره‌ي تكفير حافظ» است؟ شاه شجاع
10-
از لحاظ تقسيمات كلي سبك شعر حافظ، چه سبكي است؟ سبك عراقي
11-
كدام آرايه‌هاي معنوي، بيشتر در شعر حافظ ديده مي‌شود؟ ايجاز و ايهام
12-
نماينده‌ي واقعي شعر دوره‌ي صفويه و سبك هندي كيست؟ صائب تبريزي
13- «
قالب» بيشترين اشعار صائب تبريزي چيست؟ غزل
14-
از لحاظ فكر و مضون، صائب چه مضاميني را بيشتر از ديگر شاعران هم دوره‌ي خود دارد؟ حكمت و عرفان
15-
براي آزادگي و ستايش آزادي كه حافظ در شعر خود دارد، به او چه لقبي داده‌اند؟ رند
16-
سبك خاص شعر حافظ، چه سبكي است؟ سبك والا
17-
انقلابي كه در روح (مولوي) به وجود آمد، از برخورد با چه كسي بود؟ شمس تبريزي
18-
حكايت‌هاي «مثنوي معنوي» به چه شيوه‌اي است؟ داستان در داستان
19- «
ناله‌ي ني» در مثنوي به چه مفهومي است؟ روحي سرگردان و جوياي اصل
20- «
زبان و بيان مولوي» در مثنوي چگونه است؟ زبان اديبانه را به كار نمي‌گيرد و از آن دوري مي‌گزيند.

درس چهاردهم
تحليل آثار مهم- نثر
دانستني‌هاي مربوط به درس
1-
بهترين نمونه‌هاي نثر فارسي، كدام كتاب‌ها هستند؟ تاريخ بيهقي، قابوس نامه و گلستان سعدي
2-
كدام كتاب شاهكار نثر مرسل است؟ تاريخ بيهقي
3-
نام ديگر «تاريخ بيهقي» چيست؟ تاريخ مسعودي
4-
اهميت تاريخ بيهقي در چيست؟ تاريخ‌نويسي و هنر نويسندگي
5-
چرا كتاب بيقهي از نظر فن تاريخ‌نگاري اهميت زياد دارد؟ مورخ سعي كرده است حقايق تاريخي را با دروغ‌گويي‌هاي بي‌مورد در نياميزد.
6-
براي پرهيز از تعارفات و دروغ‌گويي‌هاي بي‌مورد بيهقي از چه عواملي استفاده مي‌كند؟ از يك طرف مشاهدات خود را بيان مي‌كند و از سويي ديگر بر افراد قابل اعتماد تكيه مي‌كند.
7- «
ايجاز» به چه معناست؟ گرفتن بيشترين معني از كمترين واژه
8-
كتاب «قابوس‌نامه» در چه قرني نوشته شده است؟ از آثار منثور اواخر قرن پنجم است.
9-
نويسنده‌ي «قابوس‌نامه»كيست؟عنصرالمعالي‌كي‌كاووس بن قابوس و شمگير
10-
نام اصلي كتاب «قابوس‌نامه» چيست؟ نصيحت‌نامه
11-
نثر كتاب «قابوس‌نامه» چه نوع نثري است؟ نثري است ساده و روان كه لغات عربي در آن اندك است.
12- «
گلستان» در چه سالي نوشته شده است؟ ششصد و پنجاه و شش
13- «
گلستان» چند باب دارد؟ هشت
14-
نثر سعدي در گلستان چگونه است؟ تركيبي است نو ميان نثر مصنوع و نثر مرسل و پيوندي زيبا ميان آن دو سبك
15-
اهميت كتاب «گلستان» گذشته از محتواي آن، در چيست؟ هنر نويسندگي سعدي
16-
هم نقشي از خود به يادگار گذارد و هم خلق را نصيحتي كند.
17-
منظور بيهقي از (پدريان و پسريان) چه كساني است؟ پدريان: طرفداران اميرمحمد و پسريان طرفداران سلطان مسعود هستند.
18-
محل شكست سلطان مسعود كجا بود؟ دندانقان

 

شاید نزدیک‌ترین مفهوم به معنایی که از نقد در ذهن داریم، دو تعریفی باشد که ابوسعید و مولانا از نقد ارائه کرده‌اند. در یکی از این تعریف‌ها، مولوی نقد را به معنای «عمل تفکیک و تمایز گندم‌ها از کاه‌ها در وقت خرمن کوبان» به کار می‌برد. ابوسعید هم بصیرتی نزدیک به همین معنا را نقد می‌نامد و می‌گوید: مردی برای یافتن تکه‌پاره‌ای زر باید تمام خاک تپه را با غربال صاف کند تا طلای خود را بیابد. بنابراین نقد درست یعنی جستجوی پاره‌ای طلا در میان تلی از خاک با آلتی مانند غربال. خوبی این دو تعریف آن است که هر دو نقد را در نوعی فرایند عمل‌گرایانه تعریف کرده‌اند؛ بدین معنا که ذاتاً حاصل جستجوی هدفمند است.

با دقت نظر و آشنایی دقیق و ملموس می‌توان دریافت که صدها و بلکه هزاران نکتۀ بدیع و عمیق در بطن و متن ادبیات کلاسیک ما وجود دارد که می‌تواند در درک و فهم و تحلیل و نقد ادبیات دیروز و امروز و فردای ما سخت یاری‌دهنده باشند. نکته‌هایی که فقط از طریق ممارست مستمر با آن به دست می‌آید و شناخت دقیق و منطقی و مبنادار آنها سه فایده عمده دارد:

* از افتخار بیجا و غرور بی‌مورد در باب بزرگی سنت فرهنگی و ادبی ما جلوگیری می‌کند.

* شیفتگی و شیدایی لجام‌گسیختۀ ما را نسبت به ادب امروز دیگر ممالک مهار می‌نماید.

* از تلفیق این دو نگاه (عدم تفاخر غیر منطقی به گذشته و پرهیز از سرسپردگی و دلداگی مطلق به نقد ادبی غرب) زمینه‌های رشد و بالش نوعی نقد ادبی معقول و مدرن پیدا می‌شود.

از جمله مهم‌ترین زمینه‌های مرتیط با نقد ادبیات بومی فارسی و توسعا ادبیات اسلامی ـ ایرانی که در متن این کتاب دربارۀ هر یک از این نمونه‌ها از معنا تا صورت به تفصیل سخن گفته شده است، این موارد است:

رابطۀ وجود عینی با وجود واژگانی؛ تبیین جایگاه شعر و شاعر و نویسندگی و نویسنده در مراتب وجود؛ بررسی خاستگاه و پایگاه شاعر و نویسنده در میان طبقات اجتماعی؛ فهم اشتراک‌ها و تمایزهای کلمه و ایزد، کلمه و عقل، کلمه و لوح قلم، کلمه و آفرینش، کلمه و انسان، نوشتار و گفتار، نطق و قول و ... ؛ درک حوزۀ ناخودآگاه و اصطلاحاً بی‌خویش‌نویسی و خاصیت آینه‌وار شعر و نوشته؛ خویشتن‌زنی یا نقد بی‌پروای خود، خانواده و جامعه در همۀ طبقات و به ویژه نقد طبقۀ اجتماعی شاعران؛ مسئلۀ زمان سرودن، نوشتن، مکان نوشتن، ابزار نوشتن و .... .

اینها و ده‌ها مسئلۀ مهم دیگری که در این کتاب آمده، انسان متفکر را به اندیشه وامی‌دارد که خیلی راحت نپذیرد نقد ادبی همان است که تا به حال گفته شده و تمام؛ همۀ آنها نقد ادبی هست؛ ولی همۀ نقد ادبی آنها نیست، همۀ آنها برای رشد نقد ادبی لازم است ولی کافی نیست.

فصول این کتاب در چهار فصل است که فصل چهارم آن در دو بخش تقریر یافته و بدین قرار است:

فصل اول: نقد ادبی چیست؟

فصل دوم: شیوۀ برخورد با نقد ادبی ایران

فصل سوم: بسترها و رویکردهای مهم نقد ادبی در ایران

فصل چهارم: چهره‌ها، اندیشه‌ها و آثار مهم نقد ادبی در ادبیات کلاسیک فارسی.

بخش اول: ادبیات منظوم: رودکی؛ عنصری؛ فرخی سیستانی؛ فردوسی؛ منوچهری؛ ناصرخسرو؛ مسعود سعد؛ سنایی؛ انوری؛ خاقانی؛ نظامی؛ عطار؛ مولانا؛ سعدی؛ حافظ؛ جامی؛ سبک هندی: گرایش‌ها، موضوعات و آثار عمده؛ بازگشت و بازگشتی‌ها؛ مشروطه و ادبیات نوین.

بخش دوم: نقد ادبی در آثار منثور: آثار بلاغی ـ بدیعی؛ دانشنامه‌واره‌ها؛ متون

 

نقد

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

نقد را «سره از ناسره جدا کردن» و «شناختن محاسن و معایب» گفته‌اند. در اصطلاح، نقد به مفهوم داوری و قضاوت دوجانبه در مورد یک گزاره‌است. این واژه در لغت به معنای «بهینِ چیزی را گزیدن» آمده‌است. انتقاد اگر چه معادل این واژه نیست و تفاوت‌هایی مفهومی با آن دارد، اما همواره همراه این واژه بوده‌است.

نقد یعنی پیدا کردن خوبی ها از میان بدی ها .نقد به یک اثر کمک میکند که ان اثر اعتبار یابد.اگر از یک کار یا یک مقاله ویا... انتقاد شود باعث می شود که نقاط بد ان کار اصلاح قرار گیرد.نقد در هر زمینه اصول و قواعد خاص خود را دارد .کسی که اثری را نقد میکند منتقد نام دارد.منتقدان باید ریزبین دقیق وبا سرعت باشند. در نقد یک فیلم عواملی چون صدا تصویر نور بازیگران و... اهمیت دارند. فیلم های پر طرف دار بیشتر مورد نقد قرار میگیرند . منتقدانی که در روز نامه ها کار می کنند تمامی اخبار را مورد بررسی قرار می دهند و به این نقد، نقد ژورنالیستی میگویند.اما در بیرون کانی منتقد هستند که تخصصی در زمینه های هنری داشته باشند. نقد های مثبت و منفی: نقد مثبت یک اثر باعث پیدا شدن طرف دارانی برای یک اثر است ولی نقد منفی باعث می شود که طرفداران به بحث و مجادله با منتقد یا منتقدان بپردازند... امروزه نقد در تمامی عرصه ها علمی فرهنگی سیاسی و...وجود دارد و این نقد باعث پیشرفت اثر یا شخص می شود .البته در نقد باید به دیگران و نظر انها احترام بگذاریم . نقد باید با رعایت اصول اخلاقی وبا دیدی کار شناسانه انجام شود.

انتقاد

فرهنگ معین انتقاد را اینگونه معنی کرده است: 1 - خالص کردن . 2 - جدا کردن خوب از بد. 3 - خرده گرفتن . 4 - برشمردن درستی ها و نادرستی های یک اثر ادبی یا هنری .انتقاد، نزدیک مفهوم نقد است اما بیشتر به «قضاوت منفی اما عینی» در رابطه با گزاره‌ای گفته می‌شود. با این حال نقشی مثبت برای این امر قائل شده‌اند. در اصطلاح رایج و برای رساندن کارکردهای مختلف آن، بعضاً این واژه به همراه واژه‌هایی چون«مخرب» و «سازنده» به کار می‌رود. انتقاد بر چند بخش است که یکی از آنها انتقاد از افراد انسانی است. معمولا انتقاد از افرادی است که با آنها ارتباط داریم و از جمله این افراد، انتقاد به همسر است. انتقاد از همسر دارای اصولی است که برای بهتر شدن کیفیت انتقاد بهتر است آنها را رعایت کرد:

 1. انتقاد کنید، ایراد نباید گرفت
 2. شفاف و صادقانه صحبت کنید!
 3. دونه، دونه بگویید!
 4. «همیشه» و «هرگز» را فراموش کنید
 5. از مقایسه کردن بپرهیزید
 6. در جمع انتقاد نکنید
 7. انتقاد نباید تلخ باشد؟!
 8. اعتماد به نفس او را تقویت کنید
 9. اجازه صحبت کردن به او بدهید
 10. عصبانی نشوید
 11. اشتباهتان را قبول کنید
 12. پشت سر همسرتان فقط خوبی بگویید
 13. در حریم شخصی او وارد نشوید[۱]

جستارهای وابسته

 • نقد فیلم
 • نقد ادبی
 • نقد هنری
 • قضاوت
 • نقد رهبری در ایران
 • نقد دین
 • نقد قرآن
 • نقد اسلام
 • نقد عهدین
 • نقد بی‌خدایی
 • نقد شیعه دوازده امامی
 • نقد بابیه
 • نقد ویکی‌پدیا

 

 

کلمه نقد، به تنهایی، یعنی «تشخیص خوب از بد».1

نقد، انتقاد، منُقد، مُنتقد، ناقد،...هم خانواده هستند. از همه این کلمات مشهورتر، نزد شما، کلمه انتقاد است که شاید روزی چندین بار هم آن را به کار ببرید.

انتقاد هم در حقیقت یعنی «آشکار کردن خوبی ها و بدی ها»؛ اما در بین ما، معنی «ایرادگیری» و «عیب جویی» تنها را پیدا کرده است؛ همان طور که بعضی ها گمان می کنند نقد هم یعنی همین.

در حالی که این طور نیست.

نقد قصه، شعر، نمایش نامه،...را نقد ادبی می گویند.

نقد ادبی یعنی نشان دادن قوت ها و ضعف های یک اثر ادبی (قصه، شعر، نمایش نامه،...). همچنین، اگر «اثر»، نکات ظریف و پنهانی داشته باشد، نقد وظیفه دارد به خواننده کمک کند تا آن نکات پنهان را هم دریابد.

نمی دانم تا به حال گذارتان به مغازه طلافروشی افتاده است یا نه؟ وقتی به آن جا قدم می گذارید، همه گوشواره ها، النگوها، دست بندها، انگشتری ها و... را مثل هم می بینید. به نظرتان می آید که از نظر جنس، با هم فرقی ندارد و اگر تفاوتی هم هست، در شکل ظاهری آنهاست؛ اما وقتی درباره قیمت آنها می پرسید، می بینید کلی با هم تفاوت دارند. مثلاً دوتا گوشواره، اندازه و وزن شان یکی است، اما گاه قیمت یکی، چند برابر دیگری است.

از شنیدن این موضوع، تعجب می کنید، اما طلافروش برای شما توضیح می دهد که مثلاً گوشواره اوّلی، جنس طلایش خیلی بهتر از دومی است؛ عیارش هجده است؛ در حالی که عیار دومی چهارده است.

البته، این که نتوانسته اید بفهمید کدام یک از گوشواره ها طلای بهتری دارد، تقصیر شما نیست. به راستی، تشخیص این موضوع برای من و شما مشکل است؛ امّا خود طلافروش ها، با تجربه ای که دارند و روش های علمی ای که بلدند، به راحتی می توانند بفهمند که هر طلایی، عیارش چقدر است (چقدرش طلای خالص است و چقدر از فلزات دیگر در آن وجود دارد).

این کارِ طلافروش ها، در حقیقت، نوعی نقد، است، منتها نَه نقد ادبی.

می گویند در قدیم، طلافروش ها، سنگ مخصوصی داشتند که به آن سنگ مَحک می گفتند. با مالیدن این سنگ به طلا، می فهمیدند که خالصی و ناخالصی آن چقدراست. بر همین اساس، امروزه، گاهی به جای کلمه نقد، اصطلاح محک زدن را هم به کار می برند.

به بیانی دیگر، نقد ادبی، همان محک زدن آثار ادبی است. کار نقد ادبی، در حقیقت همان تعیین خالصی ها و ناخالصی های اثر ادبی است. چرا؟ برای آن که قدر و ارزش آن اثر ادبی را تعیین کند.

خب، چه طور می شود قدر و ارزش یک اثر ادبی را معین کرد؟ این کار، مرحله هایی دارد. یعنی قدم به قدم باید جلو رفت.

مرحله های مختلف نقد

فرض کنید می خواهیم قصه ای را نقد کنیم. اگر قصه، ساده و راحت باشد، که در آغاز، کار ما هم راحت است؛ اما اگر پیچیدگی هایی داشته باشد، باید قبل از هر چیز، چه کار کنیم...؟

بله...آن را خوب بخوانیم و خوب بفهمیم؛ آن قدر خوب، که تقریباً هنچ نکته آن از نظرمان پنهان نماند.2 باید بفهمیم که نویسنده با نوشتن آن قصه، چه می خواسته بگوید؟ اگر در نوشته، راز و رمزی وجود دارد، آن را بشکافیم و آشکار کنیم.

این شاید اولین و تقریباً مهم ترین کار در نقد یک قصه باشد. اگر کسی این قدم را درست برداشت، می توان امیدوار بود که قدم های بعدی را هم درست بردارد. در غیر این صورت، نه! زیرا کسی که منظور و هدف قصه را درست نفهمیده است، چطور می تواند آن را ارزش گذاری کند؟ (البته همان طور که اشاره شد، همه قصه ها، از این نظر، دارای پیچیدگی نیستند).

یکی دیگر از قدم های مهّم در نقد این است که ببینیم؛ آیا نویسنده، توانسته است منظورش را درست به خواننده اش برساند یا نه؟

همچنین، این نکته را بررسی کنیم که نویسنده، تا چه حد از آثار نویسندگان هم دوره یا قبل از خود، تأثیر گرفته است؟ یا آن که، تا چه حد در آثار نویسندگان هم عصر یا پس از خود، تأثیر گذاشته است.

آن گاه ببینیم: خوبی ها و بدی های آشکار و پنهان قصه چیست؟ زیبایی ها و زشتی های آن کدام است؟ نویسنده، چه نوآوری ها و ریزه کاری های هنری در نوشتن آن به کار برده است؟ و...

بعد از همه این کارها ست که می توان قدر و قیمت هنری آن قصه را تعیین کرد.

بنابراین، اولاً: نقد کار چندان ساده ای نیست.

ثانیاً: تنها عیب جویی و ایرادگیری از یک قصّه را نمی توان نقد آن قصّه نامید (مگر آن که قصّه، هیچ خوبی و زیبایی ای نداشته باشد).

منبع

بیایید ماهی گیری بیاموزیم، رضا رهگذر، ص 14 الی17.

پی نوشت

1.البته نقد به معنی های دیگری هم به کار رفته است؛ اما چون آن موردها به بحث ما مربوط نمی شود، از آنها در می گذریم.

2.البته بعضی آثار ادبی، بسیار عمیق و گاه پیچیده هستند. در بررسی این گونه آثار، ممکن است هیچ کس به تنهایی نتواند تمام اسرار آن را کشف کند؛ اما در آثار خاص کودکان و نوجوانان، معمولاً به چنین نوشته هایی بر نمی خوریم

 

فرهنگستان زبان و ادب فارسی - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

https://fa.wikipedia.org/wiki/فرهنگستان_زبان_و_ادب_فارسی
فرهنگستان زبان و ادب فارسی یکی از چهار فرهنگستان ایران است که حوزه‌های گوناگون علمی، ادبی، و هنری را در ایران و قلمرو زبان فارسی از جنبه‌های مختلفِ موضوعی تحت ...

ادبیات فارسی - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

https://fa.wikipedia.org/wiki/ادبیات_فارسی
ادبیّات فارسی یا ادبیات پارسی به ادبیاتی گفته می‌شود که به زبان فارسی نوشته شده باشد. ادبیات فارسی تاریخی هزار و صد ساله دارد. شعر فارسی و نثر فارسی دو ...

فرهنگستان زبان و ادب فارسی

www.persianacademy.ir/
دوشنبه، بیست‌وچهارم آبان‌ماه ۱۳۹۵، شصت‌ودومین نشست ماهانۀ فرهنگستان زبان و ادب فارسی برگزار شد. در این نشست دکتر سعید رضوانی، پژوهشگر گروه ادبیات معاصر ...

زبان و ادبیات فارسی - معنی درس های در آرزوی تو باشم - دل می ...

adabiyat-e-jam.blogfa.com/.../معنی-درس-های-در-آرزوی-تو-باشم-دل-می-رود-زدستم-و-با...
زبان و ادبیات فارسی - معنی درس های در آرزوی تو باشم - دل می رود زدستم و باغ عشق . ادبیات دوم ... تفقّد: دلجويی، رسیدگی به حال کسی و خاطر او را به دست آوردن. معنی: 1- ...

جام مهر - نمونه سؤال ادبیات فارسی 2

jamemehr90.blogfa.com/post-48.aspx
جام مهر - نمونه سؤال ادبیات فارسی 2 - ادبيات فارسي. ... 5-معناي واژه‌هاي « خدا را » ، « باد شرط»، «باشد كه»، «به جاي»،«تفقّد» ، «به خود»، را در مقابل مصراع آن بنويسيد.

ققنوس در آتش - بررسی و تحلیل بازتاب هدهد در ادب فارسی (1)

burning-phoenix.mihanblog.com/post/375
در متون مختلف علمی و ادبی زبان فارسی «هدهد» بازتاب فراوانی دارد. .... »و تفقد الطیر فقال مالی لا اری الهدهد ام کان من الغائبین لأعذبنه عذابا شدیداً او لأذبحنه (سوره نمل، ...

معانی کلمات ادبیات فارسی - انجمن کنکور

forum.konkur.in/thread1579.html
۱۳ آبان ۱۳۹۱ ه‍.ش. - 10پست - ‏8 نویسنده
می خوام بدونم که ایا من با خوندن کلمات آخر کتاب ادبیات 2 و 3 و پیش میتونم 3 تا سوال هایی ... تفقد = دل جویی / تهجد = شب بیداری / جلی = روشن .

یادداشت های ادبی - معنی و نکات ادبی ادبیات فارسی 2 (ازدرس ...

doreadab.blogfa.com/post-32.aspx
یادداشت های ادبی - معنی و نکات ادبی ادبیات فارسی 2 (ازدرس دوازدهم تا پایان کتاب ) ... کرامت : بزرگی ، بخشندگی صاحب کرامت : انسان بزرگوار و بخشنده تفقد کردن : دل ...

ادبیات فارسی - سوالات درس به درس ادبیات ( 2) متوسط - ادبی ...

ferdosesokhan.persianblog.ir/.../ادبیات_فارسی_-_سوالات_درس_به_درس_ادبیات_(_2)...
ادبیات فارسی - سوالات درس به درس ادبیات ( 2) متوسطه. به کوشش :عین الله اسدی گرجی. درس اول : لغت : «صمد» چه معنی می‌دهد؟ بی‌نیاز. 3- در عبارت «عبدالله عمر بکاست، ...

زبان و ادبیات فارسی کنکور

vetson.blogfa.com/
زبان و ادبیات فارسی کنکور - دکتر امین یزدی زاده از ارومیه. ... معناي واژه هاي داخل متن کتب درسي (دوّم، سوّم، زبان فارسي 3، پيش دانشگاهي) ... تفقّد*: دل جويي.

تاریخ ادبیات زبان فارسی - عقلانیت و معنویت

mahmoud.blogfa.com/category/16
عقلانیت و معنویت - تاریخ ادبیات زبان فارسی - هر که در این سرا درآید نانش دهید و از ... و هنر وحتی صنعت گران و پیشه وران مورد توجه و تفقد قرار داشتند چرا که فرزندان ...

کجاوه سخن: گزیده نظم و نثر پارسی

https://books.google.com/books?isbn=6001750254
گزیده نظم و نثر پارسی اسدالله بقایی نائینی ... اصفهانى از جمله شاعرانى است كه با ترجيع بند جاودانه اش در شمار بزركان شعر بارسى قرار كرفت. ... و جان جهان تورا زره كرم جه زيان تورا، كه نظر به حال كدا كنى ز توكر تفقد وكرستم، بود آن عنايت و اين كرم همه ...

ادبیات فارسی عمومی 2 - خلاصه ها بصورت سوال و جواب - کلوب

www.cloob.com/c/.../140357/ادبیات_فارسی_عمومی_2_-_خلاصه_ها_بصورت_سوال_و
۷ آبان ۱۳۸۵ ه‍.ش. - ادبیات فارسی (2) درس اول الهی / همای رحمت لغت 1- «مناجات» ؛ یعنی ... : راز و ..... درس دوازدهم در آروزی تو / دل می رود لغت 1- «تفقّد» ؛ یعنی ... : دلجویی ...

انجمن شعر و ادب پارسی - نتایج جست‌و‌جو

www.sheroadab.ir/search.php?action=finduser&uid=1
از خوندن شعر زیباتون لذت بردم. ... ارسال: RE: پر از اندوهم و در حسرت یک شعر ترم ... می کنم و ممنونم که در بدو حضور مجددتون بنده و دلنوشته ام رو مورد تفقد قرار دادین.

- مهربانی امام با همسایگان در زمان سکونت در قم

www.imam-khomeini.ir/fa/NewsPrint.aspx?ID=21882
۲۶ بهمن ۱۳۹۲ ه‍.ش. - جمعیت شبانه روز آنجا موج می زد و امام گاهی تفقد می کردند و در پشت بام می آمدند. ... ایشان علاوه بر تدریس در دانشگاه تهران در رشته‌های ادبیات فارسی، ...

دانلود جدید ترین ها - تفقد پارسی ویکی | جستجو |

newsqm.com/list/تفقد+++پارسی+ویکی.html
۲۲ شهریور ۱۳۹۵ ه‍.ش. - سومین نشست از سلسله نشست‌های ادبی بازخوانی متون کهن پارسي با حضور دکتر سیدعلی کرامتی‌مقدم؛ استاد ادبیات فارسی و گروهی از کارشناسان اهل ...

بررسی سیر تکوینی شعر آیینی در ادب پارسی -بخش اول - ...

basirat.ir/fa/news/149141/بررسی-سیر-تکوینی-شعر-آیینی-در-ادب-پارسی-بخش-اول
۳۰ تیر ۱۳۸۹ ه‍.ش. - بررسی سیر تکوینی شعر آیینی در ادب پارسی -بخش اول ... تکریم و تعظیم می فرمودند و شاعران با دریافت صله مورد تفقد و اکرام ایشان واقع می شدند، ...

خبرگزاری شبستان - دیدار با رهبری انقلاب برایم پر از خاطره ...

shabestan.ir/TextVersionDetail/470158
۱۳ تیر ۱۳۹۴ ه‍.ش. - دکتر اسماعیل آذر، استاد زبان و ادبیات فارسی در پاسخ به این سوال که جلسه ... دکتر آذر بیان کرد: در همان نگاه نخست که حضرت رهبری همه را مورد تفقد ...

عربی شهرستان نکا - نهج البلاغه در ادب فارسی

arabineka.blogfa.com/cat-7.aspx
عربی شهرستان نکا - نهج البلاغه در ادب فارسی - تعلموا العربیه فانها کلام الله الذی یکلم به خلقه. ... سلونی قبل ان تفقد ونی .(( (نهج 280:خ189). «هر چه می خواهید ازمن ...

10 غزل عاشقانه از سعدی شیرازی با معنی فارسی | یک احساس

www.1ehsas.ir/10-غزل-عاشقانه-از-سعدی-شیرازی-با-معنی-فار/
۱۸ فروردین ۱۳۹۴ ه‍.ش. - گریز:: ۱٫در ادب پارسی گل و بلبل یکی از نمادهای معشوق و عاشق است. ۲٫ در ادب فارسی گل به ..... تفقد: جویا شدن، دلجویی کردن. خا: از فعل خاییدن به ...

هفته سوم شهریور ۱۳۸۹ - گروه اموزشی ادبیات فارسی شهرستان ...

farsi89.blogfa.com/1389/06/3
گروه اموزشی ادبیات فارسی شهرستان اسداباد - سبوی تشنه - گروه اموزشی ادبیات فارسی شهرستان اسداباد. ... شرح ابیات و آرایه های ادبی قصیده ی «ایوان مداین» خاقانی ...... 1) مخذول، مشعوف، وجنه، تعلّل، تفقّد 2) منحوس، محظوظ، طالع، استیصال، اشتلم.

[PDF]ﮐﺎرﺑﺮد ﻫﻨﺮی آﯾﺎت ﻗﺮآﻧﯽ در ﻧﺜﺮ ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ ﻓﺎرﺳﯽ - پژوهشگاه علوم و فناوری ...

ganj.irandoc.ac.ir/articles/download_sparse/499697
در رﺷﺘﻪ زﺑﺎن و ادﺑﯿﺎت ﻓﺎرﺳﯽ ... اﻟﺘـﺬاذ ادﺑـﯽ. از. ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺎرﺑﺮد ﻫﻨﺮی آﯾﺎت ﻗﺮآﻧﯽ در ﻫﻔﺖ ﻣﺘﻦ ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ ﻣﻨﺘﺨﺐ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ ... ﻣﺮﺻﺎداﻟﻌﺒﺎد رازی ﺳﺮﺷﺎر از ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎی ﻟﻔﻈﯽ آﯾﺎت ﺑﺎ ﻧﺜﺮ ﻓﺎرﺳﯽ ...... و ﺗﻔﻘّﺪ اﻟﻄﯿﺮ ﻗﺎل.

ادبیات فارسی

mousa-sabaghian.lxb.ir/
ادبیات فارسی - ... ساغر سرمست زمان، شور انگیز باده ای شیرینکار به ياد يار و ديار، تفقّد بار ؟ دردا ! چو عاشقانه چشمه باز مي كني ! برمی فرازد آیا / به بام سرخ سحر ...

SNN.ir - .: Student News Agency :. - خبرگزاري دانشجو - ...

www.snn.ir/print/517541
۲۳ خرداد ۱۳۹۵ ه‍.ش. - سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پیامی با تسلیت درگذشت پدر شعر انقلاب ... ناب، مقتدر و تمدن ساز" را در معرض شیفتگان فرهنگ و ادبیات پارسی قرار داد. ... که همواره مورد عنایت و تفقد مقام معظم رهبری (مدظله العالی) قرار داشت نیز در زمره ...

Fars News Agency : اشعار مرحوم سبزواری شناسنامه و پژواک ...

www.farsnews.com/printable.php?nn=13950323000858
۲۳ خرداد ۱۳۹۵ ه‍.ش. - ... با تسلیت درگذشت حمید سبزواری پدر شعر انقلاب اسلامی؛ اشعار وی را ... ناب، مقتدر و تمدن ساز" را در معرض شیفتگان فرهنگ و ادبیات پارسی قرار داد. ... که همواره مورد عنایت و تفقد مقام معظم رهبری (مدظله العالی) قرار داشت نیز در زمره ...

تاکید اهل بیت(ع) بر انعکاس موضوع مهدویت با زبان رسای ...

iqna.ir/fa/news/.../تاکید-اهل-بیتع-بر-انعکاس-موضوع-مهدویت-با-زبان-رسای-ادبیات
۲ خرداد ۱۳۹۵ ه‍.ش. - این محقق ادبیات آئینی تاکید کرد: موضوع مهدویت در شعر فارسی از قرن چهارم به ... را به این قصیده افزوده‌اند و دعبل را مورد تفقد خاص خویش قرار داده‌اند.

کد مطلب : 47426 | تاریخ: 1395/02/28 | ساعت: 14:21 مراسم ...

www.anaj.ir/Modules/Content/Other/Print.aspx?id=47426
... ایران ابوالقاسم فردوسی و تقدیر از برگزیدگان پنجمین المپیاد زبان و ادبیات فارسی ... رشته زبان و ادبیات فارسی دانشگاههای مختلف جمهوری آذربایجان حضور داشتند. ... زبان فارسی از سوی ریاست سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی مورد تقدیر و تفقد ...

تربیت | پارسی ویکی - لغت نامه

www.parsi.wiki/fa/wiki/topicdetail/0b13ed0b24904214bbec274eb0ffe62c
... (اقرب الموارد) (المنجد). پروردن و آموختن ، وبا لفظ دادن و کردن م | واژه نامه‌ی پارسی ویکی. ... بی تربیت ؛ بی ادب . بی دانش . ... [ ت َ ی َ ] (حامص مرکب ) تفقد و بزرگداشت : نصرت این را به تربیت کاری فلک آن را به تقویت داری .نظامی . تربیت کردن ...

[دکتر ابراهیم عماد : سایت حقوق اساسی، معرفی هنرمند فرهیخته ...

www.ebrahimemad.net/dc-fa/culturel-nationaux-autres-fa-morteza-goodarzi.htm
مرتضی گودرزی احیای فرهنگ هنری موسیقی خراسان بزرگ، هنرمند فراملی، ، ییوند دهنده، شخص حقیقی مورد اعتماد و تفقد کشورهای حوزه‌ی زبان و ادبیات پارسی در منطقه ...

بهمن ۸٩ - هجو وطنز در ادبیات فارسی - پرشین بلاگ

ostadvashagerd.persianblog.ir/1389/11/
۱ اسفند ۱۳۸۹ ه‍.ش. - برخی بحر ها، مانند قریب و مشاکل و غریب ویژه ی شعر فارسی است و در ..... خانم محترم عزیزم قربانت میروم ازینکه با احترام سرکار خانم معزز تفقد [کذا] ...

نسخه چاپي - بیان روز

bayanerooz.ir/fa/print_news/7608/
۱ اسفند ۱۳۹۲ ه‍.ش. - سیمای امام علی (ع) در شعر کهن و معاصر ایران ... و ائمه اطهار (ع) شاعران الهی و ولایی مورد تفقد و عنایت آن بزرگواران قرار گرفته اند. ... در ادبیات پارسی که محور بحث این نوشتارات شاعران ایرانی از همان گذشته های دور به مدح مولا پرداخته اند.

لحظه های بارانی

breshna.blogfa.com/
لحظه های بارانی - متون ادبی و یادداشتهای نویسنده. ... با صفای انسانیت خویش مرا مورد تفقد قرار دادید و در نقد سطرهای سرگردانم یاری رساندید ... خانه ادبیات افغانستان در همین راستا پنجمین جشنواره‌ ادبی قند پارسی را در دو بخش آزاد و ویژه برگزار می‌کند.

نقش آیت الله مدرس در ضد رضاخانی شدن عشقی - مشرق نیوز | ...

www.mashreghnews.ir/fa/mobile/323457
۱۲ تیر ۱۳۹۳ ه‍.ش. - این بود که بسیار او را مورد تفقد کهنه‌پرستان قرار می‌دادند و جایزه‌بارانش می‌کردند. ... با این همه میل عشقی در تحول شعر و ادبیات فارسی، هنوز میل به شکستن ... زیرا آنان تجدید ادبیات پارسی را تبدیل اسلوب آن با اسلوب مغرب‌زمین در نظر ...

ادبیات وزبان فارسی - دبیر مربوطه: خانم محب محمدی

molavi2010ad.blogfa.com/post-29.aspx
ادبیات وزبان فارسی - دبیر مربوطه: خانم محب محمدی - - ادبیات وزبان فارسی. ... صوفار و دهانه ی تیر_ صفاهت و نادانی_ تفقد و دلجویی_ محظور و رودر بایستی_ خادم سمات_ ...

اخبار سیاسی:اشعار مرحوم سبزواری شناسنامه و پژواک انقلاب ...

kahlek.ir/index.php/post275091?blog=1&blogid=
۲۳ خرداد ۱۳۹۵ ه‍.ش. - ... آن گرانقدر فرهیخته همواره عنایت تفقد معظم (مدظله قرار نیز دسته انقلاب ... مقتدر و تمدن ساز" را در معرض شیفتگان فرهنگ و ادبیات پارسی قرار داد.

شاعران پارسی زبان ، حیات خلوت

www.irafta.com/hayatkhalvat.aspx?page=19
ستون طنز با دو شعر از رضا احسان پور بروز شد:"هجو خادم الشیاطین، آل سعود" ... ناتوانی را بگیری/به محرومان تفقد کن تفقد/هلا گر بر سر نفست امیری/بیا سرمشق خود ...

به مناسبت 27 شهریور روز شعر و ادب فارسی - نطنز 2006

natanz2006.persianblog.ir/post/1230/
۲۷ شهریور ۱۳۸۹ ه‍.ش. - به مناسبت 27 شهریور روز شعر و ادب فارسی ... فتحعلی شاه (باباخان) که پیشتر او را تفقد کرده بود، شرکت کرد و در آنجا قصیده غرائی خواندکه شاه ...

ادبیات پارسی - بالاترین

https://www.balatarin.com/tag/ادبیات%20پارسی/2
استاد دانشگاه آلماتی: مولانا شاخه بزرگی از ادبیات فارسی در ترکیه ایجاد کرد .... یاد ما کردی * از چه دستی سحربلند شدی * که تفقد به بینوا کردی * قلم پا به اختیار تو ...

ادبیات بومی توصیف شهیدان - خبر ایرونی

iruni.ir/search/?q=ادبیات+بومی+توصیف+شهیدان
نخستین دوره‌ کارشناسی ارشد ادبيات کودک در مهرماه 1389 در بخش ادبيات فارسی ... عاطفی از این دیدار از جمله گفت‌وگو شنودهای در گرفته و تفقد فرزندان شهید است.

مراسم بزرگداشت شاعر نامدار ایران ابوالقاسم فردوسی در باکو ...

tnews.ir/news/4dc163039262.html
مراسم بزرگداشت شاعر و حکیم نامدار ایران ابوالقاسم فردوسی و تقدیر از برگزیدگان پنجمین المپیاد زبان و ادبیات فارسی در باکو برگزار شد.

نوجوان پارسی

nojavan-parse.blogfa.com/
نوجوان پارسی - چو ایران نباشد تن من مباد - نوجوان پارسی. ... در ادبیات کهن ایران زمین، اعداد و ارقام دارای مفاهیم خاصی بوده اند که این مفاهیم هنوز در میان ..... پس از عقد قرارداد صلح در ۱۶ جمادی الثانی ۱۲۶۳ امیرنظام سخت مورد تشویق و تفقد محمدشاه قرار گرفت.

برچسب ها - شعر - شیرازه

shiraze.ir/fa/tag/7/شعر
عروسکی عکاسی نقاشی و شعر رضوی است جشنواره رضوی در. ... س را دیدم و ایشان سه بیت شعر فارسی خواند. ... مورد تفقد آقا قرار می گیرد بعد از شعرخوانی شاعران.

پیام سپاه به مناسبت درگذشت حمید سبزواری اشعار مرحوم ...

www.ghatreh.com/.../پیام-سپاه-مناسبت-درگذشت-حمید-سبزواری-اشعار-مرحوم-سبزواری...
۲۳ خرداد ۱۳۹۵ ه‍.ش. - ... درگذشت حمید سبزواری پدر شعر انقلاب اسلامی؛ اشعار وی را شناسنامه. ... "اسلام ناب، مقتدر و تمدن ساز" را در معرض شیفتگان فرهنگ و ادبیات پارسی قرار داد. ... که همواره مورد عنایت و تفقد مقام معظم رهبری (مدظله العالی) قرار داشت نیز در ...

اردیبهشت ۱۳۹۲ - دبیران زبان و ادبیات منطقه سعدآباد - blogfa.com

sadabad-adabiyat.blogfa.com/9202.aspx
دبیران زبان و ادبیات منطقه سعدآباد - سیری در ادبیات. ... فعال و توانمند منطقه است ؛ گروه را مورد تفقد قرار داده ، آثار دانش آموزی خود را به گروه های آموزشی ارسال نموده ، به این وسیله " گروه ادبیات فارسی " مراتب تقدیر ... گروه زبان و ادب پارسی منطقه سعدآباد.

سوالات چهار گزینه ای - گنجینه ی ادب

alivardanjani.blogfa.com/category/11
گنجینه ی ادب - سوالات چهار گزینه ای - بررسی زبان و ادبیات فارسی در دوره متوسطه و ... الف) تبتل – دگر گونی ب) تضرع – زاری ج)تهجد – شب زنده داری د)تفقد – دلجویی.

گذرگاه » نامش زکریا و لقبش رازی است – به انتخاب الیسا ...

www.gozargah.com/mashahir/razi/
وقتی مولانا که حتا یک خط شعر به زبان ترکی ندارد چون آرامگاهش در قونیه ترکیه است او را ... روز بزرگداشت زکریای رازی شیمی‌دان بزرگ ایرانی و روز داروسازی نام‌گذاری شده است ... او با تفقد و مهربانی به همه کس، به ویژه فقراء و بیماران رفتار می کرده ، از ...

[PDF]ادبیات فارسی ۱ - آگهی استخدام|طرح توجیهی رایگان|کار و ...

www.kar-kasb.ir/wp-content/uploads/adabiat_1.pdf
ادب. ﻓﺎرﺳـﯽ. ﺑﻪ. ﺣﺴﺎب. آورد؟ )1. ﺛﻨﺎ. و. ﺳﭙﺎس. و. ﻧﯿﺎﯾﺶ. ﺟﻼل. اﻟﺪﯾﻦ. ﻣﻮﻟﻮي. در. ﻣﺜﻨﻮي. ﻣﻌﻨﻮي. )2 ...... ﺗﻔﻘُﺪ. : دﻟﺠﻮﯾﯽ. )2. آزﮔﺎر. ﺑﻪ: ﻃﻮر. ﻣﺪاوم. )3. ﺷﺒﻪ. : ﺳﺎﯾﻪ. )4. ﺳﻤﺎط. : ﺳﻔﺮه. 252 . ﻫﻤﻪ. آﺛﺎر. زﯾﺮ. ﺟﺰ. ﮔﺰﯾﻨ.

اثر و نفوذ حدیث در زبان و ادب پارسی (3) نسخه متنی

library.tebyan.net/fa/Viewer/Text/90509/1
نامه آستان شماره21، مرداد1344 بحثي درباره حديث: اثر و نفوذ حديث در زبان و ادب پارسي(3) سيدعلي‌اکبر واعظ موسوي«محب‌الاسلام» در دو شماره نوزدهم و بيستم نامه آستان ...

ادبیات عاشورا

www.hawzah.net/fa/Article/View/84319/ادبیات-عاشورا
توصیف و شرح وقایع کربلا، از دیرباز، در شعر عرفانی ما، چه در آثارشاعران شیعی و ... جلال الدین مولوی بزرگترین شاعر پارسیگوی، نیز اشارات عرفانی متعددی به .... و از دست دادن چیزی، جستن گم شده مهربانی، دلجوئی تفقد (فرهنگ معین، ج 1، ص 312).

دیدار جمعی از اهالی فرهنگ، شعر و ادب فارسی با رهبر معظم ...

ion.rasanetv.ir/page-866821.html
در شب ولادت کریم اهل‌بیت حضرت امام حسن مجتبی (علیه‌السلام)، جمعی از اهالی فرهنگ، شعر و ادب فارسی با حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر انقلاب اسلامی دیدار می‌کنند.

ﺁﻭﺭﺩﮔﺎﻩ ﺍﺩﺏ ﭘﺎﺭﺳﯽ / ﺑﺒﺨﺸﯿﺪ ﺷﻤﺎ / ﻣﻬﺮﺍﻥ ﻣﺪﯾﺮﯼ - ﺍﺳﺘﺎﺩ ﺍﺩﯾﺐ ( ﺭﺍﻣﯿﻦ ﻧﺎﺻﺮﻧﺼﯿﺮ ...

instaliga.com/dialoge.beyadmandani/1001282216152431217_1501152973
۱۶ خرداد ۱۳۹۴ ه‍.ش. - دیالوگ هایی که به یاد می ماند, dialoge.beyadmandani, ارتباط با ادمین از طریق دایرکت به کانال دیالوگ در تلگرام بپیوندید, ﺁﻭﺭﺩﮔﺎﻩ ﺍﺩﺏ ﭘﺎﺭﺳﯽ / ﺑﺒﺨﺸﯿﺪ ...

خبرگزاری جمهوری اسلامی - پیام تسلیت سپاه و ارتش به ...

www3.irna.ir/fa/News/82109549/
۲۳ خرداد ۱۳۹۵ ه‍.ش. - ... و تمدن ساز» را در معرض شیفتگان فرهنگ و ادبیات پارسی قرار داد. ... که همواره مورد عنایت و تفقد مقام معظم رهبری (مدظله العالی) قرار داشت نیز در زمره ...

زبان و ادبیات فارسی

alitalebi91.blogfa.com/post/237
زبان و ادبیات فارسی - شرح غزل دل می رود ز دستم ازحافظ کلاس دوم دبيرستان - شرح و ... «کاروان زده و کشتی شکسته و مردم زیان رسیده را تفقد حال به کمابیش بکند.

عطش زدایی از فرهنگ و ادب بلوچی - نگاهبانی لایق و ثابت و ...

hforoutan1353.blogfa.com/post-3.aspx
عطش زدایی از فرهنگ و ادب بلوچی - نگاهبانی لایق و ثابت و نیرومند برای زبانمان ... دری آنچنان رنگ و بوی ایرانی گرفته که بنام زبان فارسی تسمیه شده است و کمتر کسی ... و زبان رسمی دربار شاهی شد و به این سبب مور تفقد شاهانه واقع شد و ترقی ها کرد و ...

روضه حضرت علی‌اكبر (ع) از زبان رهبر انقلاب فیلم - مجله ...

4khabar.ir/search/?q...page=2
دست تفقد رهبر انقلاب بر سر حاج سعید حدادیان مشرق اخبار مرتبط: هدیه رهبر انقلاب به ... «امین زبان و ادب پارسی» مجموعه ای از سخنان و رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی ...

[PDF]بررسی تطبیقی درون مایه های ادبیات پایداری

3allame.tabrizu.ac.ir/.../بررسی%20تطبیقی%20درون%20مایه%20های%20ادبیات%20...
ﻫﺎي ﺷﻌﺮ ﭘﺎﯾﺪاري در ﺷﻌﺮ ﺷﺎﻋﺮ اﯾﺮاﻧـﯽ ..... در ادﺑﯿﺎت ﭘﺎرﺳﯽ ﻧﯿﺰ ﺳﯿﺪﺣﺴﻦ ﺣﺴﯿﻨﯽ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻔﻬﻮم را در ﻗﺎﻟﺒﯽ زﯾﺒـﺎ و ..... ﯾ ﺨﺮج اﻟﺸُﻬ ﺪ اءُ ﻣ ـﻦ أَﺷـﺠ ﺎرِﻫ ﻢ ،ﯾ ﺘَﻔَﻘﱠـﺪ ونَ ﺻ ـﻐَﺎرﻫ ﻢ ،ﯾ ﺘَﻮ ﺟ ﻠُـﻮنَ ﻋﻠـﯽ.

راهنمای کتابخانه‌های خطی زبان‌های عربی، فارسی، ترکی و اردو ...

www.ical.ir › خانه › مقالات
۱۸ دی ۱۳۹۱ ه‍.ش. - [4] بیشتر نسخه‌های خطی، فارسی و پس از آن به ترتیب عربی و اردو هستند. ... فرهنگ پارسی ایران و آسیای مرکزی، شاعران و پژوهشگران را مورد تفقد و مهربانی ..... انجمن، سازمانی پیشرو در زمینه پیشرفت غیررسمی زبان و ادبیات اردو است.

مشاعره رضوی3 - پارسی مقاله!

parsiarticle.ir/articles/2453
۲۶ فروردین ۱۳۹۵ ه‍.ش. - قسمت دوم اشعار ناب استاد بزرگ شعر سید موسی شجعان شاعر زبردست استان فارس ... تفقد از مخلوق و … ... دسته: علوم انسانی فرمت فایل: doc حجم فایل: 57 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 39 مقاله رشته ادبیات فارسی با عنوان محمد ...

اشعار "مرحوم سبزواری" شناسنامه وَ پژواک انقلاب اسلامی اَست - ...

www.tahapakhsh.ir/news/اشعار-مرحوم-سبزواری-شناسنامه-پژواک-انقلاب-اسلامی.html
۲۳ خرداد ۱۳۹۵ ه‍.ش. - سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دَر پیامی با تسلیت درگذشت پدر شعر انقلاب ... ناب، مقتدر وَ تمدن ساز" را دَر معرض شیفتگان فرهنگ وَ ادبیات پارسی قرار داد. ... کِه همواره مورد عنایت وَ تفقد مقام معظم رهبری (مدظله العالی) قرار داشت نیز دَر زمره ...

19 - افغان جرمن آنلاین Afghan German Online

www.afghan-german.com/tahLiLha/Edit_Comments_1.aspx?13353
این را هم ازین خواهر داشته باشید:« از سقراط حکیم یونانی سوال شد که ادب از کی آموختی؟ ...... بعمل آوردم ، جاب شان مرا در مبارزه قلمی مورد تفقد و تشویق و تهییج قرار دادند . ...... غرض معلومات تان به عرض برسانم که بنده لغت نامه بنام "فرهنگ صبا" فارسی را ...

شعر فارسی پس از انقلاب اسلامی | امروز آنلاین

www.emruzonline.com › فرهنگ و هنر › کتاب و ادبیات
۲۷ شهریور ۱۳۹۴ ه‍.ش. - ادبیات فارسی و به تبع آن شعر نیز از این موج قدرتمند بهره‌مند گردیده و .... اسلامی از شعر انقلابی و توجه و تفقد همیشگی مقام معظم رهبری از شعرای این ...

ABIDIC.COM :: معنی کلمه تفصیلی به انگلیسی

abidic.com/word/تفصیلی/?wi=76694
تفقد کردن · تفگاه · تفنگ · تفنگ ابر · تفنگ افشانش · تفنگ برنو · تفنگ چی · تفنگ دولول · تفنگ ساچمه زنی · تفنگ هوا. زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان ...

حاشیهای بر ادبیات تبعید - هنر و ادبیات پرس لیت

www.perslit.com/adabiat_farsi_dw.html
۸ شهریور ۱۳۹۲ ه‍.ش. - ادبیات فارسی پس از نیما و هدایت ... این حجت خراسان آنگاه که می‌‌خواست پیرامونیان خود را مورد تفقد قرار دهد آن‌ها را جسدهایی می‌دید که جانی مغانه داشتند، و ...

درس دوازدهم ادبیات 2

adabtaraz.vcp.ir/75214-درس-دوازدهم-ادبیات-2/341437-درس-دوازدهم-ادبیات-2.html
نوع ادبی : ادبیات غنایی سبک : عراقی قالب: غزل محتوا : عشق و وفاداری. شرح مفاهیم .... کرامت : بزرگی ، بخشندگی صاحب کرامت : انسان بزرگوار و بخشنده تفقد کردن : دل جویی کردن ... 9- خوبان پارسی گو ، بخشندگان عمرند ساقی بده بشارت رندان پارسا را.

اختتامیه پنجمین جشنوارۀ بین المللی شعر غدیر برگزار می ... ...

khabarfarsi.com/n/25243512
۲۶ شهریور ۱۳۹۵ ه‍.ش. - مراسم بزرگداشت روز شعر و ادب فارسی و بزرگداشت مقام استاد شهریار شنبه ..... با حضرت آیت الله خامنه ای دیدار کرده و مورد تفقد ایشان قرار گرفته .

تاراز - رامین یوسفی - ادبیات کلاسیک - blogfa.com

taraz68.blogfa.com/cat-10.aspx
گسیل شدن واژگان تازی در فرهنگ پارسی ، سرودن شعر به عربی و حتی گرایش .... آیه 85 سوره طه (20) غزل 399 » و تفقد الطیر فقال مالی اری الهدهد ام کان من الغائبین .

شاعری که با مشق عارفانه در دبستان اَلَست از بارگاه نیاز جواز ...

bakhtardaily.ir/?p=23128&print=print
دفتر شعر (( بارگاه نیاز )) که در بردارنده ی شعرهای فارسی با رنگ و لعابی از مناجات به درگاه برآورنده ی نیازها ، تابلو هستی آن در ... علوی نسب مورد تفقد قرار می دهیم :

ادبیات فارسی - blogfa.com

sch49rm3.blogfa.com/?p=2
ادبیات فارسی - ... دانشمندان شیعه یافتند، در آن سکنی گزیدند و بهاءالدین به شاگردی پدر و دیگر دانشمندان آن عصر مشغول گردید و مورد تفقد شاه طهماسب قرار گرفت.

انجمن جوانان سپید پــارس - فـر و ادب

jsiran.blogfa.com/cat-9.aspx
عضو هیات علمی فرهنگستان زبان و ادب فارسی جناب دکتر # ..... پس از عقد قرارداد صلح در 16 جمادی‌الثانی 1263، اميرنظام سخت مورد تشويق و تفقد محمدشاه قرار گرفت.

دکتر محمدی استاد ادبیات - مجله تفریحی فان سیتی

f30t.ir/search/?q=دکتر+محمدی+استاد+ادبیات
راسخون/ درگذشت دکتر "عبدالحسين زرين کوب" استاد بنام ادبيات فارسي (1378 ش) .... استاد جزایری که به سبب خواندن اشعار با محتوایش نزد مقام معظم رهبری مورد تفقد ...

محسن کاشانی شاعر وگوینده (@mohsen_kashani53) | ...

www.pictaram.com/user/mohsen_kashani53/1680019165
#محسن_کاشانی بخشی از شعر #فروغ_فرخزاد بدون هیچ میکروفنی و بدون هیچ استودیویی. ... کافه گالری آزاد میدانم ک بسیاری از دوستانم مرا مورد تفقد خویش قرار داده اند و ... سر آمد تاریخ ادبیات پارسی هستند و حتی آثار آنها پایه های زیباشناسی شعر ما را ...

سنت - برچسب ها | کتابخانه تخصصی ادبیات

literaturelib.com/book/tags/سنت
درسنامۀ دستور (تحقیق در زبان فارسی). علی‌رضا نبی‌لو. عنواندرسنامۀ ... پزشک پارسی (مروی بر زندگی و آثار جرجانی) ... منطق و نظریۀ ادبی در شعر فارسی. رضا روشنی.

ضرب المثل شعر و ادبیات » ضرب المثل های پارسی بخش دوم - ...

www.njavan.com/forum/showthread.php?179336-شعر-و-ادبیات-»-ضرب...پارسی...
۳۱ تیر ۱۳۹۲ ه‍.ش. - شعر و ادبیات » ضرب المثل های پارسی بخش دوم پیراهن عثمان بعضی افراد ... فراهم آید و نسبت به مراتب اخلاص و چاکری آنها اظهار تفقد و عنایت فرماید.

حضرت - صفحه نخست

nasim220-ba.zozanaqe.ir/tag/حضرت
ادبیات رویکرد تربیتی و مکمل · Zendegie zibaa · شبگرد قصه عشق .... مهندسی عمران-سازه-تحقیقات و فناوری · ضرب المثل انگلیسی با معنی فارسی · روزهای بد ..... قبل از روز عاشورا بارها مورد تفقد و دلجویی حضرت اباعبدالله (ع) قرار گرفت تا آنجا که ...

علیرضا خدا بخش؛ دانش آموزی که به رغم نابینایی فعل خواستن ...

sabzevarnegar.com/page.php?id=6943&gid=15
۲۰ شهریور ۱۳۹۴ ه‍.ش. - ... فرهنگی، هنری دیداری با معاون مدیر کل و مدیر آموزش و پرورش صورت گرفت که وی مورد تفقد دکتر بینش قرار گرفت. ... شریعتی و ادبیات پارسی.

گنجور » حاشیه‌ها » صفحهٔ ۱۳۵۲

ganjoor.net/hashieha/?page=1352
... و گرز گران)) هست که مراعات نظیر و هم وزن درونی را به مراتب مورد تفقد قرار می دهد. ... ادبیات غنایی روی به ادبیات حماسی می آورد و این اوج بلاغت سعدی را تاکید می کند ... در آنصورت از پیش برای همه معلمان ادبیات پارسی چون حقیر یک تیمارستان مجهز مدرن ...

سهمیه فرزندان جانباز زیر20درصد | جستجو - وبلاگ

weblog24.click/list/سهمیه-فرزندان-جانباز-زیر20درصد.html
... خانواده‌شان با حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای دیدار کرده مورد تفقد رهبر معظم انقلاب قرار .... زاده کفاش جانباز ۷۰ درصد، با تجلیل از فداکاری زنان ایرانی بویژه در دوران هشت سال ... عدالت؛ مفهوم گم شده دومین صفحه از سیزدهمین شماره دوهفته نامه شعر و ادبیات ...

بشیر جزایری، گوینده رادیو درگذشت | پایگاه اطلاع رسانی ...

biakhabar.com/1395/08/03/بشیر-جزایری،-گوینده-رادیو-درگذشت/
۳ آبان ۱۳۹۵ ه‍.ش. - مخاطبان ایرانی، خاطره‌ای صوتی نیز از وی دارند و آن، ذکرهای روزانه‌ای است که هر ... اشعار موزون و با محتوایش نزد مقام معظم رهبری مورد تفقد ایشان نیز قرار گفته ... و تسلطش بر ادبیات و تاریخ معاصر جهان عرب تبدیل به یکی از ستون‌های مهم ...

Explore محسن کاشانی شاعر وگوینده (@mohsen_kashani53) ...

imgwonders.com/user/mohsen_kashani53/1680019165/?hl=tr
۲۹ مهر ۱۳۹۵ ه‍.ش. - Discover all medias taken by محسن کاشانی شاعر وگوینده (@mohsen_kashani53) - Imgwonders.

اشعار مرحوم سبزواری شناسنامه و پژواک انقلاب اسلامی است + ...

barsamnews.ir/ContentWebSite/SingelNews.aspx?Post=%2037385
۲۳ خرداد ۱۳۹۵ ه‍.ش. - سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پیامی با تسلیت درگذشت پدر شعر انقلاب ... ناب، مقتدر و تمدن ساز" را در معرض شیفتگان فرهنگ و ادبیات پارسی قرار داد) ... که همواره مورد عنایت و تفقد مقام معظم رهبری (مدظله العالی) قرار داشت نیز در زمره ...

زندگینامه علامه قزوینی - بیوگرافی

biography.powerset.ir/زندگینامه-علامه-قزوینی
علامه محمد قزوینی ، استاد مسلم زبان و ادبیات پارسی ، مترجم ، متفکر، نویسنده ،روزنامه نگار، رجل سیاسی، وزیر ..... مرا در پرسش و تعلّم تشویق و تفقد می کرد.

محسن کاشانی شاعر وگوینده ( @mohsen_kashani53 ) • ...

hashtagist.com  mohsen_kashani53  media
کافه گالری آزاد میدانم ک بسیاری از دوستانم مرا مورد تفقد خویش قرار داده اند و این .... سر آمد تاریخ ادبیات پارسی هستند و حتی آثار آنها پایه های زیباشناسی شعر ما را ...

اشعار مرحوم سبزواری شناسنامه و پژواک انقلاب اسلامی است - ...

https://www.eghtesadban.com/.../اشعار-مرحوم-سبزواری-شناسنامه-و-پژواک-انقلاب-اسل...
۲۳ خرداد ۱۳۹۵ ه‍.ش. - سپاه پاسداران در پیامی با تسلیت درگذشت حمید سبزواری پدر شعر انقلاب ... ناب، مقتدر و تمدن ساز" را در معرض شیفتگان فرهنگ و ادبیات پارسی قرار داد. ... که همواره مورد عنایت و تفقد مقام معظم رهبری (مدظله العالی) قرار داشت نیز در زمره ...

اشعار مرحوم سبزواری آیینه ارزش‌های - SPI News

spinews.ir › سیاسی
۲۳ خرداد ۱۳۹۵ ه‍.ش. - ... مقتدر و تمدن ساز را در معرض شیفتگان فرهنگ و ادبیات پارسی قرار داد. ... که همواره مورد عنایت و تفقدمقام معظم رهبری (مدظله العالی) قرار داشت نیز در ...

درگیری با ۱د انقلاب در اشنویه - خبرگزاری

jowlan.ir/search/?q=درگیری%20با%20۱د%20انقلاب%20در%20اشنویه&page=5
جمعی از اهالی فرهنگ، شعر و ادب فارسی با حضرت آیت‌الله خامنه‌ای دیدار کردند. ... نیز منتشر و پخش شود، پس از پایان سخنان خود با تفقد و هدیه خاص حضرت آقا مواجه شد.

پاورپوینت زندگی نامه میک آنژ در word - دانلود رایگان مقاله و ...

www.pdf-docx.ir/powerpoint-meek-biography-of-michelangelo/
۲ ساعت پیش - ... فروشنده را مجبور به‌ بازپرداخت مبلغ دریافتی نمود. اسقف ریاریو که شیفته کار هنرمندانه نقاش جوان شده بود وی را مورد تفقد قرار داد و به‌ رم دعوت نمود ...

عکس | فرهنگ نیوز

www.farhangnews.ir/category/عکس?items_per_page=100&page...
دهم تیرماه هرسال بعنوان روز بزرگداشت شاعر و عارف نامی ادبیات پارسی، میرزا محمد .... با حضرت آیت‌الله خامنه‌ای دیدار و گفتگو کردند و مورد تفقد ایشان قرار گرفتند.

ترجمه عربی به فارسی اشعار نزار قبانی - بیا درون اسلام

bia2islam.parsiblog.com/Posts/40/ترجمه+عربي+به+فارسي+اشعار+نزار+قباني/
ترجمه عربی به فارسی اشعار نزار قبانی · محمد رضا میرزائی-اسلام. الشجرة تفقد أوراقها والفه تفقد أستدارتها و الأنوثه تفقد أنوثتها . ... ادبیات فارسی. ترجمه از ...

برچسب ها - زبان و ادبیات فارسی - وارث

vareth.ir/fa/tag/1/زبان%20و%20ادبیات%20فارسی
انتشار راهکارهای مقام معظم رهبری درباره‌ی پویش و گسترش زبان و ادبیّات فارسی. کتاب امین زبان و ادب .... شورآفرین و شایسته را مورد تفقد و عنایت قرار دادند... از مشاهده ...

اشعار مرحوم سبزواری آیینه ارزش‌های انقلابی و دینی ملت ایران ...

ezkhabar.ir/1395/03/23/اشعار-مرحوم-سبزواری-آیینه-ارزش‌های-ان/
۲۳ خرداد ۱۳۹۵ ه‍.ش. - ... مقتدر و تمدن ساز را در معرض شیفتگان فرهنگ و ادبیات پارسی قرار داد. ... که همواره مورد عنایت و تفقدمقام معظم رهبری (مدظله العالی) قرار داشت نیز در ...

مقاله زبان فارسی - matalak.win

matalak.win/مقاله-زبان-فارسی.html
بیشترین سود بانک گردشگریشعر عندما تفقد الامل .... فارسی - ut.ac.ir. آموزش زبان و ادبيات فارسي به شكل نوين قدمتي يكصد و پنجاه ساله دارد . هدف از تدريس زبان و .

اشعار مرحوم سبزواری، شناسنامه و پژواک انقلاب اسلامی است - ...

jooya.net/.../اشعار-مرحوم-سبزواری-شناسنامه-و-پژواک-انقلاب-اسلامی-است-972879
۲۳ خرداد ۱۳۹۵ ه‍.ش. - ... با تسلیت درگذشت حمید سبزواری پدر شعر انقلاب اسلامی؛ اشعار وی را ... ناب، مقتدر و تمدن ساز" را در معرض شیفتگان فرهنگ و ادبیات پارسی قرار داد. ... که همواره مورد عنایت و تفقد مقام معظم رهبری (مدظله العالی) قرار داشت نیز در زمره ...

شعر حافظ فارسی پارسی on Instagram

mulpix.com/instagram/شعر_حافظ_فارسی_پارسی.html
شعر حافظ فارسی پارسی. Advertisement ... سلام امروز بیستم مهرماه سالروز بزرگداشت گرامی ترین شاعر فارسی زبان، #حافظ شیرین سخن، #لسان_الغیب ... . سلام

پارسی گنجینه فردوسی مشفق استاد استاد مشفق ان عاشق ...

weblog24.link/.../پارسی-گنجینه-فردوسی-مشفق-استاد-استاد-مشفق-ان-عاشق-بلند-آواز...
استاد مشفق ، به اذعان و شهادت بزرگان ادب امروز ، یکی از وارثان امین و بلامنازع گنجينه هزار ساله شعر فاخر و نادر پارسي است . ... بالندگی شجره طیبه شعر پارسي و سند روشن اصالت و نجابت ادبیات سربلند ما؛ ... اما خیل مشتاقان را مورد تفقد قرار می داد.

همنشینی | سایت تفریحی فان کده - Part 5

funkade.top/post/همنشینی/page/5/
۲۸ شهریور ۱۳۹۵ ه‍.ش. - سفیرادب پارسی Ambassador of Persian literature و زندگینامه مولوی. سفیرادب ... خواص سوره هاي قرآن و ادبیات فارسی کشتی بشکسته. خواص سوره ...

1557 - zabaz.net

zabaz.net/news?page=1557
... ناب، مقتدر و تمدن ساز» را در معرض شیفتگان فرهنگ و ادبیات پارسی قرار داد. ... گرانقدر و فرهیخته که همواره مورد عنایت و تفقدمقام معظم رهبری (مدظله العالی) قرار ...

خبرگزاری فارس پیام سپاه به مناسبت درگذشت حمید سبزواری ...

news.mandegarbeauty.ir/.../خبرگزاری-فارس---پیام-سپاه-به-مناسبت-درگذشت-حمید-...
۲۳ خرداد ۱۳۹۵ ه‍.ش. - ... مقتدر و تمدن ساز" را در معرض شیفتگان فرهنگ و ادبیات پارسی قرار داد. ... که همواره مورد عنایت و تفقد مقام معظم رهبری (مدظله العالی) قرار داشت نیز ...

اعزام کاروان 300 نفره فرهنگیان خوزستان به راهپیمایی ...

www.sarkhat.com/fa/news/142032637/
۴ ساعت پیش - ... و گلباران مزار شهدا و سرکشی و تفقد از خانواده های شهدای فرهنگی از برنامه های ... زائران رفتگر ایرانی در کربلا در قاب تصویر خبرگزاری های عراق ...

گروه سفیران صلح و دوستی (@isbkids) Instagram profilini ...

inswiki.com/user/isbkids/2309158436/?hl=tr
۳ آبان ۱۳۹۵ ه‍.ش. - گروه سفیران صلح و دوستی (@isbkids) tarafından kaydedilen Instagram fotoğraf ve videolarını incele - Inswiki.

صندلی استوانه سنتی مدل - مجله یوتو

yo2.ir/search/?q=صندلی%20استوانه%20سنتی%20مدل&page=325
... از جمله جانبازان فداکار مدافع حرم و چند تن از خانواده‌های معظم شهیدان را مورد تفقد قرار دادند. ... فرهنگ > ادبیات - مراسم پاسداشت مصطفی علی‌پور در بیست و سومین «شب ... امینی در ابتدا به آسیب‌شناسی دو مشکلی که امروزه گریبان‌گیر ادبیات فارسیشده ...

نقل - نقد ادبی چیست؟

www.ghesseh.blogfa.com/post-11.aspx
اما در دوران جديد مراد از نقد ادبی نشان دادن معايب اثر نيست (هر چند ممكن است به اين امر هم اشاراتی ... بدين ترتيب می ‌توان بهاهميت نقد ادبی در گسترش ادبيات و متعلقات آن پی برد زيرا با نقد ادبی .... برگ گل سوری (گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی دیّّّر).

زبان و ادبیات فارسی - درس عروض و قافیه و نقد ادبی( ادبیات ...

adabiyat-e-jam.blogfa.com/.../درس-عروض-و-قافیه-و-نقد-ادبی(-ادبیات-1)-پیش-به-...
زبان و ادبیات فارسی - درس عروض و قافیه و نقد ادبی( ادبیات 1) پیش به صورت خلاصه ... 9- اختيارات زباني به چه معناست؟ ... 9- «قلب» در اصطلاح عروضي به چه معناست؟

نقد ادبی در ادبیات کلاسیک فارسی | کتابخانه تخصصی ...

literaturelib.com/book/view/1482
خلاصه: این کتاب به نقد ادبی مفاهیم، مشاهیر و موضوعات شاخص ادبیات کلاسیک ... اسلامی ایرانی که در متن این کتاب دربارۀ هر یک از این نمونه‌ها از معنا تا صورت به ...

نقد - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

https://fa.wikipedia.org/wiki/نقد
در اصطلاح، نقد به مفهوم داوری و قضاوت دوجانبه در مورد یک گزاره‌است. این واژه در لغت به ... 4 - برشمردن درستی ها و نادرستی های یک اثر ادبی یا هنری .انتقاد، نزدیک مفهوم ...

نقد یعنی چه؟

www.hawzah.net/fa/Magazine/View/4892/5024/44210/نقد-یعنی-چه
نقد ادبی یعنی نشان دادن قوت ها و ضعف های یک اثر ادبی (قصه، شعر، نمایش نامه،...). همچنین، اگر «اثر»، نکات ظریف و پنهانی داشته باشد، نقد وظیفه دارد به خواننده کمک ...

كامران پارسي نژاد - نقد ادبی به شیوه مکتب تاویل یا هرمنوتیک

www.parsinejad.blogfa.com/post/18
كامران پارسي نژاد - نقد ادبی به شیوه مکتب تاویل یا هرمنوتیک - داستان نویس پژوهش ... متن، در گرو درك انديشة نويسنده است؛ و اين اوست كه تعيين‌كنندة معنا در اثر است.

شمیم ادب - نقد لغوی

www.adabesokhan.blogfa.com/post/256
شمیم ادب - نقد لغوی - گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی-متوسطه دوم-مازندران. ... ریشه گاه هم معنا هستند و گاه نیستند مثلاً پرسش و پرسیدن به یک معنا هستند اما گفتن و ...

ادبیات فارسی - نگاه اسا طیری به آب و و تحلیل و برّرسی شعر ...

www.kaveh1357.blogfa.com/post-13.aspx
نگاه اسا طیری به آب و و تحلیل و برّرسی شعر« آب را گل نکنیم » و « روشنی من ، گل ، آب» ... می ریزند ، آب مهریه ی حضرت زهرا ( ع ) است و نباید آن را آلوده کرد ،یاداور روایات کهن ایرانی می باشد . .... اندیشه ی من سرشار از نور است زیرا که نور سمبل معنا است .

مفاهیم: اقتباس چیست؟ - همشهری

www.hamshahrionline.ir/details/234880
۲۱ مهر ۱۳۹۲ ه‍.ش. - در :شعر نیز اقتباس از شعری دیگر صورت می‌گیرد که به آن "تضمین" می‌گویند (5: ج 2، ص ... درباره ادبیات و نقد ادبی. تهران: امیرکبیر، 1373؛. 8) قاسم‌نژاد، علی. "اقتباس ادبی". دانشنامه ادب فارسی2: فرهنگنامه ادب فارسی، ص 115-116؛.

زبان و ادبیات فارسی

aryaadib.blogfa.com/
نقد و داوری درباره‌ی آثار ادبی زبان فارسی دشوار است؛ زیرا در‌ ایران سنت نقد و ..... است که می‌کوشند هر واژه‌ای را به بخش‌های آشنا بشکنند و برایش معنا یا دلیلی بیابند.

برآمدی بر صنعت هنری آیرونی درادبیات / عابدین پاپی - مجله ...

www.piadero.ir/portal/index.php?do=post&id=930
دیگر عبارت ، اندیشمندان آیرونی را بیانی ادبی معنا کرده اند که در لحن آن نوعی دوگانگی ... با التفات به تعاریفی که اندیشمندان زبان و ادیات فارسی ازواژه ی (irony) بیان ... پیرنگ های فرعی خنده آورش پیرنگ اصلی را نقد می کنند یا به ریشخند می گیرند .

احسان یار شاطر در گفتگو با ماندانا زندیان: Ehsan Yarshater ...

https://books.google.com/books?isbn=1595845283
Mandana Zandian, ‏ماندانا زندیان - 2016 - ‏Biography & Autobiography
لا آیا در زبانهای دیگری هم می توان به گنجینه شعری هم ارز شعر فارسی دست یافت؟ ... نگاه آکادمیک او و دانش زیادش درباره ادبیاتانگلیسی و فارسی خیلی با معناست. ... به: یاوری، حوران زندگی در آینه گفتارهایی در نقد ادبی، انتشارات نیلوفر تهران ۱۳۸۴.

خوابگرد - نگاه انتقادی به فرهنگ، هنر و ادبیات

khabgard.com/
نگاه انتقادی به فرهنگ، هنر و ادبیات. ... هفته‌ی پیش، چشم دوستاران سایه و شعرهایش، ناغافل، به این… ... گزارش «تاریخ ایرانی» از ماجرای انتشار نامه‌ی فروغ و واکنش‌ها.

ادبیات بهشهر - سوالات درس به درس ادبيات فارسي( 3 ) سال سوم ...

samandesokhan.blogfa.com/post-42.aspx
ادبیات بهشهر - سوالات درس به درس ادبيات فارسي( 3 ) سال سوم علوم انساني - ... جاليز ، كشتزار. 2- واژه ي مشخص شده در مصراع « ورا هوش در زاولستان بود » به چه معناست ؟ مرگ. 3- واژه هاي ...... 15- «كسي كه پول را نقد و مبادله كند»‌هم معني است با ... : صراف.

فرهنگستان زبان و ادب فارسی

www.persianacademy.ir/
در این نشست دکتر سعید رضوانی، پژوهشگر گروه ادبیات معاصر فرهنگستان، در ... واژه‌ها و اصلاحات رایج در فارسی امروز را به دو دستۀ کلی رسمی و گفتاری می‌توان تقسیم کرد. ... پاپلی یزدی در سلسله نشست‌های «لذت خواندن ادبیات» نقد و بررسی خواهد شد.

فرهنگ عامه در ادب کهن فارسی - مهمترین اخبار ایران و جهان

vista.ir/article/208909/فرهنگ-عامه-در-ادب-کهن-فارسی
اول اینكه فولكلور نمی‌توان ادبیات نامید زیرا ادبیات در اصطلاح زبانشناسی و نقد ادبی معنای ... بعد، اگر هم تازه ادبیات در معنا و جای درستش به كار رفته باشد، حشو است.

شب‌های شهرزاد - اروتیک و اروتیسم در ادبیات داستانی فارسی ...

1001shab2.blogfa.com/post-47.aspx
شب‌های شهرزاد - اروتیک و اروتیسم در ادبیات داستانی فارسی؛آری یا نه؟ ... البته اروتیسم با هرزه نگاری و مستهجن نویسی خالص(porno) که به معنای توصیف بی .... سومین همایش نقد ادبی با موضوع «نقد ادبیات داستانی» اسفندماه سال جاری برگزار می‌شود.

پاسخ خودآزمايي ادبيات تخصصي سال چهارم ( قسمت نقد ... - ...

www.mahineparsi.blogfa.com/post-12.aspx
پاسخ خودآزمايي ادبيات تخصصي سال چهارم ( قسمت نقد ادبي ). بخش چهارم : نقد ادبی. درس بيست و پنجم : تعاریف و انواع نقد ( 1 ). تعريف نقد و نقد ادبي : نقد در لغت به ...

مفهوم واژه ادبیّات - ویکی فقه

wikifeqh.ir/مفهوم_واژه_ادبیّات
واژه ادبیات که امروزه در زبان فارسی بسیار آشنا و پرکاربرد است؛ به‌ویژه که نام پاره‌ای ... «ادبیات» به این معنا، همه آثار ادبی را فرا می‌گیرد؛ خواه آن‌ها که به کتابت درآمده‌اند و خواه ... می‌شود، مانند تاریخ ادبیات، نقد ادبی، و سبک‌شناسی نیز ادبیات خوانده می‌شود.

کاروند پارسی

karsi.blogfa.com/
فصلنامۀ نقد ادبی منتشر شد: شمارۀ 33. سال 9، ، بهار 1395 ... امیدوارم که بتوانم آنها را به خوانندگان عزیز شعر فارسی تقدیم نمایم. بیتهای وقوعی گرچه ... دیوان وحشی یا رمان‌های سرگرم کننده، سخنی تک معنا، ساده و واقعی است که به زبانی. برچسب‌ها: متن ...

اقتصاد نیوز | بررسی جایگاه کسب‌و‌کار در شعر و ادبیات ...

eghtesadnews.com/Live/Stories/DEN.../_ادبیات_ایران_مشوق_فرهنگ_کار_نیست_?...
به طور مشخص به جایگاه کار در ادبیات و شعر فارسی بپردازیم؛ باورها و نگرش‌های فرهنگی ایران ... به این معنا که تمدن، تحولات و همه چیز با خودش شروع شده است. ... به هر حال شعرای ما مردان بزرگی بوده‌اند اما هیچ‌گاه بزرگی آنها را نقد نکردیم، شاید به این دلیل ...

نقد چيست و نقاد کيست..!!!!! - دنیای آر زوها

farutan.persianblog.ir/post/7/
به این معنا که یک اثر ممکن است به سادگی بایک شیوه ی نقد تحلیل و تفسیر شود، اما به ... در یک تقسیم بندی کلی، مکتب های نقد ادبی به سه دسته تقسیم پذیرند .... اين پاراگرافهاي کتاب "از نيلوفر اشراق" را به زبان فارسي آدم دستور ترجمه کنند:.

فارسی عمومی : برگزیده متون و اشعار برای استفاده عزیزان ...

darsefarsi.persiangig.com/82page.htm
حدود پنجاه ساعت درس فارسی عمومی، برای شناخت این گنجینه نفیس که قدمتی به طول تاریخ دارد بسیار بسیار اندک ... در رشته زبان انگلیسی بیشتر به ترجمه شعر و ادبیات جهان و به نقد تحلیلی ادبیات امروز خواهیم پرداخت. ..... عافیت سوز به چه معناست؟

[PDF]ﻧﻘﺪ ﻟﻐﺎت ﻋﻠﻤﻲ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه در ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺘﺎن و اﺻﻼح آﻧﻬﺎ - بهار ادب

www.bahareadab.com/upload/Guest/naghde_loghate_farhangestan.pdf
ﻫﺪف اﺻﻠﻲ اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ، ﻧﻘﺪ ﻟﻐﺎت ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪة ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺘﺎن زﺑﺎن و ادب ﻓﺎرﺳﻲ در ﺣﻮزة ﻋﻠﻮم. ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ . ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﺑﺘﺪا اﺷﺎره ... ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻛﻪ از ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺮدة دﺳﺘﻮري ﻓﺎرﺳﻲ دري ﻳﺎ زﺑﺎ. ﻧ. ﻬﺎي. ﭘﻬﻠﻮي و ﺑﺎﺳﺘﺎن اﺳﺘﻔﺎده ...

درس دوازدهم ادبیات فارسی 2 "غزل دل می رود ز دستم از حافظ" - قند ...

faribakianian.blogfa.com/post-87.aspx
۱۷ بهمن ۱۳۹۰ ه‍.ش. - به مسائل مربوط به دوره راهنمایی و دبیرستان می پردازد. ... این بلاگ در خصوص بررسی مشکلات تدریس زبان و ادبیات فارسی و نقد محتوایی کتب درسی است. ... کلام از نظر لفظ مختصر و از نظر معنا مفصّل باشد به آن دو حرف گویند بهعلّت ...

[PDF]نقد و تحلیل ماه نخشب در ادب فارسی 1، بهاءالدین اسکندري ...

csl.gu.ac.ir/article_7553_e9e31a21145c3dc27905902c09689778.pdf
اين مقاله با بررسی سیمای ماه نخشب در متون ادب فارسی، به نقد و. تحلیل آن پرداخته است. .... بی ترديد شناخت جغرافیای شعر فارسی و نقد و تحلیل انديشه. ،ها. اعتقادات و دغدغه ...... شعر فارسی است . به اين معنا که نقش چاه نخشب در اين واقعه می. تواند.

بود و نمود سخن: literature:its existence,its appearance

https://books.google.com/books?isbn=1595845380
karimi hakkak, ahmad, ‏کریمی حکاک، احمد - 2016 - ‏Literary Collections
مبحث زبان هم به چماقی تبدیل شده است که عنداللزوم باید بر سر شخص خاطی فرود ... و نمونه ای از همان الگوی رفتاری که بر نقد ادبیسنتی رایج در ایران حاکم است. ... آن معنا کافی نیست، یا اگر هم کافی باشد، برای مدرّس ادب فارسی در دانشگاه زیبنده نیست.

نقد ادبی در قهوه خانه های عصر صفوی - فصلنامه مطالعات نظریه و ...

journals.hsu.ac.ir/ltg/browse.php?a_id=41&sid=1&slc_lang=fa
نقد ادبی به معنای امروزی آن عمدتاً برآمده از فکر و فرهنگ مغرب زمین است امّا این به آن معنا نیست که در فرهنگ و تاریخِ ادب فارسی، ما نقد ادبی نداشته ایم. دورۀ صفوی به ...

[PDF]ﭘﮋوﻫﺸﻬﺎي ﻣﻴﺎن رﺷﺘﻪ اي در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ادب ﻓﺎرﺳﻲ - Sid

www.sid.ir/fa/VEWSSID/J_pdf/61413872102.pdf
ﻛﺎرﻛﺮد ارﺟﺎﻋﻲ ﺧﻮد ﻫﺮ دو ﺑﻪ ﻳﻚ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ؛ اﻣﺎ رﻣﺰﮔﺎن ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ دارد ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺷﻌﺮ .... ادب. ﻓﺎرﺳﻲ. 35. ﻣﻌﺮف ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺟﺎﻣﻌﻪ و درﺧﻮر ﻧﻘﺪ ﻣﻲ. داﻧﺪ . ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻫﻢ. ﭼﻨﻴﻦ ﻣﺮزﮔﺬارﻳﻬﺎي. ﻧﻘﺪ ﺳﻨﺘﻲ ﺑﻴﻦ دوره.

ترجمان - «دربارۀ نقد: گذری بر فلسفۀ نقد»

tarjomaan.com/vdce.f8fbjh8zv9bij.html
۴ اسفند ۱۳۹۳ ه‍.ش. - نقد ترجمۀ صالح طباطبایی از کتاب «دربارۀ نقد: گذری بر فلسفۀ نقد» اثر نوئل کرول. ... حال آنکه معادل تک کلمه‌ایِ «زمینه‌یابی» به همان اندازه افادۀ معنا می‌کند و به .... در ابتدا ذکر شد که به نظر می‌رسد مترجم باید بر زبان و ادبیات فارسی ...

از معنا تا صورت، نقد ادبی در ایران و ادبیات فارسی، (دو جلدی) - ...

moorchebook.ir/fa/product/3928.html
از معنا تا صورت، نقد ادبی در ایران و ادبیات فارسی، (دو جلدی. قیمت: ۴۲,۰۰۰ تومان تخفیف: ۰ درصد قیمت نهایی: ۴۲,۰۰۰ تومان. افزودن به سبد خرید. عنوان کتاب:از معنا تا ...

نقد ادبی و شعر معاصر فارسی - موسسه شهر کتاب

bookcity.org/news-2396.aspx
۱۶ آبان ۱۳۹۱ ه‍.ش. - اثر رضا قنادان را به بازار کتاب روانه کرده است. بهای این کتاب ۱۰۰۰۰ تومان است. کتاب معنای معنا ۲۳۰ صفحه است. نقد ادبی در سال‌های اخیر مورد توجه ...

صورت گرایی مهم ترین نظریه ادبی در ادبیات فارسی - دریمه

mowge.blogfa.com/post-91.aspx
دریمه - صورت گرایی مهم ترین نظریه ادبی در ادبیات فارسی - کافی بوک جنوب - mowge - دریمه. ... شکنی (deconstruction)و نظایر آن ها – داشته باشد اما دقیقا به همان معنا نیست . ... دایره تقلیل – در تحلیل تبدیل ادبیات و نقد ادبی به بلاغت و نقد بلاغی –.

گلزار ادب فارسی

adabyat14.blogfa.com/
گلزار ادب فارسی - - گلزار ادب فارسی. ... د) اگریک نثر ادبی رابررسی، نقد و تحلیل کنیم به آن. ..... معنا مفهوم: هرکسی که ارجمند است و مقام بلندی دارد به معنای. دانا بودن ...

سرقت ادبی در ادبیات فارسی - ادبستان شعر و هنر

vidah.rozblog.com/post/577
سرقت ادبی،در اصطلاح،بخشی از نقد ادبی است که درباره ی انواع عاریت ها و اقتباس ... سرقت ادبی یعنی چه،سرقت ادبی به چه معنااست،سرقت ادبی چگونه است،مقاله ای در ...

گنجینه ی مهم ترین نمونه سؤالات - آموزش زبان و ادب فارسی - ...

adabeyatfarsi54.blogfa.com/category/8
آموزش زبان و ادب فارسی - گنجینه ی مهم ترین نمونه سؤالات ادبیات فارسی (2 ) - جهت ... زبان و ادبیات فارسی،مقاله،نقد ..... الف ) فعل « مي كشد » در مصراع دوم به چه معناست ؟

[PDF]او در ﻧﻘﺪ و ادب اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮاﻧﯽ ﻫﺎی اﻫﻤﯿﺖ ﺟﺎﺣﻆ و دﯾﺪﮔﺎه

www.ensani.ir/.../20101107155510-اهميت%20جاحظ%20و%20ديدگاه%20هاي%20او%20د...
ﻫﺎی ﻋﺎم داﻧﺶ. و ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ ﻏﺎﻟﺐ ﻋﻠﻮم اﺳﻼﻣﯽ و ادﺑﯽ، در ﺣﻮزه ﻧﻘـﺪ ادﺑـﯽ و ﺑـﻪ. وﯾﮋه در. ﺣﻮ. ۀز. ﻧﻘﺪ ﺑﻼﻏﯽ. ﺟﺎﯾﮕﺎه وﯾﮋه. ای دارد . اﮔﺮ ﭼﻪ ... ﻫﺎی ﺳﺨﻦ و ﺷﻌﺮ ﺧﻮب، ﺗﻤـﺎﯾﺰات ﻟﻔـﻆ و ﻣﻌﻨـﺎ و وﯾﮋﮔـﯽ. ﻫـﺎی ﺳـﺎﺧﺖ.

نقد ادبی راهی برای فهم جامعه و فرهنگ استدر گفت و گو با ...

www.cgie.org.ir/fa/news/26333
۱۵ آذر ۱۳۹۳ ه‍.ش. - در سال‌های اخیر، نقد ادبی ما روزگار خوبی را نمی‌گذراند، روز به روز از چاپ مقالات انتقادی ... عده‌یی بر این عقیده‌اند كه علت عدم شكل‌گیری نقد ادبی جدی در ادبیات فارسی، نبود ... نقد نوعی گفت‌وگو است كه لایه‌های ناپیدای معنا را آشكار می‌كند.

انجمن علمی نقد ادبی ایران

www.iaalc.com/
آخرین مطالب; پربازدید ترین ها. نتایج داوری مقالات پنجمین همایش ملی نقد ادبی (با رویکرد مطالعات اسطوره شناختی و نقد اسطوره ای) · برنامه پنجمین همایش ملی نقد ادبی در ...

گروه زبان و ادبیّات فارسی متوسّطه بردسکن - استفهام انکاری ...

afmb1391.blogfa.com/post/38
هدف آن اطلاع رسانی و آموزش و نقد و بررسی دروس زبان و ادبیات فارسی (به ویژه در مقطع متوسطه) ... در ذیل به تعریف هرکدام و تفاوت آن ها با ذکر مثال از متن کتاب های درسی ... مثال دیگر از کتاب زبان و ادبیات فارسی ۱و۲ پیش دانشگاهی:مگر اشک سیه روزان که ...

[PDF]pdf - جشنواره نقد کتاب

www.naghdeketab.ir/files/site1/files/nameye_naghde1.pdf
ﻣﺘﺮﺟﻤﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺧﻮﺩ ﺩﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﻘﺪ ﻣﻲ‌ﺯﻧﻨﺪ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻧﺎﺁﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺩﺑﻲ ﻭ ﺳﻨﺖ‌ﻫﺎﻱ ﺍﺩﺑﻲ ﻓﺎﺭﺳﻲ ﻭ. ﺍﺗﻜﺎﻱ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﺣﺪ ﺑﻪ ... ﺑﻴﺴﺘﻢ، ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻌﻨﺎ ﺭﺍ ﻣﺤﻞ ﺗﺮﺩﻳﺪ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲ‌ﺩﻫﻨﺪ ﻭ ﻫﻤﻴﻦ ﺗﺮﺩﻳﺪ ﺩﺭ ﺩﻻﻟﺖ ﻭ ﻣﻌﻨﺎﺩﺍﺭﻱ ﻣﺘﻦ ﺍﺩﺑﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮﺍﺗﻲ.

ادبیات فارسی - سوالات درس به درس ادبیات ( 2) متوسط - ادبی ...

ferdosesokhan.persianblog.ir/.../ادبیات_فارسی_-_سوالات_درس_به_درس_ادبیات_(_2)...
ادبیات فارسی - سوالات درس به درس ادبیات ( 2) متوسطه. ادبیات ..... 16- «تاس‌ها برگیر» به چه معناست؟ ..... ادبیات فارسی - نقد و تحلیل داستان گلدسته ها و فلک(۱).

تنها خاطره ها می مانند - پرسش و پاسخ از نقد ادبی 4 رشته ی ...

yadbood47.blogfa.com/post/3
1- «نقد» در لغت به چه معناست ؟ ... 2- نقد در اصطلاح ادب به چه معناست ؟ .... 25- نقد ادبی در ادب عربی و فارسی به وسیله ی چه کسانی رواج می یابد و چه کتاب هایی در این ...

بانک مقالات تخصصی ادبی - دویست و شصت و دو نکته طلایی ...

mahtabeeshg.blogfa.com/page/139
169- «نقد ادبي» به چه معناست؟ شناخت ارزش و ... 172- «تكنيك» در نوشته به چه معناست؟ ... 180- در ادب فارسي قديم چه كساني به بحث در اصول و قواعد نقد فني پرداخته‌اند؟

گنجور » حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۵۴

ganjoor.net › حافظ › غزلیات
بخش نخست واژۀ «داوطلب» به همین معناست و واژۀ «داور» هم که در اصل به معنای نگهدارندۀ آن پول هاست از همین ریشه است. در برخی از نسخه ها ... اهـل نـظـر دو عالـم در یک نـظر بـبـازند عشقست و داد اوّل بر نقد جان توان زد … ... یعنی این واژه از عربی یا از نیاکان عربی است و به وام به پارسی آمده است . ... با سلام و عرض ارادت خدمت اساتید ادبیات پارسی

نقد ادبی چیست؟ - روی خط شعر

www.nabze-sabz.blogsky.com/naghd
اما در دوران جدید مراد از نقد ادبی نشان دادن معایب اثر نیست (هر چند ممکن است به این امر هم اشاراتی .... نگاهی به ادبیات فارسی از این دیدگاه بسیار جذاب و سرگرم کننده است.

ادبیات قرآن - دانشنامه‌ی اسلامی

wiki.ahlolbait.com/ادبیات_قرآن
۲۱ بهمن ۱۳۹۲ ه‍.ش. - واژه «ادبیّات»، هم در زبان عربی و هم در زبان فارسی، واژه‌ای تازه ساخت است که ... می‌شود، مانند تاریخ ادبیّات، نقد ادبی و سبک‌شناسی نیز ادبیّات خوانده می‌شود. ... ادبیات به این معنا، کم و بیش برابر است با آنچه امروزه «کتاب‌شناسی» یا ...

تصوف | پارسی ویکی - لغت نامه

parsi.wiki/dehkhodaworddetail-74526e82dc4143dda215a0cb6575640b-fa.html
نقد تصوف 530 نقد اهل سنت 530 نقد اهل تشیع 532 نقد اهل تصوف 535 ..... از این‌رو ست که در ادبیات صوفیانۀ فارسی، از مرشد به عنوان خضر طریق یا خضر راه بسیار ..... تنها به ظاهر تصوف، یعنی پشمینه‌پوشی اکتفا کردند و از معنا و حقیقت عرفان تهی ...

Simin Behbahani - معنای معنا؛ تحلیل شعری از سیمین بهبهانی

siminbehbahani.com/index.php/fa/articles-persian/206-the-meaning-of-meaning
بنا بر آنچه گذشت، تفسیر یا معنا بخشیدن به شعر از سوی خواننده، برخلاف برخی از .... نقد ادبی که خود از آغاز قرن بیستم باتکیه برتحوّلات زبان شناسی و یافته های ... نمونه¬ای از «گفتار»، یعنی کاربرد محدودی از زبان فارسی، به مفهوم یاد شده است.

نگاهی نو به ایهام در بدیع فارسی - پژوهشنامه نقد ادبی و بلاغت ...

https://jlcr.ut.ac.ir/article_50572_4653.html
توسط چناری - ‏2014
ایهام یکی از مهمترین صنایع معنوی بدیع در ادبیات فارسی است، اما علی رغم ... اینکه خواننده در خلق معنا با نویسنده مشارکت دارد؛ بهویژه در متنی که دارای ایهام است، این ...

حمله‌ی بی‌بی‌سی به اشعار و ضرب‌المثل‌های فارسی

bbcpersian.net/n/q=635
این اولین بار نیست که بی‌بی‌سی به عناصر ادبی زبان فارسی با توهین و ... اصلاً هویت و ماهیت عشق نیست و شاعر اصلاً نخواسته که بهمفهوم عشق یا معنا کردن عشق ... سطح پایین و هر نقد ابتدایی و بچه‌گانه‌ای به عناصر فرهنگ و ادب پارسی بتازد و اشعار و ...

پارسی‌انجمن » دیداری شنیداری

www.parsianjoman.ir/fa/?cat=13
ایشان استاد مسلم زبان و ادب فارسی بود و بعد از وی، به آن معنا، استادی مسلط بر ... خانلری از نخستین کسانی بود که نقد ادبی را به‌صورتِ حرفه‌ای در ایران شروع کرد.

ادبیات و شعر | فهرست انتشارات | انتشارات سخن

www.sokhanpub.com/books.php?catid=17
(داستان کوتاه، رمان، نمایشنامه، شعر، نقد) · از خاموشی ... قصه به عصر رمان · از معنا تا صورت ... اصول و نظریه های آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان · الوی سروده ها

ایبنا - كتاب «از صورت تا معنا» بيانگر نقد ادبي ايراني است

www.ibna.ir/fa/doc/tolidi/51041/كتاب-صورت-معنا-بيانگر-نقد-ادبي-ايراني
۱۰ مهر ۱۳۸۸ ه‍.ش. - وي پاسخ به این دو پرسش را مهم دانست که آيا مباحث، نظريه‌ها و مباني كه درباره نقد ادبي وجود دارد را مي‌توان در آثار ايراني و ادب فارسي جست‌وجو كرد؟

بررسی ورود اشعار عارفانه به ادبیات فارسی

library.aqr.ir/portal/home/?news/721381/721403/764152/...به-ادبیات-فارسی
۲ آذر ۱۳۹۴ ه‍.ش. - ما در ادامه به «تجلی شعر عرفانی در ادبیات فارسی» می‌پردازیم و به اشعار .... و پنجره‌ای نو بر شعرفارسی گشود و به زبان فارسی عمق بخشید و معنا را از ظاهر به .... منابع چاپی منابع الکترونیکی پایان نامه ها نشریات ادواری نقد منابع مقاله ...

مروری بر دیدگاه تاریخی‌گرایی نوین در نقد ادبی - سوره اندیشه

www.sooremag.ir/مقولات/رهایی-ادبیات-از-بند-تاریخ
در مطالعات ادبی همواره به تاریخ از دو منظر نگریسته می‌شد: منظر درون‌مبنا و منظر برون‌مبنا. ... گوناگون نسبت به رابطه‌ی هنر و تاریخ سبب می‌شود که مکاتب مختلف نقد ادبی و هنری ... مثلاً در کتاب سیر غزل در شعر فارسی نوشته‌ی دکتر سیروس شمیسا، تکوین ... تأثیرپذیرفته از نیروهای گفتمانی می‌دانند و لذا معنا را نشأت‌گرفته از شخصیت ...

[PDF]9. جلد هفتم - انجمن ترویج زبان و ادب فارسی

www.ispl.ir/publication/7th/7.pdf
ﻫﺎي ﻫﻔﺘﻤﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اﻧﺠﻤﻦ ﺗﺮوﯾﺞ زﺑﺎن و ادب ﻓﺎرﺳﯽ. ﻢﻫﻔﺘﺟﻠﺪ ... ﮔﻤﺎن ﻫﻤﮥ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺘﻮن ﻧﻈﻢ و ﻧﺜﺮ ﭘﺎرﺳﯽ، ﺑﻪ وﯾﮋه ﻣﺘﻮن ﺳﺪه ..... اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ در ﺻﺪد ﻧﻘﺪ ﻧﻈﺮﯾﺎﺗﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺧﺎﺻﯽ ﻃﺮح ﺷﺪه ..... ﻫﺎ را ﺗﺼﺤﯿﺢ ﮐﻨﻨﺪ . ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ ﻣﯿﻠﺮ. 9. ) 1966(. ﻧﻘﻞ ﻣﯽ. ﮐﻨﺪ ﺑﯽ ﻣﻌﻨﺎ. 8.Crystal. 9 .Miller, G.A. ...

مارکسیسم و نقد ادبیِ - اندیشه و پیکار

www.peykarandeesh.org/free/932-2015-07-28-20-08-30.html
۶ مرداد ۱۳۹۴ ه‍.ش. - آیا این به این معناست که نقد مارکسیستی به زمینه‌ ادبی و هنری کار نمی‌پردازد؟ ... آنچه ما به عنوان رمان می‌شناسیم در ادبیات فارسی وجود نداشته است.

تاملی در معانی هزل، هجو و طنز - خبرآنلاین

www.khabaronline.ir/detail/171790/comic/humor
۱۶ شهریور ۱۳۹۰ ه‍.ش. - در ادبیات فارسی می‌توان از هجو و هزل در انواع قالب‌های شعر فارسی نمونه‌هایی را سراغ داد. ... فرق هجو و نقد در این است که در نقد، هم به محاسن می‌پردازند هم به معایب حال ... هیچکدام از برابرهای هجو و هزل بتوانند در برابر Satire افاده معنا بکنند.

سخنان سیداحمد نادمی، یوسفعلی میرشکاک و اسماعیل امینی در ...

shahrestanadab.com/.../سخنان-سیداحمد-نادمی-یوسفعلی-میرشکاک-و-اسماعیل-امینی-د...
۲۳ دی ۱۳۹۳ ه‍.ش. - مفهوم پرسونا از روان‌شناسی ادبی وارد نقد ادبی شد؛ به این معناست که یک ... این است که در شعر خود، اشعار شاعران پیشین را نقد کند و شعر فارسی را به ...

اضافه و انواع آن - انجمن شعر و ادب پارسی

www.sheroadab.ir/showthread.php?tid=1084
۶ اردیبهشت ۱۳۹۳ ه‍.ش. - 4پست - ‏3 نویسنده
تعریف : نسبت دادن یک اسم به اسم دیگر را اضافه می نامند . به مجموعه ی دو اسمی که به هم نسبت داده شده اند ترکیب اضافی می گویند. کسره ی اضافه بین ...

ضرورت نقد ادبیات کودک و نوجوان/ جای نقد ژورنالیستی همچنان ...

www.mehrnews.com/.../ضرورت-نقد-ادبیات-کودک-و-نوجوان-جای-نقد-ژورنالیستی-هم...
۲۵ شهریور ۱۳۹۲ ه‍.ش. - نقد ادبیات کودک به چه معناست؟ چه تفاوت‌ها و شباهت‌هایی میان نقد ادبیات کودک و بزرگسال وجود دارد؟ و تا چه اندازه خود کودکان می‌توانند مخاطبان نقد ...

[PDF]ﭘﮋوﻫﺸﻨﺎﻣﮥ ﻧﻘﺪ ادب ﻋﺮﺑﯽ - دانشگاه شهید بهشتی

www.sbu.ac.ir/.../پژوهشنامه%20نقد%20ادب%20عربی/شماره%2059%20پاييز%20و%...
ﻧﻘﺪ ادب ﻋﺮﺑﯽ. : . 1. ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﯾﺎ ﻋﺮﺑﯽ ﺑﺎﺷﺪ. (. ﻣﻘﺎﻻت ﻋﺮﺑﯽ در ﺷﻤﺎره. اي ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽ. ﺷﻮد. ) . 2. ﺑﻪ ﻧﻘﺪ و ...... ﺗﻨﺎص از دﺳﺘﺎوردﻫﺎي ﻧﻘﺪ ﻏﺮب اﺳﺖ اﻣﺎ اﯾﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺮاث ﻧﻘﺪ ﻋﺮﺑﯽ از آن ﻏﺎﻓـﻞ.

نظريات ادبی بيدل که پشتوانه ء داوريهايش درباره ء شعر خود و - ...

www.farda.org/articles/05.../baydel-dar-qalamroaw..._Dr_Assadulah_Habib.htm
عبدالقادر بيدل در قلمرو تيوری ادبيات و نقد ادبی .... لذت بخش به آن معنا که در آن روزگار از ديدگاه بيدل معنی صاحب نظران برآن اند که ... محققان، ادب فارسی شبه قارهء هند را در دوام يک و نيم قرن، از 1707 تا 1857 ترسايی، دورهء غلبهء سبک بيدل شناخته اند.

حکایت ضرب‌المثل «سرکه نقد به از حلوای نسیه» را می‌دانید؟

www.yjc.ir › فرهنگی هنری › ادبیات
در اصطلاح اهل ادب مثل نوعی خاص از سخن است که آن را به فارسی داستان و و گاهی به ... این ضرب‌المثل به این معناست که هر چیزی نقد به دست ما برسد، هرچند کم و ناچیز ...

زبان و معنا در صداي پاي (( سهراب سپهري )) - حسن سهولی - شعرانه

sherane.com/index.php/2012-03-06-20-25-29/615-2012-07-08-16-28-11.html
ولي سپهري او را در مفهوم ديگري در كنار ساير واژه ها به كار برده كه در ساختمان شعر ، مفهوم ... وزن ، تكرار (( فعلاتن )) مي باشد كه يكي از بحرهاي رايج و خوش آهنگ شعر پارسي در رمل مخبون است . .... ك نقد شعر ، سهراب سپهري ، دكتر سيروس شميسا ، ص 51-50

بزرگان ادب فارسی با سوء‌تفاهم به جهان معرفی شدند | ...

www.ilna.ir/بخش.../292560-بزرگان-ادب-فارسی-با-سوء-تفاهم-به-جهان-معرفی-شدند
۳ مرداد ۱۳۹۴ ه‍.ش. - متأسفانه در ترجمه مولانا و شعر عرفانی فارسی توجه مطلقاً به معنا بوده است، ... گفت: "نورتروپ فرای" که شخصیت بزرگی در تاریخ نقد ادبی اروپاست ...

سبک های ادبی در شعر فارسی - گلزریون

forum.golzarion.com › انجمن › فرهنگ و هنر › فرهنگ
۲۹ مرداد ۱۳۸۷ ه‍.ش. - سبکهای ادبی در شعر فارسی به چند بخش مهم و اساسی تقسیم شده اند : .... بهار در منظومه ای که ضمن آن به نقد ادبی و معرفی سبک های شعر فارسی و شاعران دوران خویش ... مفهوم «صلح كل» در شعر شاعران سبك هندي، دقيقا همين معنا را مي رساند.

هجو وطنز در ادبیات فارسی

ostadvashagerd.persianblog.ir/
۳۰ آبان ۱۳۹۲ ه‍.ش. - طنز در ادب فارسی در چند معنی به کار رفته است . .... و دکتر آرین پور در نقد بودن طنز می نویسد : « طنز نویسی بالاترین درجه نقد ادبی است به شرط آن که حوادث .... اما اگر از ما بپرسند زندگی را معنا کن ، هاج و واج خیره می مانیم و حرفی برای ...

مقاله : معنا در اندیشه دریدا: : شعر و ادب فارسی : : نقد و تفسیر ...

tebyan-zn.ir › ... › نقد و تفسیر ادبی › بررسی نویسندگان و آثار نثر
مرزهای این بررسی را تا آنجا بسط می دهیم که از سرزمین معنا خارج نشویم ( هرچند از ارائه مقدماتی که فهم آرای پیچیده وی را ممکن سازد، هیچ گریزی نیست). دریدا گرچه به ...

معنی درس 22 ( شخصی به هزار غم گرفتارم ) ادبیّات فارسی سال ...

nahaii.persianblog.ir/post/141/
۲۲ اردیبهشت ۱۳۸۸ ه‍.ش. - و امسال به نقد کمتر از پارم. م: غم امروز من بیشتر از دیروز است و از نظر مالی ، دارایی امسال من کمتر از پارسال است . آرایه ها : « امروز و دیروز » و « امسال و ...

روزنامه شرق

sharghdaily.ir/Modules/News/PrintVer.aspx?Src=Main&News_Id=116
برای ارایه یک ترجمه دقیق از متن ادبی تسلط بر پیشینه نظم و نثر زبان فارسی و ... زبان ساختن به این معنا نیست که ما زبانی از خودمان اختراع کنیم بلکه به این معناست ... ممکن است سه نفر کتاب بلندی‌های بادگیر را به زبان انگلیسی بخوانند و سه نقد ...

نگاهی به شعر ” ری را “ | رسانهرسانه

rasaaneh.com/2012/11/نگاهی-به-شعر-ری-را/
۲۵ آبان ۱۳۹۱ ه‍.ش. - تا خواننده‌ی این شعر هم در آغاز صدا را حس کند و بعد به درک این صدا برسد. ” یک شب .... و اینکه اگر بهمنبع شعر نیما دسترسی داشتیم نیازی به نقد نبود؟ .... خاصه کتاب “تاملات” هیوم را که هنوز البته به فارسی نیست و باید مردی پیدا شود

نقدی بر مجموعه آثار محمدکاظم کاظمی/ کاظم رستمی - شاعران ...

www.irafta.com/showarticle.aspx?id=63
۱۳ مهر ۱۳۹۰ ه‍.ش. - محمد کاظم کاظمی را خاصه در دهه اخیر بیش از شعر به نقد و نظر و حتی به ردای معلمی ... به این معنا که مثلا فلان جناب منتقد از آنجایی که در طبع آزمایی با ...

[PDF]اصل مقاله (209 K) - زبان و ادب فارسی (نشریه سابق دانشکده ...

perlit.tabrizu.ac.ir/article_1005_57e57c2aca968d82dcd045e2930410e2.pdf
اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺎت در ادب ﻓﺎرﺳﯽ. ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ. ﯿﺳ. ﺮ اﻧﺪﯾﺸﻪ و اﻋﺘﻘﺎدات و اﺧﻼﻗﯿﺎت در ادب ﻓﺎرﺳﯽ ﻗﺮن ﺷﺸﻢ. اﺣﻤﺪ ﺣﺴﻨﯽ ... دﯾﺪﮔﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻮرد ﻧﻘﺪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ، ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻈﺮي ﺑﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﭘﯿﺪاﯾﺶ داﻧﺶ. ﺟﺎﻣ. ﻌﻪ. ﺷﻨﺎﺳﯽ.

ضرب‌المثل‌های فارسی - ویکی‌گفتاورد

https://fa.wikiquote.org/wiki/ضرب‌المثل‌های_فارسی
ضرب‌المثل‌های فارسی بخشی از ادبیات فارسی‌اند که نزد مردم ایران، افغانستان و تاجیکستان با ..... معنا: این که بزبان گوید بمنزل من آیید یا فلان متاع از شماباشد و از دل راضی نیست. ..... (تعلیم معلم بکسی ننگ ندارد); «سیلی نقد به از حلوای نسیه.».

ادبیات،نقد ادبی،زبان شناسی - ادبیات ایران - از مصائب معنا ...

www.behanbook.ir/...id/.../از-مصائب-معنا-(جستارهایی-در-فیلولوژی-،-زمان-و-شعر)
نویسنده : امیر کمالیاگرچه ظاهرا کتاب حاضر مجموعه ای از مقالات پراکنده به نظر می آید اما تلاش برای ... از مصائب معنا (جستارهایی در فیلولوژی ، زمان و شعر) ... کرد و در ژنتیک آنها دست برد که شعر فارسی و نیز فتیشیسم استعاری زبان فارسی در بستر آن ...

نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران - اخبار: به ادبیات فارسی در ...

www.tibf.ir/news/573701812600001c3d4759b9
۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۵ ه‍.ش. - به قول سمیعی گیلانی ادبیات معاصر از لحاظ غنایی که به زبان فارسی بخشید باید به آن توجه شود. ... در همان کتاب شاملو و عالم معنا اشاره کرده‌ام. حال اگر ... ادبیات ما در دو حوزه بسیار ضعیف است یکی نقد ادبی و دیگری ادبیات تطبیقی.

Ferheng-i Şuuri - جلد 1 - یافته‌های کتاب‌های Google

https://books.google.com/books?id=l25QAAAAcAAJ
1742
... با چای ن مشهور قرمزی نسخه در بشور به امجنه ستکرقیوب قهوه گی امجرارغابت هاشمدردیار ... خاف لقب ۴ زلب نقشی بستند لث خالی ادب ت: چک ق شکاف فارسی مشدده ایله بروع ... شرفنامه با چندین نقد دیالث اولور وبر قاج معناسندده کاور لغت اوللثابک معنا ...

۷ نکته که باید درباره آریایی قهرمان و عرب سوسمار‌خور بدانید | ...

meidaan.com/archive/7998
۷ اردیبهشت ۱۳۹۴ ه‍.ش. - ﭼﺮﺍ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﻭ ﺍﺩﺑﯿﺎﺕ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻧﺎﻣﯽ ﺍﺯ ﮐﻮﺭﻭﺵ ﻧﯿﺴﺖ ﺳﻌﺪﯼ ﺣﺎﻓﻆ ﻭ ﺩﯾﮕﺮ ﺷﻌﺮﺍ ﻧﺎﻣﯽ ﺍﺯ ﮐﻮﺭﻭﺵ ﮐﺒﯿﺮ ﻧﺒﺮﺩﻥ؟ ...... شما یک خائن به تمام معنا به زبان فارسی و شاید یک احمق دیوانه هستید، شاید هم هر ...... تورات و فتح بابل توسط کوروش بزرگ (نقد مرادی غیاث ابادی): ...

اشعار و متون ادبی زیبا - نسخه قابل چاپ - تالار کافه کلاسیک

cafeclassic5.ir/printthread.php?tid=80
۲۳ آبان ۱۳۸۹ ه‍.ش. - جامی و بتی و بربطی بر لب کشت, این هر سه مرا نقد و ترا نسیه بهشت .... خب ، چندی پیش روز حافظ بود و بهجاست ، با شعری از استاد غزل پارسی ، یادی از شیخ شیراز کنیم: کس چو حافظ ...... خواهر كوچكم از من پرسید:پنج وارونه چه معنادارد؟

اهمیت جاحظ و دیدگاه های او در نقد و ادب اسلامی- ایرانی - پایگاه ...

www.noormags.ir/view/fa/.../اهمیت-جاحظ-و-دیدگاه-های-او-در-نقد-و-ادب-اسلامی--ایرانی
مهدی محبتی ; مجله: پژوهش زبان و ادبیات فارسی ; زمستان 1383 - شماره 3 ;

تفاوت health wellness به زبان فارسی| ویکی پدیا فارسی - ...

archive2016.wikipediafa.ir/list/تفاوت+health+wellness+به+زبان+فارسی.html
نقد ادبی (بررسی رویکردهای ساختارگرایی، پساساختارگرایی، نقد نو و..) · نقش زبان و ادب ... زبان فارسي به عنوان یكی از شاخه‌های علوم انسانی دارای جایگاهی خاص در آموزش و پرورش عالی است. شرط اول ..... 2- در نزد پیشینیان «ادب» به چه معنا بود؟ ادیب بهچه ...

ایران فرهنگ - کتاب ها -نقد ادبی | کتاب از معنا تا صورت (طبقه ...

www.iranfarhang.com/books.aspx?GID=145&PID=2&BID=9257
تعلق و تماشا: منتخب نقدهای ادبی، گزارش ها، مصاحبه ها و . ... نقد و بررسی متون تاریخی به زبان فارسی با شناختی از تاریخ ها و تاریخ نگاران ایران و گزینش و شرح نمونه ...

صدانت • صدای اندیشه

3danet.ir/
صدانت مرجعی است مستقل برای دسترسی آسان به مطالب و سخنرانی‌ های اندیشمندان معاصر از جمله ... درس‌گفتارهای عدالت، مایکل سندل ، دانشگاه هاروارد با زیرنویس فارسی ... یا عدم زندگی پس از مرگ و مرگ هراسی همواره در ادبیات و فلسفه و روانشناسی مورد توجه متفکران ... اصلاً برای ما معنا ندارد بگویند سه روز درد بکش و بعد پیش پزشک برو.

مجله اینترنتی«الف یا» رونمایی شد - فناوری فرهنگی

fanafar.ir/12022-2/
۶ ساعت پیش - به گزارش فناوری فرهنگی، مراسم رونمایی از مجله اینترنتی «الف یا» پیش از ... و مدیر موسسه شهرستان ادب نیز این مراسم در سخنانی عنوان کرد: زبان فارسی ... در واقع در حوزه نقد و تحلیل و معنا بسیار کم‌کاریم و دستمان بسیار خالی است.

هنر، زیبایی و حقیقت

abp-kids.com/fa.php/page,16912A41986.html?PHPSESSID...
هنرمندان مسلمان وظیفۀ خود را عبور از ظاهر به باطن و از صورت به معنا می دانند. .... هنرمند ایرانی اسلامی نیز اگر دخل و تصرف می کند، به این منظور است که آن را ساده کند و ... ولی تأویل هنری و ادبی از متن واحد، توسط افراد مختلف، چنین یکسان و هم سنخ ... که در نقد هرمنوتیک، نقاد با حذف مؤلف یا صاحب اثر، به خود اجازة نقد و تأویل کاملاً آزاد می دهد.

[PDF]دریافت فایل

www.iranculture.org/UserFiles/Rahbord/Issue_Rahbord_Farhang_No12-13.pdf
۳ بهمن ۱۳۵۲ ه‍.ش. - فهرست منابع )فارسي يا غيرفارسي( در پايان مقاله به. ترتيب الفبايي .... به كار رفته است: دانش، ادب، خرد، تعليم و تربيت، بزرگي و سنجيدگي، از جمله آنهاست. شاخ. درختي را كه در ... اين رو انسان بالفرهنگ و فرهنگ بالانسان بي معناست. ... نقد خلطِ شايع ميان معاني لغوي فرهنگ با معناي مراد و مورد بحث در فلسفه فرهنگ.

عطنا

www.atnanews.ir/
مدتی پیش بود که سخن از مسابقه کتاب‌خوانی برنامه خندوانه با جایزه میلیاردی به گوش ... اکران و نقد و بررسی «سیانور» با حضور خانیکی و غلامرضاکاشی ... نظریۀ خود گفت: نظریۀ تبخیر انتظار معنا سعی دارد که نظریۀ دریافت را به چالش بکشد و برای ... معاونت فرهنگی اجتماعی دانشگاه علامه در دانشکده زبان و ادبیات فارسی برگزار شد.

بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها - دانشگاه آزاد اسلامی واحد ...

www.iauctb.ac.ir/fa/thesis/
۳۰ مهر ۱۳۹۳ ه‍.ش. - 25, نحوه پوشش خبری وب سایتهای فارسی شبکه های العربیه، صدای آمریکا و یورو ...... 302, تجربه معنا در آفرینش فضای معماری (طراحی باغ هنر تهران), سهیلا میرقاسمی ...... 1769, جایگاه شریف مرتضی (ره) در نقد ادبی در سده ی پنجم هجری ...

انواع صنعت در ادبيات فارسى با تعريف+عکس - مجله ...

www.ganjit.ir › سرگرمی و تفریح
( بعضی از اصطلاحان ادبی ) ۱-بیت : در لغت، به معنی خانه است و در این معنی جمع مکسر آن « بیوت » است، اما در ادبیات ،نام یک ... نقل و سپس تحلیل و نقد میشود؛ و سپس با بهرهگیری از دانش زبانشناسی، ... ایهام یکی از مهمترین صنایع معنوی بدیع در ادبیات فارسیو ... میگوید که «لفظ مفرد» باید دو معنا داشته باشد که هر دو معنای حقیقیاند،

نسخه ی جدیدی از شاهکار اورسن ولز | خبر فارسی

khabarfarsi.com/u/28239700
وب سایت فیلم نیوز: به بهانه ی هفتادوپنجمین سال نمایش ، امروز نسخه ی ترمیم .... گرچه هنوز کتاب های چاپی از معنا نیفتاده، اما امکان های تازه ای به روی ما گشوده شده است. .... تصریح کرد: رشته هایی به نام رشته نقد ادبی و نقد هنری را به مسابقات فرهنگی و ...

الف - مثلث شوم

alef.ir/vdchzknk-23nzkd.tft2.html?41txt
۱۲ ساعت پیش - ناباکوف از این رمان به عنوان یکی از سرزنده ترین و چموش ترین رمانهای خود یاد کرده که ... ناباکوف که به تازگی با ترجمه رضا رضایی و به همت نشر ثالث به فارسی منتشر ... بزرگ محسوب می شود و از این منظر اثری در خور نقد و بررسی ست. ... ندارد، زنجیره معنا ها و ارزش ها در تناسب با ذهنیت و جهان‌بینی ادبیات مدرن غرب است.

خبرگزاری رسا:کتاب خاطرات اربعین همزمان با گردهمایی عظیم ...

www.rasanews.ir/detail/News/461651/52
۲۱ ساعت پیش - کتاب خاطرات اربعین همزمان با گردهمایی عظیم اربعین به چاپ می‌رسد ... آن تجربه‌های پر معنا این را برای خود تبدیل به تصمیم و برنامه اجرایی در انتشارت مجنون کنم؛ چرا که در مسیر پیاده‌روی صحنه‌هایی در ... زائران ایرانی اربعین حداکثر سه روز در کربلا مستقر شوند ... کتاب تحلیل ادبی نهج البلاغه و صحیفه سجادیه نقد شد.

نوشته های خواندنی - کیانا وحدتی

www.kianavahdati.com/forum.aspx?id=-2147483646&showall=yes
۱۳ مهر ۱۳۸۷ ه‍.ش. - عدم وابستگی در روابط خانوادگی بدان معناست که شما فضایی را در محیط ..... ورود به دانشکده ادبیات مشهد و ترجمه کتاب ابوذر ‌غفاری ...... واکنش گستردهٔی در مطبوعات فارسی زبان داخل و خارج کشور داشت و مقالات زیادی در نقد سخنران شاملو ...

«من بچه قرآنی‌ام»؛ از ایده تا عمل – خبرگزاری کودک پرس

www.koodakpress.ir/12439/من-بچه-قرآنی‌ام؛-از-ایده-تا-عمل/
۱ ساعت پیش - گروه فعالیت‌های قرآنی: کتاب شعر کودک «من بچه قرآنی‌ام»، تألیف مهدی ... اشاره به پیشینه ادبی خود گفت: رشته تحصیلی بنده در دبیرستان ادبیات فارسی بود، ... این مربی قرآنی تأکید کرد: البته این شعر گفتن به این معنا نیست که بنده در ... وی در بخشی از سخنان خود نقد منصفانه و به دور از حاشیه را مفید خواند و اظهار ...

پرداخت ادبی به اربعین؛ انحصارشکنی از قالب مدح و منقبت در ...

www.iqna.ir/.../پرداخت-ادبی-به-اربعین-انحصارشکنی-از-قالب-مدح-و-منقبت-در-ادبیا...
۶ ساعت پیش - گروه ادب: هر زمان که صحبت از ادبیات عاشورایی به میان می‌آید، فوراً اذهان ... فارسی العریبة English Français Türkçe ... پرداخت ادبی به اربعین؛ انحصارشکنی از قالب مدح و منقبت در ادبیات عاشورایی ... حرفه‌ای از تئاتر دینی حرفه‌ای/ آینده پرمخاطره «خمسه» با نقد مغرضانه ... موسیقی مذهبی بیش از فرم بر معنا تکیه دارد.

خراسان | شماره :19403 | تاریخ 1395/8/26

khorasannews.com/?nid=19403&pid=2&type=0
۱۵ ساعت پیش - ادب و هنر. 7. اخبار. 2 · 15. اجتماعی. 9. دانش و فناوری. 11. حوادث. 13. تاریخ. 12. خراسان قدیم. 10. سینما. 6. اقتصاد مقاومتی. 5. ویژه ها. سرمقاله · یادداشت ...

باید مجموعه‌ای با عنوان «حریات»منتشر کنیم - آرتنا

www.artna.org/fa/news/view/49151
صد و چهارمین نشست «دگرخند» با موضوع شعر آیینی با نگاهی به آثار و اشعار ... در ابتدای این نشست، امیری اسفندقه پیرامون شعرآیینی در ادبیات فارسی گفت: ما از ... آیین بیش از 70 تا 80 معنا اختصاص داده شده است اما ادبیات آیینی امروز نهایتا دو تا ... با نقدرولان بارت به اشعار حافظ و شاعران دیگر نگاه شود که نقد روزگار و کمال کار ...

ادبیات فارسی - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

https://fa.wikipedia.org/wiki/ادبیات_فارسی
ادبیّات فارسی یا ادبیات پارسی به ادبیاتی گفته می‌شود که به زبان فارسی نوشته شده باشد. ادبیات فارسی تاریخی هزار و صد ساله دارد. شعر فارسی و نثر فارسی دو ...
۱ ادبیات ایران پیش از اسلام · ‏۲ تاریخ ادبیات کلاسیک ایران · ‏۳ انواع ادبی

تاریخ ادبیات فارسی - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

https://fa.wikipedia.org/wiki/تاریخ_ادبیات_فارسی
تاریخ ادبیات فارسی یا تاریخ ادبیات پارسی به بررسی تاریخی و جریان‌شناسی ادبیات زبان فارسی می‌پردازد. ادبیات فارسی پس از اسلام تاریخی هزار و صد ساله دارد.

ادبیات پارسی معاصر

contemporarylit.ihcs.ac.ir/
توجه :* با توجه به مشکل پیش آمده در سیستم لطفا با ایمیلی غیر از yahoo ثبت نام فرمایید و اگر ثبت نام کرده ایید ایمیل خود را تغییر دهید. * خواهشمندیم جهت پی ...
ورود به سامانه · ‏درباره نشریه · ‏راهنمای نویسندگان · ‏تماس با ما

5-اعضا هیات تحریریه - ادبیات پارسی معاصر - پژوهشگاه علوم ...

contemporarylit.ihcs.ac.ir/journal/about
نشریه ادبیات پارسی معاصر از بهار و تابستان سال 90 و با هدف ارائه دستاوردهای تحقیقاتی و پژوهشی بدیع در حوزه ادبیات معاصر فارسی در پژوهشگاه علوم انسانی و ...

magiran.com: مجله ادبيات پارسي معاصر،

www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=6714
مجله ادبيات پارسي معاصر. ISSN 2383-0549 فصلنامه ... قدرت و ژانرهاي ادبي (نگاهي تبارشناسانه به پيدايش داستان هاي جنايي/ كارآگاهي در دوره معاصر) عيسي امن خاني ...

ادبیات پارسی معاصر - پایگاه مجلات تخصصی نور

www.noormags.ir/view/fa/magazine/1030/ادبیات-پارسی-معاصر
۶ آذر ۱۳۹۱ ه‍.ش. - مجله ادبیات پارسی معاصر وابسته به پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

زبان و ادبیات فارسی

aryaadib.blogfa.com/
١٣١- آیا می‌دانستید که برخی از بزرگان ادب فارسی و تاریخ ایران گوربه‌گور شده‌اند؟ ١٣٠- آیا می‌دانستید که شعر معروف فردوسی: «توانا بود هر که دانا بود ز دانش دل پیر ...

SID.ir | ادبيات پارسي معاصر

fa.journals.sid.ir/JournalList.aspx?ID=6256
عنوان نشريه: ادبيات پارسي معاصر. درجه علمی: علمی پژوهشی. زبان اصلی: فارسی. زبان دوم: انگلیسی. صاحب امتياز: پژوهشكده علوم انساني و مطالعات فرهنگي. مديرمسئول ...

سایت ادبیات ایران

www.ktab.ir/
مرکز تخصصی ادبیات و زبان فارسی، معرفی بزرگان ادبیات ایران، تالار گفتگوی ادبیات، سبک های ادبی، نویسندگان، شعرا و فیلسوفان، آموزش ادبیات، شعر، داستان، ...

پرتال جامع علوم انسانی - مجلات - ادبیات پارسی معاصر

www.ensani.ir/fa/mags/ad-adpm/magazines.aspx
ادبیات (107 عنوان). ادب پژوهی · ادب و زبان · ادبستان فرهنگ و هنر · ادبیات پارسی معاصر · ادبیات پایداری · ادبیات تطبیقی · ادبیاتداستانی ...... ادبیات پارسی معاصر ...

فرهنگستان زبان و ادب فارسی

www.persianacademy.ir/
دوشنبه، بیست‌وچهارم آبان‌ماه ۱۳۹۵، شصت‌ودومین نشست ماهانۀ فرهنگستان زبان و ادب فارسی برگزار شد. در این نشست دکتر سعید رضوانی، پژوهشگر گروه ادبیات معاصر ...

ادبیات پارسی

www.mahineparsi.blogfa.com/
ادبیات پارسی - علمی و ادبی و آموزشی - ادبیات پارسی.

ادبیات فارسی

dorjesokhan.mihanblog.com/
ادبیات فارسی - گروه ادبیات - گروههای آموزشی بوستان و گلستان ، ارایه ها ، اشعار ، اصطلاحات ادبی، نثر ، سجع ، نویسندگان بزرگ ، شاعران بزرگ.

ادبیات پارسی

adabiyat-ir.mihanblog.com/
ادبیات پارسی - ما در راستای افزایش اطلاعات فرهنگی ادبی شما بیننده عزیز این وبلاگ را راه اندازی کردیم ما را از نظرات خود محروم نفرمایید - ادبیات پارسی.

ادبیات پارسی معاصر - سامانه ارزیابی نشریات علمی

journals.msrt.ir/?view=834
عنوان نشریه, ادبیات پارسی معاصر. آدرس وب سایت نشریه ... موضوع, علوم انسانی / ادبیات و زبان ها. عنوان کوتاه نشریه . کد نشریه. دوره انتشار, فصلنامه. رتبه, علمی ...

تصاویر برای ادبیات پارسی

نتیجه تصویری برای ادبیات پارسی
نتیجه تصویری برای ادبیات پارسی
نتیجه تصویری برای ادبیات پارسی
نتیجه تصویری برای ادبیات پارسی
نتیجه تصویری برای ادبیات پارسی
نتیجه تصویری برای ادبیات پارسی
تصاویر بیشتر برای ادبیات پارسیگزارش تصاویر

تأثیر زبان و ادبیات فارسی در جهان - بنیاد سعدی

www.saadifoundation.ir/fa/contents/about.../تأثیر.زبان.و.ادبیات.فارسی.در.جهان.html
تأثیر زبان و ادبیات فارسی در جهان. زبان شیرین و دیرین فارسی چه در قالب فارسی باستان و کتیبه ها و سنگ نوشته های خط میخی و چه در قالب فارسی میانه و سنگ ...

2nd International Conference on Oriental Studies , Iranian ...

adabiatfarsi.com/ترجمه این صفحه
The international conference of Orientalism, history and Persian literature- Saadis commemoration on 26 .... همایش بین المللی شرق شناسی، تاریخ و ادبیات پارسی ...

ادب فارسی

https://jpl.ut.ac.ir/
ادب فارسی (JPL) ... در مجله ادب فارسی، پژوههشای مربوط به حوزه زبان و ادبیات فارسی به چاپ میرسد. شماره جاری: دوره 5، شماره 2، زمستان 1394، صفحه 1-186 XML ...

برچسب ها - ادبیات پارسی - سایت خبری تحلیلی تابناك ...

https://www.tabnak.ir/fa/tag/1/ادبیات%20پارسی
بین شعرای بزرگ پارسی تنها این شخصیت را داریم که... مردمان کرد وجود دارد و همچنین آشنایی ام با ادبیات... ایران از زمان کودکی سبب شده است تا با ادبیات... پارسی ...

شهر مجازی زبان و ادب فارسی

farsicity.ir/
آموزش آرایه های ادبیآموزش انواع ادبیآموزش تاریخ ادبیات فارسیآموزش دستور فارسیادبیات عرفانیعرفانتجلی عرفان در ادب ... مدرسه زبان فارسی. آموزش زبان فارسی ...

همایش بین المللی شرق شناسی، تاریخ و ادبیات پارسی | ...

shirazu.ac.ir/fa/node/2103
همایش بین المللی شرق شناسی، تاریخ و ادبیات پارسی. International Conference Oriental Studies, Persian Literature and History. درباره همایش. همایش بین المللی ...

دانشکده علوم انسانی دانشگاه سمنان - زبان و ادبیات پارسی

human.semnan.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=25&pageid=3719
گروه زبان و ادبیات پارسی در سال 1380 تأسیس شد و اکنون در سه دوره کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری دانشجو می پذیرد مقطع کارشناسی این رشته به دو صورت ...

خبرگزاری تسنیم - جزئیات همایش بین المللی شرق شناسی، ...

www.tasnimnews.com/.../جزئیات-همایش-بین-المللی-شرق-شناسی-تاریخ-و-ادبیات-پا...
دکتر نورعلی نورزاد دبیر علمی همایش بین المللی شرق شناسی، تاریخ و ادبیات پارسی و از اساتید حوزۀ ادبیات فارسی در آسیای میانه، در گفتگو با خبرنگار فرهنگی ...

گروه ادبیات پارسی دانشگاه آزاد دزفول

www.adabiyatdezful.blogfa.com/
گروه ادبیات پارسی دانشگاه آزاد دزفول - اشعار . مقالات . اخبار فرهنگی ادبی دانشجویان زبان و ادبیات پارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول - گروه ادبیات پارسی دانشگاه ...

همایش بین المللی همایش بین المللی شرق شناسی، تاریخ و ...

www.bahamayesh.com/cnf/2399/
همایش بین المللی همایش بین المللی شرق شناسی، تاریخ و ادبیات پارسی. برگزارکننده : با همکاری مشترک دانشگاه دولتی ایروان ارمنستان، دانشگاه دولتی خجند ...

برگزاری همایش بین‌المللی شرق‌شناسی، تاریخ و ادبیات ...

shomanews.com/fa/.../برگزاری-همایش-بین‌المللی-شرق‌شناسی-تاریخ-و-ادبیات-پارس...
همایش بین‌المللی شرق‌شناسی، تاریخ و ادبیات پارسی ششم خردادماه در محل دانشگاه دولتی ایروان در کشور ارمنستان برگزار می‌شود.

ادبیات پارسی - واج چیست؟ ( ویکی پدیا )

parslit.blogfa.com/post-32.aspx
واج در زبان‌شناسی کوچک‌ترین جزء مشخص کلام است که جایگزینی آن با جزئی دیگر تفاوت معنایی ایجاد می‌کند. واج‌ها کوچک‌ترین واحدهای آوایی مستقلی هستند که به کمک ...

برگزاری همایش بین‌المللی شرق‌شناسی، تاریخ و ادبیات ...

www.isna.ir/news/.../برگزاری-همایش-بین-المللی-شرق-شناسی-تاریخ-و-ادبیات-پارس...
۲۸ فروردین ۱۳۹۵ ه‍.ش. - همایش بین‌المللی شرق‌شناسی، تاریخ و ادبیات پارسی ششم خردادماه در محل دانشگاه دولتی ایروان در کشور ارمنستان برگزار می‌شود. به گزارش ایسنا، بنا ...

ادبیات پارسی در روزگار ایلخانان - مهمترین اخبار ایران و جهان

vista.ir/article/225874/ادبیات-پارسی-در-روزگار-ایلخانان
بر اساس آنچه از منابع تاریخی بر می آید ، در روزگار ایلخانی زبان پارسی با وجود آنکه اکثر دربارهای حامی زبان و ادب پارسی به هنگام ورود خونبار مغولان برچیده شده بودند ...

دانلود کتاب مزدیسنا و تأثیر آن در ادبیات فارسی - کتابناک

ketabnak.com › ادبیات › کتب و مقالات تحلیلی و پژوهشی › پیرامون شعر و ادبیات
۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۴ ه‍.ش. - مزدیسنا و تأثیر آن در ادبیات فارسی. نویسنده: محمد معین. این کتاب پیشتر با کیفیت نه چندان مطلوب در سایت قرار گرفته بود حق تکثیر: چاپخانۀ ...

همایش بین‌المللی، تاریخ و ادبیات پارسی

library.aqr.ir/portal/home/?news/721381/721403/928159/همایش...و-ادبیات-پارسی
۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۵ ه‍.ش. - همایش بین‌المللی «شرق‌شناسی، تاریخ و ادبیات پارسی» در تاریخ 6 خرداد 1395 با همکاری مشترک دانشگاه دولتی ایروان ارمنستان، دانشگاه دولتی خجند ...

* پارتمان ادبیات پارسی

www.highschool1afshar1.ir/pages/EdiucationalDepartment.aspx?eduDpt=40005
در حال بارگذاری... * پارتمان ادبیات پارسی. معرفی; پیوندها; تماس با ما; جدیدترین مطالب; گالری تصاویر; پرسش و پاسخ. جدیدترین مطالب ... عنوان, آمار, آخرین پاسخ ...

همایش بین‌المللی «شرق‌شناسی، تاریخ و ادبیات پارسی» ...

www.mehrnews.com/.../همایش-بین-المللی-شرق-شناسی-تاریخ-و-ادبیات-پارسی-بر...
۲۹ فروردین ۱۳۹۵ ه‍.ش. - همایش بین‌المللی «شرق‌شناسی، تاریخ و ادبیات پارسی» با همکاری مشترک مراکز علمی و دانشگاه‌هایی از ارمنستان، تاجیکستان، گرجستان، سوئد، آلمان، ...

مقاله گیاهان دارویی و طب سنتی در ادبیات پارسی - سیویلیکا

www.civilica.com/Paper-MPSA02-MPSA02_482=گیاهان-دارویی-و-طب-سنتی-در-ادبی...
مقاله گیاهان دارویی و طب سنتی در ادبیات پارسی, در دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار (Second National Conference on Medicinal Plants and ...

کتابخانه-الکترونیک-|-دیگر-آثار-ادبیات-پارسی - بنیاد ...

www.bonyad-neyshaboor.ir/.../کتابخانه(گنج-نپشت)-%7C-کتابخانه-الکترونیک-...
... داستان هاي پزشكي; واژه نامه راجي; زادروز درد; واژه هاي مازندراني و ريشه هاي باستاني آنها. کتابخانه(گنج نپشت) | کتابخانه الکترونیک | دیگر آثار ادبیات پارسی. تست.

همایش بین المللی شرق شناسی، تاریخ و ادبیات پارسی – ...

memarnews.com/همایش-بین-المللی-شرق-شناسی،-تاریخ-و-ادب/
همایش بین المللی شرق شناسی، تاریخ و ادبیات پارسی در تارخ 26 ماه می 2016 میلادی با همکاری مشترک دانشگاه دولتی ایروان ارمنستان، دانشگاه دولتی خجند ...

برچسب ها - سالروز شعر و ادبیات پارسی - خبرگزاری میزان

www.mizanonline.ir/fa/tag/1/سالروز%20شعر%20و%20ادبیات%20پارسی
برچسب: سالروز شعر و ادبیات پارسی. به مناسبت روز شعر و ادب پارسی"شهریار"؛. غم غریبی و غربت چو بر نمی‌تابم / روم به شهر خود و شهریار خود باشم. شهریار فرزند آقا ...

دو فصلنامه علمی تخصصی «ادبیات پارسی معاصر» منتشر ...

www.iranboom.ir › کتاب‌شناخت › مجله
۱۲ مرداد ۱۳۹۰ ه‍.ش. - نخستین دو فصلنامه علمی تخصصی «ادبیات پارسی معاصر» توسط پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی منتشر شد. دکتر حمیدرضا آیت اللهی مدیر ...

تن‌کامگی (اروتیسم) در ادبیات پارسی - رخسار صبح-رخسار زبان

rokhsaresobh.persianblog.ir/post/16/
تن کامگی در ادبیات. در میان منابع فارسی، کار جدی پژوهشی در باره ی اروتیسم کم تر انجام شده، دکتر سیروس شمیسا که کتاب" شاهد بازی" را نوشته است و دکتر جلال ...

بازخوانی زبان حال در عرفان و ادبیات پارسی اثر دکتر ...

www.cgie.org.ir/fa/news/141436
۲۰ شهریور ۱۳۹۵ ه‍.ش. - بازخوانی زبان حال در عرفان و ادبیات پارسی اثر دکتر نصرالله ... به دست آورد اما رفته رفته با پژوهش و جست و جو در متون و آثار ادبی و کشف جنبه های ...

ادبیات پارسی - آریا زمین

aryazamyn.com › ادبیات پارسی
با سلام و عرض ادب. سرانجام بخش ادبیات آریا زمین، پس از مدتها تاخیر، راه اندازی شد. در بخش ادبیات بنا داریم که با آثار کلاسیک ادبیایران و سایر کشورهای پارسی ...

انجمن شعر و ادب پارسی

www.sheroadab.ir/
انجمن شعر و ادب پارسی ... همچنین قالب های نوین شعر کلاسیک پارسی از جمله غزل نئوکلاسیک و ... مدیریت .... زبان پارسی دری (ویژه ی شعر و ادبیات در افغانستان) ...

احیای ادبیات پارسی ایران Profiles | Facebook

https://www.facebook.com/public/احیای-ادبیات-پارسی-ایران
View the profiles of people named احیای ادبیات پارسی ایران . Join Facebook to connect with احیای ادبیات پارسیایران and others you may know. Facebook...

همایش بین المللی شرق شناسی، تاریخ و ادبیات پارسی - 06 ...

conferencealert.ir/events/adabiatfarsi_com
همایش بین المللی شرق شناسی، تاریخ و ادبیات پارسی در تارخ ۲۶ ماه می ۲۰۱۶ میلادی با همکاری مشترک دانشگاه دولتی ایروان ارمنستان، دانشگاه دولتی خجند تاجیکستان، ...

فراخوان مقاله دوفصلنـامه علمـی تخصصی ادبیـات پـارسی ...

www.hamhameh.org › علمی-دانشگاهی › فراخوان های علمی پژوهشی
۳ بهمن ۱۳۹۲ ه‍.ش. - پژوهشکده ادبیات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، دوفصلنامه ادبیات پارسی معاصر را با هدف ارائه دستاوردهای تحقیقاتی بدیع در زمینه ...

همایش بین المللی شرق شناسی، تاریخ و ادبیات پارسی | ...

allconferences.ir/.../همایش%20بین%20المللی%20شرق%20شناسی،%20تاریخ%20و%...
ادبیات فارسی تاریخ و تمدن تاریخ ادیان و مذاهب فلسفه و کلام حقوق تعلیم و تربیت زبان شناسی علوم سیاسی ارتباطات فرهنگی هنر و معماری باستان شناسی ...

فراخوان همایش بین المللی شرق شناسی، تاریخ و ادبیات ...

https://www.conference.ac/.../فراخوان-همایش-بین-المللی-شرق-شناسی،-تاریخ-و-ادبیا...
فراخوان همایش بین المللی شرق شناسی، تاریخ و ادبیات پارسی - خرداد 95،دانشگاه. برگزار كنندگان: با همکاری مشترک دانشگاه دولتی ایروان ارمنستان، دانشگاه دولتی ...

درگذشت دکتر "عبدالحسین زرین کوب" استاد بنام ادبیات ...

www.mefda.ir/.../درگذشت-دکتر-عبدالحسین-زرین-کوب-استاد-بنام-ادبیات-پارسی-۱...
۲۴ شهریور ۱۳۹۵ ه‍.ش. - دکتر عبدالحسین زرین کوب، پژوهشگر برجسته ادبیات و تاریخ، در سال ۱۳۰۱ ش در بروجرد به دنیا آمد.

پیام آفتاب - بهار، طبیعت و نوروز از کلام اسطوره‌های بزرگ ...

www.payam-aftab.com/.../بهار-طبیعت-نوروز-کلام-اسطوره-های-بزرگ-ادبیات-پارسی-...
{بجا خواهد بود که در این خجسته بهار و نوروز، یادی اسطوره‌های بزرگ خراسان زمین (افغانستان کنونی) و ادبیات پارسی دری راپاس بداریم} (صباح) نوروز در متون کهن ادبیات ...

معنا و کاربرد واژه ی ترک در ادبیات پارسی - تاریخ ایران و هم ...

ariapars.persianblog.ir/post/76/
معنا و کاربرد واژه‌ی ترک در ادبیات فارسی. کورش محسنی. «در اشعـار پیشینیـان از اوایـل قرن چهـارم گرفتـه تا دوره‌ی حـافـظ و حتا تا زمـانـی نزدیک به قـرن حاضـر، واژه‌ی ...

روزنامه ابتکار - برگزاری همایش بین المللی ادبیات پارسی در ...

ebtekarnews.com/index.php?newsid=38804
همایش بین‌المللی شرق‌شناسی، تاریخ و ادبیات پارسی ششم خردادماه امسال باحمایت علمی بنیاد سعدی ایران در دانشگاه دولتی ایروان ارمنستان برگزار می شود. به گزارش ...

دانلود کتاب‌های ادبیات پارسی - کتابراه

https://www.ketabrah.ir/کتاب‌های-ادبیات-پارسی/books
کتاب‌های الکترونیکی ادبیات پارسی با داستان های نقالی، حماسه ای، مذهبی، عاشقانه، داستان های پارسی کوتاه و...

شیراز در ادبیات پارسی - مهرمیهن

www.mehremihan.ir/researches/691-شیراز-در-ادبیات-پارسی.html
در افسانه ها آمده است که شیراز فرزند تهمورس (از پادشاهان سلسله پیشدادیان) شهر شیراز را تأسیس کرد و نام خود را بدان بخشید. به روایتی دیگر، نام این دیار، "شهرراز" ...

سیر تحول نثر پارسی، «گفتار هفتم» روابط متقابل زبان و ...

www.chouk.ir › بانک مقالات ادبی
در بخش اول گفته شد که در بررسی سیر تحول نثر فارسی، نمی‌توان تاثیر و تاثر زبان و ادبیات پارسی و زبان و ادبیات عرب را با يکدیگر نادیده گرفت، چراکه این ...

ادبیات پارسی - کتاب ماهان

mahanketab.com/index.php?route=product/category&path=70_63
مقدمه‌ي نويسنده تهران سال 1393 خورشيدي 2014 ميلادي در عصري که به عصر ارتباطات و تعاملات مشهور ا.. 9,000تومان قیمت بدون مالیات: 9,000تومان. افزودن به لیست ...

ادبیات پارسی | دردی‌کش

www.dordikesh.com/category/ادبيات-پارسی/
نگاشته‌شده در تاریخ ۲ فروردین ۱۳۹۲ در ادبيات پارسی, دین و مذهب, روحيات و ... نگاشته‌شده در تاریخ ۱۳ فروردین ۱۳۸۸ در ادبيات پارسی, سياسی, طنز و طرب | ۰ دیدگاه ...

دانلود شاهكارهای ادبيات پارسی | دانلود كتاب | پرتال جامع كتاب ...

historybook.ir/library/persian-literature/
دانلود شاهكارهای ادبيات پارسی و آثار شعرا و سخن‌سرايان پارسی‌گو و مفاخر ادبيات ايران مثل حافظ و سعدی و مولوی و خيام و عطار و هدايت و ...

دوفصلنامه زبان و ادبیات فارسی

jpll.khu.ac.ir/
زبان و ادبیات فارسی Scientific Journals Management System.

ادبيات پارسي و اندرزگويي - راسخون

rasekhoon.net › ... › شعر و ادب › سایر مقالات › ادبيات پارسي و اندرزگويي
در اشعار سخنوران عاليقدر ادب پارسي واژه و مفهوم «پند» جايگاه و مصداقي بسيار والا و عميق داشته است. چنانچه در هيچ ديواني نمي‌توان نظر كرد و اين مهم را مشاهده نكرد.

همایش بین المللی شرق شناسی، تاریخ و ادبیات پارسی - قدس ...

qudsonline.ir/news/351759/همایش-بین-المللی-شرق-شناسی-تاریخ-و-ادبیات-پارسی
۱ اسفند ۱۳۹۴ ه‍.ش. - قدس انلاین_مصطفی لعل شاطری: همایش بین المللی شرق شناسی، تاریخ و ادبیات پارسی (International Conference Oriental Studies, Persian ...

همایش بین المللی شرق شناسی، تاریخ و ادبیات پارسی | Simin ...

https://www.linkedin.com/.../همایش-بین-المللی-شرق-شناسی-تاریخ-و-ادبیات-پارسی-si...
۴ اسفند ۱۳۹۴ ه‍.ش. - همایش بین المللی شرق شناسی، تاریخ و ادبیات پارسی در تارخ 26 ماه می 2016 میلادی با همکاری مشترک دانشگاه دولتی ایروان ارمنستان، دانشگاه دولتی ...

ادبیات پارسی Archives - مسعود بُربُر

www.masoudborbor.com/wp/category/words/ادبیات-پارسی/
حکایات ادب فارسی بویژه در کتبی همچون جامع الحکایات سرشار از ایماژ و تصویرسازی های بکر و ویژگی های سینمایی است تا به آن حد که گاه خواننده آشنا به شگردهای ...

شعر و ادبیات پارسی by ایران زمین - noreply@tripira.com on ...

https://itunes.apple.com/us/podcast/sh-r-w-adbyat-parsy/id961844416?mt=2
Download past episodes or subscribe to future episodes of شعر و ادبیات پارسی by ایران زمین - noreply@tripira.com for free.

رونمایی پوستر همایش بین‌المللی شرق‌شناسی، تاریخ و ادبیات ...

gamnews.ir/module/news/32783
۱۸ اسفند ۱۳۹۴ ه‍.ش. - رونمایی پوستر همایش بین‌المللی شرق‌شناسی، تاریخ و ادبیات پارسی. گام‌نیوز: در مراسمی با حضور دکتر محقق رییس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی ایران ...

مجنونی از اسکاندیناوی / بزرگداشت نویسنده‌ای که عاشق ...

www.khabaronline.ir/detail/387791/culture/literature
۹ آذر ۱۳۹۳ ه‍.ش. - اریک هرملین نویسنده‌ای است که شیفته و عشق ادبیات پارسی و عرفان ایرانی بود و آثاری چون منطق‌الطیر، تذکره الاولیا و بوستان سعدی را ترجمه کرد.

ادب فارسی ، صفحه اصلی

www.adabefarsi.ir/
سایت ادب فارسی وابسته به دفتر آفرینش های ادبی حوزه ی هنری کل کشور می باشد که در زمینه ی شعر و داستان به صورت تخصصی به فعالیت می پردازد.

کریاس: پایگاه و شبکه اجتماعی اشعار و شاعران ایرانی و ثبت شعر

keryas.ir/
تمامی حقوق مادی و معنوی برای سامانه برخط کریاس - پایگاه تخصصی ادبیات پارسی محفوظ می باشد - 1390 تا 1395 کریاس اثری از مجید مراتب است.

خلاقان فناوری شمال – گنجینه صوتی ادبیات پارسی

northitco.com/?post_type=portfolio&p=6140
دسترسی رایگان به بیش از هزاران محتوای صوتی از ادبیات غنی پارسی شامل آثار شاعران و مشاهیر پارسی زبان نظیر : حکیم ابوالقاسم فردوسی ، خواجه عبدالله انصاری ...

قالب شعر و ادبیات پارسی 004162736 - ایران نقش

m-qaleb.com/قالب-شعر-و-ادبیات-پارسی-004162736/
قالب ۰۰۴۱۶۲۷۳۶ برای کاربران رزبلاگ ،بلاگ اسکای و میهن بلاگ طراحی گردیده است. برای آزمایش و دریافت کد قالب بر روی لوگوی قالب کلیک کنید. قالب ویژه شعر و ...

ایرنا - سعدی مظهر کمال در سراسر ادبیات پارسی است

www8.irna.ir/fa/News/82041444/
۳۱ فروردین ۱۳۹۵ ه‍.ش. - شیراز- ایرنا- معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی استان فارس گفت: سعدی شیرازی مظهر کمال در سراسر ادبیات پارسی است و ممتازترین چهره شعر تعلیمی در ...

دوستداران ادبیات پارسی بیان تو که یه گروه توپ تلگرامِ | ...

gooshkon.ir/1395/05/دوستداران-ادبیات-پارسی/
۲۱ مرداد ۱۳۹۵ ه‍.ش. - سلام و درود خدمت دوستان گل یه محفل ادبیات پارسیِ که توش پر از افراد ادب دوست و اشعار زیبا,داستانهای زیبا,متن ادبی,صوت ادبی و.. است. اگه علاقه به ...

برگزاری همایش بین المللی شرق شناسی، تاریخ و ادبیات پارسی

www.ghatreh.com/news/.../برگزاری-همایش-بین-المللی-شرق-شناسی-تاریخ-ادبیات-پار...
۲۸ فروردین ۱۳۹۵ ه‍.ش. - همایش بین المللی شرق شناسی، تاریخ و ادبیات پارسی ششم خردادماه در محل دانشگاه دولتی ایروان در کشور ارمنستان برÚ.

بهشت پارچه ای هم از ادبیات پارسی الهام گرفت | سحر محمدعلی - ...

www.ghatreh.com/news/nn31676449/بهشت-پارچه-ادبیات-پارسی-الهام-گرفت
۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۵ ه‍.ش. - سحر محمدعلی رستم آبادی می گوید جایگاه بهشت و مراتبش نزد ادبیات پارسی چنان روحانیت و تقدسی دارد که می شود با طرا.

مجله علمی پژوهشی زبان و ادبیات فارسی - دانشگاه آزاد اسلامی ...

www.iausdj.ac.ir/farsi/Pages/default.aspx
English page. مجله علمی پژوهشی زبان و ادبیات فارسی از سال 1388 آغاز به کار نموده است.در ابتدا دارای درجه علمی تخصصی بوده و در بهار سال 1390 درجه آن به علمی ...

ادبیات پارسی | یارا کتاب

yaraketab.com/product-category/ادبیات/ادبیات-پارسی/
لیست علاقمندی ها · یارا کتاب · صفحه اصلی · فروشگاه · همکاران ما چه کسانی اند؟ دانشجویان و دانش آموزان · اساتید و معلمان · انتشارات · عمومی · همکاری باما · شرایط · راهنمای ...

همایش بین المللی شرق شناسی، تاریخ و ادبیات پارسی - Iconf

iconf.ir/conferences_info.php?confId=1943
همایش بین المللی شرق شناسی، تاریخ و ادبیات پارسی. تاریخ شروع : ۶ خرداد ۱۳۹۵; تاریخ خاتمه : ۶ خرداد ۱۳۹۵; مکان برگزاری : ارمنستان - دانشگاه دولتی ایروان ارمنستان ...

همایش بین المللی شرق شناسی، تاریخ و ادبیات پارسی | ...

allconferencealerts.ir/2751/همایش-بین-المللی-شرق-شناسی،-تاریخ-و-ادب/
۲ اسفند ۱۳۹۴ ه‍.ش. - ادبیات فارسی تاریخ و تمدن تاریخ ادیان و مذهب فلسفه و کلام حقوق تعلیم و تربیت زبان شناسی علوم سیاسی ارتباطات فرهنگی هنر و معماری باستان.

شریعتی و ادبیات پارسی | مجله اینترنتی سبزوارنگار

sabzevarnegar.com/page.php?id=8244&gid=19
۱۲ تیر ۱۳۹۵ ه‍.ش. - سبزوارنگار/شریعتی و ادبیات پارسی -1(گفتاری برای یک محقق ژاپنی) ... سید جلال سیدان: دکتر شریعتی رشته تحصیلی اش ادبیات بود، اما ...

گذری بر تاریخچه ادبیات کهن فارسی

www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=231448
۲۸ آذر ۱۳۹۱ ه‍.ش. - مقاله حاضر، پس از نگاهی گذرا به تاریخچه زبان و ادبیات فارسی از روزگاران کهن تا عصر حاضر، ادبیاتحماسی و اقسام حماسه، ادبیات غنایی و ساختار آن ...

نقش زبان و ادبیات پارسی

www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=201960
۷ فروردین ۱۳۹۱ ه‍.ش. - یکی از شاخص های ممتاز زبان وادبیات پارسی با سایر زبانهای زنده جهان ،در این است ، که متخصصین این زبان همگی ،عاشق وشیدای این زبان هستند ، و به ...

زبان پارسی - وبلاگ تاریخی و جغرافیایی " ارگ ایران "

ravid1.blogsky.com/61
زبان پارسی از قدیم ترین زبانها و از گروه زبان های ایرانی آریایی یا تحریف شده هندو ..... آنها همچنین در ادبیات پارسی، با استفاده از مصدر ها و قالب های عربی، کلماتی ...

Ganjnama - مجموعه آثار مولوی ... »

www.ganjnama.com/
بانک اشعار پارسی , مولانا (Rumi - Molana - molavi), حافظ (Hafiz - Hafez), سعدی (saadi - Sa'di) ُ, عطاد (Attar - Atar ) و...

دانلود تحقیق در مورد تاریخ ادبیات فارسی

tarikhadab-t.lel.ir/
۲۴ مرداد ۱۳۹۵ ه‍.ش. - دانلود مقاله تاریخ ادبیات فارسی ,دانلود پایان نامه تاریخ ادبیات فارسی ,دانلود جزوه تاریخ ادبیات فارسی ,دانلود پاورپوینت تاریخ ادبیات فارسی.

مبعث در آیینۀ ادبیات کهن پارسی > شهرستان ادب

shahrestanadab.com/Content/articleType/.../6344/مبعث-در-ایین-ادبیات-کهن-پارسی
۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۵ ه‍.ش. - مبعث در آیینۀ ادبیاتِ کهنِ پارسی. نداریم. چیزی به عنوانِ «مبعث در آیینۀادبیاتِ کهنِ پارسی» نداریم. ادبیاتکلاسیک ما اصلا مبعث را آینگی ...

اثر شاهنامه در زبان و ادبيات فارسي و روح و فكر ايراني

www.ichodoc.ir/p-a/CHANGED/153/html/153-134.htm
اثر شاهنامه شاهكار جاويدان و پر ارج سخن پرداز بزرگ ملي فردوسي در زبان و ادبيات پارسي و روح و فكر ايراني بحدي است كه اگر كتابها درباره آن پرداخته شود باز حق سخن ...

کتاب ۴ جلدی قرآن در ادبیات پارسی رونمایی شد - خبرگزاری ...

shabestan.ir/detail/News/552494
۳۰ خرداد ۱۳۹۵ ه‍.ش. - به خبرنگار سرویس قرآن و معارف خبرگزری شبستان از بیست و چهارمین دوره نمایشگاه قرآن کریم، کتاب 4 جلدی قرآن در ادبیات پارسی عصر امروز ...

Telegram: Contact @adabiyat

https://telegram.me/adabiyatترجمه این صفحه
Don't have Telegram yet? Try it now! If you have Telegram, you can view posts by @adabiyat right away. Open Channel. Don't have Telegram yet? Try it now:.

: تاریخ ادبیات - دانشنامه رشد

danesh.roshd.ir › فرهنگ › ادبیات
پیوستگیهای فرهنگی و ادبی دوره ساسانی با عصر اسلامی : زبان و ادبیات در ایران ... خط پهلوی که قسمت عمده ادبیات پارسی میانه بدان نوشته شده دارای اصلی آرامی (یکی ...

ادبیات پارسی جلوه‌گاه سیرت حضرت محمد (ص) - بولتن نیوز

www.bultannews.com/fa/news/314276/ادبیات-پارسی-جلوه‌گاه-سیرت-حضرت-محمد-ص
۱۸ آذر ۱۳۹۴ ه‍.ش. - در ادبیات کهن فارسی بسیاری از شاعران بنام و تراز اول دست کم چند شعر در مدح پیامبر اعظم (ص) دارند و به حتم در میان اشعارشان، شعری برگزیده و ...

در ادبيات پارسي، باغ ايراني با چه نام ديگري شناخته مي شود ...

film2016.rozblog.com/.../در-ادبيات-پارسي-باغ-ايراني-با-چه-نام-ديگري-شناخته-مي-...
در ادبیات فارسی نام دیگر باغ ایرانی چست | دستان هوشمند www.idastan.ir/Default.aspx?...در_ادبیات_فارسی_نام_دیگر_باغ_ایرانی... درا دبيات پارسي باغ ايراني ...

جلال آل احمد ، یک هنجار شکن بزرگ در سنت های ادبیات پارسی - ...

iranadib.ir/2016/08/جلال-آل-احمد-،-یک-هنجار-شکن-بزرگ-در-سنت-ه/
۳۱ مرداد ۱۳۹۵ ه‍.ش. - -در سال ۱۳۲۲ وارد دانشسرای عالی تهران شد و در رشته زبان و ادبیات فارسی فارغ‌التحصیل گشت. او تحصیل را در دوره دکترای ادبیات فارسی نیز ادامه ...

متن توصیفی :: ادبیات پارسی

mhmohammadi.blog.ir/category/متن-ادبی/متن-توصیفی/
۸ مطلب با موضوع «متن ادبی :: متن توصیفی» ثبت شده است - جهان ادبیات و اشعار.

قند پارسی :: مرکز ICTP دانشگاه الزهرا

ictp.alzahra.ac.ir/tabid/618/Default.aspx
ادبیّات فارسی یا ادبیات پارسی به ادبیاتی گفته می‌شود که به زبان فارسی نوشته شده باشد. ادبیات فارسی تاریخی هزار و صد ساله دارد. شعر فارسی و نثر فارسی دو ...

تاریخ و ادبیات پارسی رونمایی شد - خبرگزاری رسا

www.rasanews.ir/detail/News/320863/17
۱۸ اسفند ۱۳۹۴ ه‍.ش. - خبرگزاری رسا پوستر همایش همایش بین‌المللی شرق‌شناسی، تاریخ و ادبیات پارسی توسط مهدی محقق رییس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی و با حضور ...

پوستر همایش بین‌المللی شرق‌شناسی، تاریخ و ادبیات پارسی

entekhabkhabar.ir › فرهنگ و هنر
۲۷ اسفند ۱۳۹۴ ه‍.ش. - انتخاب خبر: با حضور استادان و فرهیختگان از پوستر همایش بین‌المللی شرق‌شناسی، تاریخ و ادبیات پارسیرونمایی شد.

زبان حال در عرفان و ادبیات پارسی

www.ical.ir › خانه › اخبار دنیای کتاب
۵ خرداد ۱۳۹۴ ه‍.ش. - زبان حال در عرفان و ادبیات پارسی اثری از دکتر نصرالله پورجوادی است. زبان حال، نمایش حالت یا صفتی درونی است و لذا هر بیننده‌ای می‌تواند با دیدن ...

پاتوق کتاب - بوستان سعدی (گزینه ادبیات پارسی)

ketabroom.ir/5458/بوستان%20سعدی%20(گزینه%20ادبیات%20پارسی)
فروشگاه کتاب پاتوق کتاب، فروشگاه رسمی آثار دفتر نشر معارف وابسته به دفتر نشر معارف در دانشگاه ها، و فروش نسخه الکترونیک اپلیکیشن پاتوق کتاب.

ادبیات فارسی - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

https://fa.wikipedia.org/wiki/ادبیات_فارسی
ادبیّات فارسی یا ادبیات پارسی به ادبیاتی گفته می‌شود که به زبان فارسی ..... رمان مدرن فارسی پس از انقلاب عمدتاً به نقد وضعیت فرهنگی و سیاسی موجود در جامعه ...

نقل - نقد ادبی چیست؟

www.ghesseh.blogfa.com/post-11.aspx
تعريف نقد ادبی در نزد قدما با آنچه امروزه از آن استنباط می شود متفاوت است. در نزد قدما مراد از نقد .... برگ گل سوری (گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی دیّّّر) · صادق چوبک.

پاسخ خودآزمايي ادبيات تخصصي سال چهارم ( قسمت نقد ... - ...

www.mahineparsi.blogfa.com/post-12.aspx
پاسخ خودآزمايي ادبيات تخصصي سال چهارم ( قسمت نقد ادبي ). بخش چهارم : نقد ادبی. درس بيست و پنجم : تعاریف و انواع نقد ( 1 ). تعريف نقد و نقد ادبي : نقد در لغت به ...

نقد ادبي و انواع آن: : شعر و ادب فارسی : : نقد و تفسیر ادبی : : ...

www.tebyan-zn.ir/News-Article/persian_literature/review_literature/.../5043.html
۱۴ مهر ۱۳۸۹ ه‍.ش. - نقد در لغت به معنی « جدا کردن دینار و درهم سره از ناسره و تمیز دادن خوب از بد و بهین چیزی برگزیدن » است. در اصطلاح ادب، تشخیص محاسن و معایب سخن ...

ادبیات - نقد ادبی

www.adabe.blogfa.com/post-13.aspx
ادبیات - نقد ادبی - توضیحات ادبی. ... نگاهی به ادبیات فارسی از این دیدگاه بسیار جذاب و سرگرم کننده است. شاعران ما در بازتاب حقیقت چقدر صادق بوده‌اند و نمایش آنها ...

نقد و بررسی ادبی

www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=73576
دایره واژگان و گورستان تاریخ ادبیات; زبان فارسی، زبانی است با دایره واژگانی گسترده. این دایره بزرگ واژگانی رمز موفقیت زبان و ادبیات فارسی، به خصوص شعر ...

5-اعضا هیات تحریریه - ادبیات پارسی معاصر - پژوهشگاه علوم ...

contemporarylit.ihcs.ac.ir/journal/about
نشریه ادبیات پارسی معاصر از بهار و تابستان سال 90 و با هدف ارائه دستاوردهای ... این فصلنامه تلاش می کند به تبیین، نقد و تحلیل عالمانه در آثار ادبی بپردازد.

كامران پارسي نژاد - نقد ادبی به شیوه مکتب تاویل یا هرمنوتیک

www.parsinejad.blogfa.com/post/18
بر مبناي ديدگاههاي مطرح شده پيرامون تأويل متن، نقد ادبي بايد بر اساس آراء و ديدگاههاي تدوين گردد كه منتقد را به سوي رمزگشايي هدايت كند. در مجموع بايد اذعان داشت كه ...

فصلنامه نقد ادبی

lcq.modares.ac.ir/
فصلنامه نقد ادبی (LCQ) ... «نقدادبی»،نقدهایی را در اولویت قرار می‌دهد که ویژگی برجسته و ممتاز یک اثر ادبی را معرفی و نقد کنند. ... رده‌بندی داستانهای عاشقانۀ فارسی.

ادبیات پارسی - مطالب نقد ادبی

adabiyat-ir.mihanblog.com/post/category/5
ادبیات پارسی. بزرگترین وبلاگ ادبی ایران. درباره وبلاگ. ما در راستای افزایش اطلاعات فرهنگی ادبی شما بیننده عزیز این وبلاگ را راه اندازی کردیم ما را از نظرات خود ...

: نقد ادبی - دانشنامه رشد

danesh.roshd.ir › فرهنگ › ادبیات › ادبیات فارسی
فرهنگ > ادبیات > ادبیات فارسی ... 1 – نقد ادبی امکان درک نکته های بدیع و لطیف آثار را فراهم می کند در نتیجه خواننده می تواند از مطالعه ی آثار ادبی بهره و لذت ببرد. ... 4 – نقد ادبی، وقتی مفید خواهد بود و ارزش و اهمیت دارد که دور از شایبه ی اغراض باشد.

زبان و ادبیات فارسی - نقد و بررسی كتاب ادبیات فارسی (1)

adabiyat-e-jam.blogfa.com/post/36/نقد-و-بررسی-كتاب-ادبیات-فارسی-(1)
عنوان تحقیق: نقد و بررسی کتب درسی ادبیات فارسی دوره ی متوسطه. نام محقق: راضیه سادات شیخ الاسلامی ( کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی). سال تحصیلی : 87- ...

زبان و ادبیات فارسی - بررسی و نقد دروس کتاب های مربوط به ...

adabiyat-e-jam.blogfa.com/.../بررسی-و-نقد-دروس-کتاب-های-مربوط-به-زبان-و-ادبيا...
نام نوشته : گفتنی‌ها و ناگفتنی‌ها ( بررسی و نقد دروس کتاب های مربوط به زبان و ادبيات فارسی دوره‌ی دبيرستان و پيش دانشگاهی ). نگارنده : انتصار پرستگاري.

[PDF]معرفي و نقد ادبيات فارسي امروز - Sid

www.sid.ir/fa/VEWSSID/J_pdf/70213842517.pdf
معرفي و نقد ادبيات فارسي امروز. ع. روح بخشان. (ـکتاب شناسي انتقادي از ١٣٥٦ تا ٬(١٣٧٩ کريستف بـااليي و ادبيات نوين فارسي. همکاران٬ انجمن ايران شناسي فرانسه در ...

زبان و ادبیات فارسی

aryaadib.blogfa.com/
نقد و داوری درباره‌ی آثار ادبی زبان فارسی دشوار است؛ زیرا در‌ ایران سنت نقد و بررسی وجود نداشته است. برای رسیدن به مرحله‌ی نقددرست ناگزیریم از پذیرفتن بسیاری ...

انجمن علمی نقد ادبی ایران

www.iaalc.com/
انجمن علمی نقد ادبی ایران. ... آخرین مطالب; پربازدید ترین ها. نتایج داوری مقالات پنجمین همایش ملی نقد ادبی (با رویکرد مطالعات اسطوره شناختی و نقد اسطوره ای).

magiran.com: مجله ادبيات پارسي معاصر،

www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=6714
مجله ادبيات پارسي معاصر. ISSN 2383-0549 فصلنامه ... قدرت و ژانرهاي ادبي (نگاهي تبارشناسانه به پيدايش داستان هاي جنايي/ كارآگاهي در دوره معاصر) عيسي امن خاني ...

ادب پژوهی

adab.guilan.ac.ir/
... ادب پژوهی خودداری فرمایید. پایگاه اینترنتی مجله «نقد و نظریه ادبی» naqd.guilan.ac.ir. پایگاه اینترنتی مجله «زبان فارسی و گویش های ایرانی» zaban.guilan.ac.ir.

بانك مقالات ادبي - تازه های ادبی

tazehayeadabi.persiangig.com/page3.html
مروری جامعه شناختی بر ادبیات فارسی از قرن هفتم تا پایان قرن دهم · ناشنيده‌هايي از زبان .... مروری بر کار بر نظریه های ادبی در نقدشعر معاصر ایران · فلسفه یا ادبیات، ...

فصلنامه نقد کتاب ادبیات

litbr.faslnameh.org/
فصلنامه نقد کتاب ادبیات Literature Quarterly Book Review. ... نقدی بر کتاب دستور تحلیلی زبان فارسی. :: نقدی بر دستور مختصر فارسی. :: نقد محتوایی زبان ...

نشریه نثر پژوهی ادب فارسی

jll.uk.ac.ir/
زیبایی شناسی متون نثر فارسی گونه شناسی و انواع ادبی متون نثر فارسی سبک شناسی متون نثر فارسی متون نثر فارسی و مکاتب ادبیکاربرد رویکردهای نقد ادبی ...

انجمن شعر و ادب پارسی

www.sheroadab.ir/
همچنین قالب های نوین شعر کلاسیک پارسی از جمله غزل نئوکلاسیک و ... مدیریت توسط: ... نقد ماه (ویژه ی انجمن ترانه) ... نقد آزاد. نقد گروهی آثار ادبی سبک های مختلف ...

نقد ادبی، به منزله‌ی یک نهاد اجتماعی/ دكتر محمود فتوحي از : ...

adabdanan90.blogfa.com/post-138.aspx
زبان و ادبیات فارسی متوسطه خراسان رضوی - نقد ادبی، به منزله‌ی یک نهاد اجتماعی/ دكتر محمود فتوحي از : وبلاگ كاروند - مطالب گروه زبان و ادبیات فارسی و آثار دبیران ...

ادبیات و شعر | فهرست انتشارات | انتشارات سخن

www.sokhanpub.com/books.php?catid=17
طبقه بندی و تحلیل ریشه ها، زمینه ها، نظریه ها، جریانها، رویکردها، اندیشه ها و آثار مهم نقد ادبی در ایران و ادبیات فارسی · از کاروان حله · از چهره های شعر معاصر اخوان ثالث، ...

کاروند پارسی - "نخستین همایش ملی نظریه و نقد ادبی در ایران"

karsi.blogfa.com/post-90.aspx
۲ شهریور ۱۳۸۹ ه‍.ش. - برگزار کننده : گروه ادبیات فارسی دانشگاه فردوسي مشهد، قطب علمی فردوسی شناسی، با همكاري انجمن علمي نقد ادبي ايران؛ مركز تحقيقات زبان و ...

اطلاعات کتاب : تاریخ ادبیات و نقد ادبی در ایران و جهان (ده فصل)

vista.ir/book/223340/تاریخ-ادبیات-و-نقد-ادبی-در-ایران-و-جهان-(ده-فصل)
پدیدآورندگان : نویسنده: علی آبان‌افتلتی(شفائی) موضوع : نقد ادبی - تاریخ , نقد ادبی - ایران , ادبیات - تاریخ و نقد , فارسی - دستور , شعر فارسی - مجموعه‌ها , ادبیات ...

مجموعه مقالات نقد ادبی با رویکرد ادبیات تطبیقی

www.ical.ir › خانه › اخبار دنیای کتاب
۷ بهمن ۱۳۹۲ ه‍.ش. - این مجموعه مقاله شامل 30 مقاله از وحید سبزیان‌پور با موضوع نقد و بررسی دیدگاه‌های محقّقان و پژوهشگران ایرانی در حوزة ادبیات تطبیقی در دو ادب فارسی ...

پرتال جامع علوم انسانی - ادبیات

www.ensani.ir/fa/1000/default.aspx
قرن پنجم و ششم هجری یکی از ادوار بسیار مهم ادبی است : نثر فارسی در این دو قرن دو ... تشبیه، در نقد بلاغی می پردازد، آن گاه به شیوه های نوسازی تشبیه اشاره می کند و ...

رنگین کمان ادب/ادبیات فارسی شهرستان خواف - نقد و بررسی ...

adabiyatekhaf.blogfa.com/post/246/نقد-و-بررسی-کتاب-فارسی-پایۀ-نهم
کتاب فارسی پایۀ نهم دارای نقاط قوّت و گزینش های جالب و خوبی در متون نظم و نثر می باشد و تمامی آنچه را که در تألیف یک کتاب جامع و کامل می بایست رعایت شود ، مدّنظر ...

فرهنگی و ادبی - نقد و بررسی کتاب زبان فارسی 2 سال دوم ...

www.hajalihasanvand.blogfa.com/post-54.aspx
نقد و بررسی کتاب زبان فارسی 2 سال دوم دبیرستان. اشکالات وارد بر دستور زبان فارسی سال دوم. َ. همه ما به این حقیقت انکار ناپذیر واقفیم که هدف از هر زبا نی انتقا ل ...

ادبیات و زبانها - پایگاه مجلات تخصصی نور

www.noormags.ir/view/fa/magazinebycategory/14/ادبیات-و-زبانها
... 1394 - شماره 33. وابسته به : دانشگاه گیلان و انجمن زبان و ادبیات فارسی ... ادبیات پارسی معاصر. آخرین شماره : ... پژوهش های نقد ادبی و سبک شناسی. آخرین شماره :.

پژوهشنامه نقد ادب عربی - دانشگاه شهید بهشتی

www.sbu.ac.ir/Cols/LAH/Pages/پژوهشنامه-نقد-ادب-عربی.aspx
پژوهشنامه نقد ادب عربی با رویکردی انتقادی، به منظور نقد و تحلیل ادبیات به معنای ... مدير مسئول: دكتر احمد خاتمي (استاد گروه زبان و ادبيات فارسي، دانشكدة ادبيّات و ...

نقد ادبی - پارسی گویان

parsigoian.persianblog.ir/tag/نقد_ادبی
غزل. در لغت به معنی عشقبازی و سخن گفتن عاشقانه است. غزل یکی از قالب های شعر سنّتی فارسی است که معمولاً بین پنج تا چهارده بیت دارد در یک وزن و قافیه و با مطلع ...

شمیم ادب - نقد و بررسی کتاب ادبیات فارسی 2 تخصصی ...

www.adabesokhan.blogfa.com/post/215
نقد و بررسی کتاب ادبیّات فارسی 2 (متون نظم و نثر) دورهی پیشدانشگاهی- رشتهی علوم انسانی. کتاب ادبیات فارسی 2 تخصصی دورهی پیشدانشگاهی که به متون نظم و ...

گروه زبان و ادبیات فارسی شهرستان بهشهر - پاسخ خودآزمايي ...

adabiatbeh.blogfa.com/post-95.aspx
پاسخ خودآزمايي هاي نقد ادبي پيش دانشگاهي – رشته علوم انساني. گردآوري : عين الله اسدي گرجي. خودآزمايي تعاريف و انواع نقد (درس دهم ). 1- نقد ادبي چيست ؟ بررسي همه ...

گروه ادبیات پارسی دانشگاه آزاد دزفول

www.adabiyatdezful.blogfa.com/
اخبار فرهنگی ادبی دانشجویان زبان و ادبیات پارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ... ی اخبار فرهنگی ادبی دانشگاه دزفول ، گزارش برنامه های انجمن ادبی و نقد و بازتاب آنچه در ...

اشاره - کلاس ادبیات - blogfa.com

parandeparsi.blogfa.com/post/36
کلاس ادبیات - اشاره - زبان و ادب فارسی. ... هم چنین آشنایی با ادبیات سایر ملل و از جمله آشنایی با مباحث نقد ومطالعات زبانی و نظریه های ادبی در کشور های دیگر موجب ...

ادب فارسی ، صفحه اصلی

www.adabefarsi.ir/
سایت ادب فارسی وابسته به دفتر آفرینش های ادبی حوزه ی هنری کل کشور می باشد ... نشست نقد، بررسی و آسیب‌شناسی سه دهه ترجمه ادبیات انقلاب اسلامی به زبان روسی.

عروض و نقد ادبي - آموزش زبان و ادبیات فارسی

shagerd90.blogfa.com/post-15.aspx
ادبيات فارسي1(قافيه،عروض و نقد ادبي) - پيش دانشگاهي قافيه،عروض و نقد ادبي درس اول : شعر، وزن، قافيه شعر : اکثر صاحب نظران، شعر را سخني موزون و قافيه دار ...

[PDF]پستی ها و بلندی های نقد ادبی زرین کوب - مجله فرهنگی و هنری ...

bukharamag.com/wp-content/uploads/downloads/2016/06/Parham.pdf
ایرج پارسی نژاد در سال 1380 با نشر روشنگران ایرانی و نقد ادبی پای در عرصه ای ... نقدپردازان ادبِ فارسی را زیر ذره بین نقدی هوشمندانه و به غایت سنجیده و متوازن جای.

ادبیات فارسی - نقد

kholdbaren.blogfa.com/post-22.aspx
در نقد ادبی آنچه مهم است بررسی ابداعات موجود در متن از نظر سبک و ساختار است. برای این منظور باید متن را با متون ادبی نوشته شده در قبل مقایسه و نوآوری در آن را پیدا ...

دوات کمرنگ - پاسخ خودآزمايي هاي ادبيات فارسي (قافيه،عروض ...

davatekamrang.blogfa.com/post-42.aspx
پاسخ خودآزمايي هاي ادبيات فارسي (قافيه،عروض،سبك شناسي ونقدادبي)سال چهارم ...... 2- بله ، نقد ادبي هنر متعالي را رواج مي دهد به قول شمسيا (( نقد ادبي در گسترش ...

ادبیات فارسی (قافیه،عروض ،سبک شناسی و نقد ادبی) پیش ...

www.chap.sch.ir/books/2301
ادبیات فارسی (قافیه،عروض ،سبک شناسی و نقد ادبی) پیش دانشگاهی. تاریخ ارسال 1393/04/09. کد کتاب: 283/4 ...

سنگ صبور( فریاد بی صدا) - نقد و انواع آن

yazdanpanah-adab.blogfa.com/category/75/نقد-و-انواع-آن
1-نقد لغوی : بررسی و ارزیابی کاربرد زبان و اصول و قواعد آن در یک اثر ادبی را نقد لغوی می گویند. چه مواردی ... مهم ترین نوع نقد در ادبیات فارسی و عربی نقد فنی است.

دلالت نقد بر ادبیات کهن پارسی در تاریخ شعر ایران | ...

khoobtarin.com › ادبیات
۲۳ شهریور ۱۳۹۳ ه‍.ش. - بقلم: دکتر عبدالحسین زرین کوب :قدیمی ترین برگه هایی که بر وجود “شعور نقدی” در تاریخ شعر ایران دلالت می کند، از سده ی چهارم هجری فراتر نمی ...

نقد ادبی در ادبیات کلاسیک فارسی | کتابخانه تخصصی ...

literaturelib.com/book/view/1482
شاید نزدیک‌ترین مفهوم به معنایی که از نقد در ذهن داریم، دو تعریفی باشد که ابوسعید و مولانا از نقد ارائه کرده‌اند. در یکی از این تعریف‌ها، مولوی نقد را به معنای «عمل ...

خوابگرد - نگاه انتقادی به فرهنگ، هنر و ادبیات

khabgard.com/
نگاه انتقادی به فرهنگ، هنر و ادبیات. ... گزارشی از عقب‌نشینی فارسی در برابر واژگان بیگانه. «۱۱۰ نامه از دو سیمین» منتشر می‌شود. برآمده از نامه‌نگاری‌های منصور اوجی ...

دانلود کتاب ادبیات فارسی (قافیه، عروض، سبک شناسی و نقد ...

kosarnameh.com › شعر و ادب
لینک دانلود کتاب ادبیات فارسی (قافیه، عروض، سبک شناسی و نقد ادبی) پیش دانشگاهی رشته ادبیات و علوم انسانی از سایت اداره کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آ...

کتابِ نجوم قدیم و بازتاب آن در ادب پارسی نقد و بررسی می‌شود ...

www.mehrnews.com/.../کتاب-نجوم-قدیم-و-بازتاب-آن-در-ادب-پارسی-نقد-و-بررسی-م...
۵ آبان ۱۳۹۴ ه‍.ش. - گروه زبان و ادبیات فارسی شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی با همکاری دانشگاه شهید مدنی آذربایجان نشست علمی نقد کتابِ نجوم قدیم و بازتاب ...

سومين همايش ملي نقد ادبي؛ ادبيات داستاني - فارسی

lc.miu.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=29&pageid=32733&newsview...
با استعانت از خداوند متعال، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي با همكاري انجمن نقد ادبي، مركز تحقيقات زبان و ادبيات فارسيدانشگاه تربيت مدرس، فرهنگستان ...

ادبیات فارسی، ادبیات داستانی، نقد داستان، داستان مرد ...

www.khane-adabiat.com/?tag=ادبیات-فارسی،-ادبیات-داستانی،-نقد-داس
اشاره «بمان دیگر»، داستانی اززهرا نوری است که در بخش داستان سایت خانه ادبیات افغانستان منتشر شده است. اکنون نقد و نظر فاطمه خالقی را بر این داستان مرور می‌کنیم.

Avaxnet - شاهد بازی در ادبیات فارسی:سیروس شمیسا.....زمینه ...

www.avaxnet.com/archive/index.php?thread-132018.html
۱۹ مرداد ۱۳۹۲ ه‍.ش. - شاهد بازی در ادبیات فارسی:سیروس شمیسا....................زمینه:نقد ادبی باعرض پوزش از تاخیر دوماهه مدت مباحثه از 1392/7/20 به مدت سه هفته میباشد

کارگاه تخصصی نقد ادبی

www.naghderooz.blogfa.com/
کارگاه تخصصی نقد ادبی - نقد تخصصی شعر-داستان - موسیقی و انواع قالب های ادبی معاصر و کلاسیک پارسی و ترکی.

موضوعات پیشنهادی پایان نامه رشته زبان و ادبیات فارسی

collegeprozheh.ir/موضوعات-پایان-نامه-زبان-و-ادبیات-فارسی/
تاثیر زبان و ادب فارسی بر زبان و ادب قرقیزی; بررسی و نقد و تحلیل سبکی خاطرات آزادگان دفاع مقدس; بررسی نقش ارجاع و انسجام واژگانی در محور عمودی شعر (با ...

گزارش برگزاری پنج نشست نقد کتاب گروه زبان و ادبیات ...

shmoton.ir/گزارش-برگزاری-پنج-نشست-نقد-کتاب-گروه-زبان-و-ادبیات-فارسی-شو...
گروه زبان و ادبیات فارسی شورا با اعتقاد به جایگاه این شورا در نظام آموزشی و پژوهشی کشور، در اقدامی هماهنگ با همکاری اعضای شورا با دانشگاههای کشور، پنج نشست نقد ...

یازدهمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادبیات فارسی |

www.allconferences.ir/.../یازدهمین%20همایش%20بین%20المللی%20انجمن%20ترویج...
ادبيات كودك و نوجوان (نظم و نثر) • ادبیات اقلیمی (بررسی و مقایسه ادبیات بومی کشور) • ادبیات مشروطه گیلان نقد ادبی (بررسی رویکردهای ...

مقالات فرهنگی و هنری | ادبیات و شعر | نقد ادبی - آفتاب

www.aftabir.com › مقالات › فرهنگی و هنری
بانک جامع مقالات ادبیات و شعر. ... فرهنگی و هنری | ادبیات و شعر | نقد ادبی | نقدادبی. نقدادبی ... یکی از دشواری‌هایی که پیوسته گرداگرد نقد ادبی آکادمیک ما تنیده … چهارشنبه .... آفتاب وبسایت مرجع فارسی زبانان سراسر دنیا، از سال ۱۳۸۰ تا کنون است.

کتاب احسان طبری و نقد ادبی اثر ایرج پارسی نژاد | فروشگاه ...

https://www.digikala.com/...//کتاب-احسان-طبری-و-نقد-ادبی-اثر-ایرج-پارسی-نژاد
احسان طبری در تاریخ نقد ادبی جدید ایران جایگاهی درخور دارد. او با آگاهی از مکاتب و مفاهیم نقد مدرن در ادبیات جهان و نوشتن گفتارهایی در نقد ادبیات و هنر توانست بر ذهن ...

دانلود خلاصه دروس نقد ادبی - کتابخانه الکترونیکی پیام نور

www.pnueb.com/courses/ls/263/507/نقد-ادبی
دانلود رایگان خلاصه دروس و جزوات درس نقد ادبی :شامل 1 جزوه. ... اصلی · مقطع کارشناسى; دانشکده ادبیات و زبانهای خارجه; رشته زبان ادبیات فارسی; خلاصه دروس; نقد ادبی.

ادبیات تطبیقی و ویژگی‌های ادبیات معاصر

library.aqr.ir/portal/home/?news/721381/721403/741304/ادبیات...و...ادبیات...
۲۷ مهر ۱۳۹۴ ه‍.ش. - سخن بایسته آنکه در شعر اردوی قدیم اصطلاحات و واژه های فارسی بیشتر ... ادبیات تطبیقی یکی از شاخه های نقد ادبی است که به سنجش آثار، عناصر، ...

[DOC]دریافت فایل word

clci.um.ac.ir/uploading/clci.um.ac.ir/.../CLCI_Fianal%20Articles%2014-11-89_1.doc
فهرست مقاله های پذیرفته شده در نخستین همایش ملی نقد ادبی ... سبکشناسی سازمان متن ادبیات داستانی کودکان در زبان فارسی. زبانشناسی. زبانشناسی. دانشیار. کاشد.

نقد ادبی و شعر معاصر فارسی - موسسه شهر کتاب

bookcity.org/news-2396.aspx
۱۶ آبان ۱۳۹۱ ه‍.ش. - نقد ادبی در سال‌های اخیر مورد توجه بسیاری از علاقه‌مندان شعر فارسی قرار گرفته است. بابک احمدی یکی از نخستین کسانی بود که تلاش کرد تا ...

همایش نقد ادبی ، ادبیات داستانی سومین دوره

www.scipost.ir/wiki/همایش+نقد+ادبی+،+ادبیات+داستانی+سومین+دوره
۱۳ شهریور ۱۳۹۲ ه‍.ش. - با استعانت از خداوند متعال ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با همکاری انجمن نقد ادبی ، مرکز تحقیقات زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت ...